Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_3.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого
Налазите се: Насловна

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ
   

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 19/08) и члана 24. Одлуке о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст) објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

ГОДИШЊА НАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКА НАГРАДА (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у Крагујевцу у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног карактера и другим областима значајним за Град.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште на територији града Крагујевца.

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане награде, појединцу или групи за заједничко дело, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01. јануар  2016. године -  31. децембар  2016. године.

Под достигнућем које је постало доступно јавности  у наведеном периоду подразумева се:  

1. у области уметности:

 • публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
 • изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
 • приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму,
 • изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
 • изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

 2. у области науке:

 • научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу  њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
 • проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар;

3. у области медицине:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине,
 • изузетно дело које представља допринос развоју медицине, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања;

4. у области архитектуре и урбанизма:

 • реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
 • урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

5. у области новинарства:

 • врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Крагујевцу,
 • креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Крагујевца;

6. у области образовања:

 • изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Крагујевца у целини или у појединим његовим областима;

7. у области спорта:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - чланови спортских организација из Крагујевца, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

8. у области привреде или приватног предузетништва:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, односно приватног предузетништва у граду Крагујевцу.

9. у области хуманитарног карактера:

 • исказан изузетно активан однос према људским вредностима, првенствено према животу као највећој вредности, брига према другим људима који нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе, поштовање личности сваке особе и допринос оснаживању њених личних потенцијала,

10. у другим областима значајним за Град

Право предлагања кандидата за доделу Награде имају сва правна и физичка лица.
Предлоге треба доставити у писаној форми, са образложењем.
Предлог треба да садржи податке о аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о Награди не враћа предлагачу.

Листа кандидата предложених у року и на начин утврђен Одлуком о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст), објавиће се у недељним новинама “Крагујевачке“ и дневном листу “Вечерње новости“, најкасније до 25. марта 2017. године.

Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

Скупштина града Крагујевца
Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац
са назнаком:
предлог кандидата за доделу Ђурђевданске награде - не отварај

    
Предлози се могу доставити:

 • путем препоручене пошиљке, при чему ће се дан предаје пошти сматрати као дан предаје органу коме је упућена, или
 • непосредно, предајом у канцеларији 205/ΙI у Скупштини града Крагујевца, радним даном у времену од 8 до 14 сати.

Предлоге треба доставити најкасније до 01. марта 2017. године.  
Ближе информације могу се добити на телефон 034/ 306-129.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

SocialTwist Tell-a-Friend
Претходна страна