Контактирајте нас за више информација
X





Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуре



Удружење крагујевчана

Лого

Радна зона Крагујевац и зона пословања
   

Градско веће на данас одржаној седници донело је одлуку о покретању поступка преноса права јавне својине Републике Србије у јавну својину града Крагујевца без накнаде за две катастарске парцеле, укупне површине око 4 хектара, за формирање “Радне зоне Крагујевац и зоне пословања“ што ће значајно допринети локалном економском развоју Града.

Чланови већа дали су сагласност Градској управи за здравствену и социјалну заштиту за покретање поступка јавне набавке мале вредности за услуге дератизације и дезинсекције комараца и крпеља. Поступак јавне набавке мале вредности, на основу сагласности, покренуће и Градска управа за комуналне и инспекцијске послове за извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења решења грађевинског инспектората. Сагласност је дата и за покретање поступка јавне набавке за набавку књига за одличне и награђене ученике свих основних и средњих школа.

Градско веће донело је и одлуку о расподели средстава из буџета града за финансирање и суфинансирање програма односно пројеката  удружења који су од јавног интереса за град у укупном износу од 1.889.494 динара. Како је рекао Проф. др Недељко Манојловић члан већа за образовање, пристигло је 22 предлога. У складу са јавним конкурсом одобрено је 17, од чега осам програма и девет пројеката, док је пет предлога одбијено.

На данашњој седници чланови већа одобрили су коришћење средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.153.000 динара на име проширења финансијског плана за три установе културе:Спомен парку “Крагујевачки октобар“ за завршетак радова у Галерији “Мостови Балкана“ као и Књажевско - српском театру и Центру за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ за исплату отпремнина запсоленима који одлазе у пензију.

Градско веће утврдило је предлоге одлука о одржавању чистоће, условима и начину обављања комуналне делатности, држању и заштити домаћих животиња, јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају, затим о стајалиштима, пијацама као и подизању и одржавању споменика и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.

Разлог за доношење свих ових одлука садржан је у потреби усаглашавања са изменама Закона о прекршају, којим је поред осталог предвиђено да локалне самоуправе могу да прописију казне само у фиксном износу. Према речима Андреје Илића начелника Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, при одређивању предложених фиксних износа казни, имали смо у виду како сврху санкција тако и тежину штетних последица по јавни интерес.

Фиксни износ казни обезбедиће ефикаснији рад, јер нема захтева за покретање прекршајног поступка, нема слободног судијског процењивања и одређивања висине казне, већ ће на лицу места бити издаван прекршајни налог који представља службену исправу и то ће бити много ефикасније у смислу уређивања наведених области.

 

SocialTwist Tell-a-Friend
Претходна страна