Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Љиљана Пршић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН-1.2.9/16 - Услуге израде пројектне документације-по партијама

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН-1.2.9/16 - Услуге израде пројектне документације-по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.2/16 - Услуга израде Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017.-2020. године​

Наручилац: Градска управа за управљање пројетктима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.2/16 - Услуга израде Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017.-2020. године​

Јавна набавка ЈН Ин-Р(оп)-01/16 Грађевински радови на инвестиционом одржавању моста у улици Војислава Калановића у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за инвестиције по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН Ин-Р(оп)-01/16 Грађевински радови на инвестиционом одржавању моста у улици Војислава Калановића у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.1.5/16 - Набавка опреме за Позориште за децу у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.1.5/16 - Набавка опреме за Позориште за децу у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.2.8/16 - Услуга уградње подних облога

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.8/16 - Услуга уградње подних облога

Јавна набавка ЈН 1.3.4/16 - Инвестиционо одржавање мокрих чворова у згради Управе града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.4/16 - Инвестиционо одржавање мокрих чворова у згради Управе града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.3.28/16 - Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији ОШ "Вук Стефановић Караџић" у Трмбасу

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.28/16 - Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији ОШ "Вук Стефановић Караџић" у Трмбасу

Јавна набавка ЈН 1.3.29/16 - Извођење радова на инвестиционом одржавању ОШ “Милоје Симовић“ у Драгобраћи

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.29/16 - Извођење радова на инвестиционом одржавању ОШ “Милоје Симовић“ у Драгобраћи

Јавна набавка ЈН 1.2.6/16 - Радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју-трећи део

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.6/16 - Радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју-трећи део

Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 - Набавка декоративне расвете за новогодишње и божићне празнике

Наручилац: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 - Набавка декоративне расвете за новогодишње и божићне празнике

Јавна набавка ЈН 1.3.2./16 Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.3.2./16 Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.2.8/16 - Услуга испоруке и монтаже панелне ограде око новоизграђеног дечијег игралишта у Великом парку

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.8/16 - Услуга испоруке и монтаже панелне ограде око новоизграђеног дечијег игралишта у Великом парку

Јавна набавка JN 1.1.5/16-XII - Набавка рачунарске и друге опреме

Наручилац: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка JN 1.1.5/16-XII - Набавка рачунарске и друге опреме

Јавна набавка ЈН 1.1.1./16 Набавка мета за стрељану

Јавна набавка ЈН 1.1.1./16 Набавка рачунарске и друге опреме

Наручилац: Градска пореска управа​ - Јавна набавка ЈН 1.1.1./16 - Набавка рачунарске и друге опреме

Јавна набавка ЈН 1.2.7./16 Израда пројеката реконструкције објекта обданишта “Колибри“ и обданишта “Бамби“ у Крагујевцу по партијама

Наручилац: Градска управа за инвестиције​ - Јавна набавка ЈН 1.2.7./16 Израда пројеката реконструкције објекта обданишта “Колибри“ и обданишта “Бамби“ у Крагујевцу по партијама

Јавна набавка ЈН 1.3.27/16 - Извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева

Наручилац: Градска управа за инвестиције​ - Јавна набавка ЈН 1.3.27/16 - Извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева

Јавна набавка ЈН 1.3.22/16 - Извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ “Живадинка Дивац“

Јавна набавка ЈН 1.2.4/16-Набавка телекомуникационих услуга-фиксни телефони

Наручилац: Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.2.4/16-Набавка телекомуникационих услуга-фиксни телефони

Јавна набавка ЈН 1.1.1/16-Набавка минералног ђубрива

Наручилац: Дирекција за робне резерве - Јавна набавка ЈН 1.1.1/16-Набавка минералног ђубрива

Јавна набавка ЈН 1.2.4/16 - Услуге обезбеђења - ФТО

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.4/16 - Услуге обезбеђења - ФТО

Јавна набавка ЈН 1.21/16 - Услуге обезбеђења - ФТО

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.21/16 - Услуге обезбеђења - ФТО

ЈН 1.3.7/16 Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта обданишта

Наручилац: Градска управа за инвестиције - ЈН 1.3.7/16 Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта обданишта "Цицибан"

Јавна набавка ВП - (оп) 07/16 - Радови на инвестиционом одржавању зграде ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ВП- (оп) 07/16 - Радови на инвестиционом одржавању зграде ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић у Крагујевцу

Јавна набавка ВП-(оп)08/16 - Радови на адаптацији и санацији зграде ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић у Крагујевцу издвојено одељење у Илићеву

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ВП-(оп)08/16 - Радови на адаптацији и санацији зграде ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић у Крагујевцу издвојено одељење у Илићеву

Јавна набавка ЈН 1.2.3/16 - Телефони - мобилни

Наручилац: Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.2.3/16 - Телефони - мобилни

Јавна набавка ЈН Г -05/16 - Радови на санацији клизишта (на локалном путу) у насељу Вињиште, град Крагујевац

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН Г -05/16 - Радови на санацији клизишта (на локалном путу) у насељу Вињиште, град Крагујевац

Јавна набавка ЈН Г-04/16 - Радови на регулацији Шабовског потока у насељу Белошевац, град Крагујевац

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН Г-04/16 - Радови на регулацији Шабовског потока у насељу Белошевац, град Крагујевац

Јавна набавка ЈН Г-03/16 - Радови на санацији корита реке Сребренице

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН Г-03/16 - Радови на санацији корита реке Сребренице

Јавна набавка ЈН ВП - 06/16, Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић - поновљен поступак

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН ВП - 06/16, Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић - поновљен поступак

Јавна набавка ЈН - ВП(ОП)-05/16 Радови на санацији и адаптацији ОШ Трећи крагујевачки батаљон

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН - ВП(ОП)-05/16 Радови на санацији и адаптацији ОШ Трећи крагујевачки батаљон

Јавна набавка ЈН - ВП(ОП)-04/16 Радови на санацији зграде Друге крагујевачке гимназије

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН - ВП(ОП)-04/16 Радови на санацији зграде Друге крагујевачке гимназије

Јавна набавка ЈН 1.1.1/16 Набавка електричне енергије за потребе станова и пословног простора који су у имовини града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за имовину - Јавна набавка ЈН 1.1.1/16 Набавка електрићне енергије за потребе станова и пословног простора који су у имовини града Крагујевца

Јавна набавка ЈН - ВП-02/2016 - Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН - ВП- 02/2016 - Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић

Јавна набавка ЈН - ВП-03/2016 - Радови на адаптацији фискултурног блока и подрума ОШ Вук Караџић

Наручилац: Градска управа за ванпривредне делатности по овлашћењу канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН - ВП-03/2016 - Радови на адаптацији фискултурног блока и подрума ОШ Вук Караџић

Јавна набавка ЈН 1.3.24/16 - Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.24/16 - Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ "Мома Станојловић" у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.1.3/16 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.3/16 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.4/16 Услуге обезбеђења - ФТО

Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 Храна - (предшколске установе) - Месо и месне прерађевине - трећа партија

Наручилац: Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 Храна - (предшколске установе) - Месо и месне прерађевине - трећа партија

Јавна набавка ЈН-Г-02/16-Изградња моста преко реке Грошнице

Наручилац: Градска управа за послове градоначелника и Градског већа по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН-Г-02/16-Изградња моста преко реке Грошнице

Јавна набавка ЈН-Г-01/16-Изградња моста преко Бресничког потока

Наручилац: Градска управа за послове градоначелника и Градског већа по овлашћењу Канцеларије за управљање јавним улагањима - Јавна набавка ЈН-Г-01/16-Изградња моста преко Бресничког потока

Јавна набавка ЈН 1.2.1/16-Услуга хибридне поште

Наручилац: Градска пореска управа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/16-Услуга хибридне поште

Јавна набавка ЈН 1.2.1/16 - Телефони-фиксни

Наручилац: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ - Јавна набавка ЈН 1.2.1/16 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН1.2.7/16 - Телефони-фиксни

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН1.2.7/16 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН 1.2.1/16 - Телефони-фиксни

Наручилац: Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.2.1/16 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН.1.1.6/16 - Набавка канцеларијског намештаја

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН.1.1.6/16 - Набавка канцеларијског намештаја

Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 Гориво-моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.4/16 Гориво-моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас

Јавна набавка ЈН 1.2.2/16 Услуга одржавања хигијене

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.2/16 Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка ЈН 1.2.2/16 Телефони - мобилни

Јавна набавка ЈН. 1.1.3/16. - Набавка рачунарске опреме и штампача

Наручилац: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН. 1.1.3/16. - Набавка рачунарске опреме и штампача

Јавна набавка ЈН 1.1.2/16 Набавка електричне енергије за потребе града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.1.2/16 Набавка електричне енергије за потребе града Крагујевца

Јавна набавка ЈН. 1.3.19/16-Извођење радова на изградњи артеријских бунара са пратећом документацијом на подручју Јарушица

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН. 1.3.19/16-Извођење радова на изградњи артеријских бунара са пратећом документацијом на подручју Јарушица

Јавна набавка ЈН 1.3.1/16-Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова на територији града Крагујевца - преговарачки поступак

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.3.1/16-Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова на територији града Крагујевца - преговарачки поступак

Јавна набавка ЈН.1.3.18/16-Извођење радова на постављању цевовода и сигналног кабла од бунара до резервоара у Реснику

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН.1.3.18/16-Извођење радова на постављању цевовода и сигналног кабла од бунара до резервоара у Реснику

Извођење радова на инвестиционом одржавању, санацији, адаптацији или реконструкцији ОШ "Драгиша Михајловић"

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.23/16-Извођење радова на инвестиционом одржавању, санацији, адаптацији или реконструкцији ОШ "Драгиша Михајловић"

Јавна набавка број ЈН Г-Р(мв)-01/06-Санација последица елементарне непогоде на територији града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка број ЈН Г-Р(мв)-01/06-Санација последица елементарне непогоде на територији града Крагујевца

Јавна набавка број ЈН 1.1.6/16 - Књиге за ученике

Наручилац: Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка број ЈН 1.1.6/16 - Књиге за ученике

Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац: Градска пореска управа - Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка број ЈН 1.1.1/16

Наручилац: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка број ЈН 1.1.1/16

Јавна набавка број ЈН 1.2.4/16-Извођење свечаних ватромета

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка број ЈН 1.2.4/16-Извођење свечаних ватромета

Јавна набавка број ЈН 1.2.1/16-Телефони-фиксни

Јавна набавка број ЈН. 1.1.7/16-Средства за хигијену

Јавна набавка број ЈН 1.2.5/16 Услуга одржавања хигијене

Наручилац: Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка број ЈН 1.2.5/16 Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка број ЈН. 1.1.7/16-Набавка рачунарске и друге опреме

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка број ЈН. 1.1.7/16-Набавка рачунарске и друге опреме

Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац: Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка број ЈН 1.2.3/16 Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка број ЈН ВП-01/16-Извођење радова на санацији политехничке школе у Крагујевцу

Јавна набавка број ЈН 1.1.4/16 - Храна (предшколске установе)

Наручилац: Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка број ЈН 1.1.4/16 - Храна (предшколске установе)

Јавна набавка број ЈН 1.3.1/16 - Радови на рушењу објекта ОТЦ Водовод Станово у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.3.1/16 - Радови на рушењу објекта ОТЦ Водовод Станово у Крагујевцу

Јавна набавка број ЈН 1.3.1/16-Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова на територији града Крагујевца

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка број ЈН 1.3.1/16-Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова на територији града Крагујевца

Јавна набавка број ЈН 1.1.2/16 - Гориво-моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас

Јавна набавка број ЈН.1.2.2/16 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца

Јавна набавка број ЈН 1.1.1/16-Набавка енергената за грејање у колективном центру "Трмбас"

Наручилац: Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка број ЈН 1.1.1/16-Набавка енергената за грејање у колективном центру "Трмбас"

Јавна набавка број ЈН 1.2.1/16-Услуге дератизације, сузбијања комараца и дезинсекције крпеља

Јавна набавка број ЈН 1.2.8/16-Услуге авио превоза

Наручилац: Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка број ЈН 1.2.8/16-Услуге авио превоза

Јавна набавка број ЈН 1.2.2/16 и ЈН 1.2.5/16 - Услуге одржавања градских улица и локалних путева по партијама

Наручилац: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове и Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.2.2/16 и ЈН 1.2.5/16 - Услуге одржавања градских улица и локалних путева по партијама

Јавна набавка број ЈН.1.2.7/16-Услуге копирања и коричења документације, нарезивања кључева и израде печата

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка број ЈН.1.2.7/16-Услуге копирања и коричења документације, нарезивања кључева и израде печата

Јавна набавка број ЈН 1.2.8/15 - Израда идејног решења Аутобуске станице у Крагујевцу

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.2.8/15 - Израда идејног решења Аутобуске станице у Крагујевцу

Јавна набавка број ЈН 1.2.5/15 - Извођење радова и активности у процесу истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.2.5/15 - Извођење радова и активности у процесу истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју


Јавна набавка број ЈН 1.2.7/15 - Израда идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.2.7/15 - Израда идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ "Доситеј Обрадовић"


Јавна набавка број ЈН 1.2.6/15 - Израда идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ "Живадинка Дивац"

Наручилац: Градска управа за инвестиције - Јавна набавка број ЈН 1.2.6/15 - Израда идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ "Живадинка Дивац"


Јавна набавка број ЈН 1.2.2/15 - Услуге одржавања хигијене

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка број ЈН 1.2.2/15 Услуге одржавања хигијене


Јавна набавка број ЈН 1.2.3/15 - Услуге обављања привремених и повремених послова

Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка број ЈН 1.2.3/15 Услуге обављања привремених и повремених послова


Јавна набавка број ЈН 1.3.1/15 Изградња и опремање рециклажног центра

Наручилац: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац по чијем овлашћењу а у складу са чланом 50 ЗЈН поступак спроводи Градска управа за јавне набавке Крагујевац - Јавна набавка број ЈН 1.3.1/15 Изградња и опремање рециклажног центра


Архива