Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Одржавање јавног осветљења на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Одржавање јавног осветљења на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН.1.1.4/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН.1.1.4/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Електрична енергија по партијама

Наручилац - Градска управа за имовину - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Електрична енергија по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17-Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17-Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Енергенти за грејање по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Енергенти за грејање по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН ЈН 1.2.10/17 - Услуга израде студија

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН ЈН 1.2.10/17 - Услуга израде студија

Јавна набавка ЈН 1.2.11/17 - Услуга закупа, одржавања и развој софтвера за Градску пореску управу

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.11/17 - Услуга закупа, одржавања и развој софтвера за Градску пореску управу

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуга одржавања хигијене

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга осигурања возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за ванпривредне делатности - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони - фиксни

Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Набавка горива

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Набавка горива

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Услуга обезбеђења ФТО

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Услуга обезбеђења ФТО

Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирање штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирање штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка ЈН.1.2.11/17-Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице у радној зони и зони пословања Крагујевац

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН.1.2.11/17-Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице у радној зони и зони пословања Крагујевац (лева страна Шукине улице)

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка електричне енергије за потребе органа Града и Градских управа града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка електричне енергије за потребе органа Града и Градских управа града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Гуме за путничка возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Гуме за путничка возила

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга санације тротоара

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга санације тротоара

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - услуга штампања и ковертирања решења

Наручилац - Градска пореска управа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - услуга штампања и ковертирања решења

Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 - Телефони - фиксни

Јавна набавка ЈН.1.1.8/17-Гуме за путничка возила

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН.1.1.8/17-Гуме за путничка возила

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка ЈН 1.1.9/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.9/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца са сеоским подручјем

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца са сеоским подручјем

Јавна набавка ЈН 1.1.10/17-Нови тонери

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.10/17-Нови тонери

Јавна набавка ЈН.1.2.8/17 - Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН.1.2.8/17 - Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника у Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН.1.1.1/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица и повратнике по основу споразума о реадмисији

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН.1.1.1/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица и повратнике по основу споразума о реадмисији

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Књиге за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Књиге за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Одржавање јавне расвете

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Одржавање јавне расвете

Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Адаптација бунарског шахта, уградња водомера и пвц пијезометријских цеви

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Адаптација бунарског шахта, уградња водомера и пвц пијезометријских цеви

Јавна набавка ЈН.1.3.2/17 - Радови на изради и постављању ограде на простору око дечијег обданишта “Чуперак“ у Крагујевцу

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН.1.3.2/17 - Радови на изради и постављању ограде на простору око дечијег обданишта “Чуперак“ у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге систематске дератизације, дезинсекције комараца и дезинсекције крпеља-по партијама

Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања

Наручилац - Скупштина града Крагујевца, Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања "Службеног листа града Крагујевца" и коричење документације

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Архива