Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања

Наручилац - Скупштина града Крагујевца, Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања "Службеног листа града Крагујевца" и коричење документације

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН-1.2.9/16 - Услуге израде пројектне документације-по партијама

Архива