Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге систематске дератизације, дезинсекције комараца и дезинсекције крпеља-по партијама

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге систематске дератизације, дезинсекције комараца и дезинсекције крпеља-по партијама

Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Електрична енергија по паријама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Електрична енергија по паријама

Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања

Наручилац - Скупштина града Крагујевца, Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања "Службеног листа града Крагујевца" и коричење документације

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Архива