Контактирајте нас за више информација
X

Zajednica_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
The Right Time The Right Place

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Социјална заштита

Носиоци услуга социјалне заштите у граду Крагујевцу

Носиоци услуга социјалне заштите у граду Крагујевцу су:

 • Центар за социјални рад "Солидарност"
 • Геронтолошки центар
 • Центар за развој услуга социјалне заштите “Књегиња Љубица“
 • Завод за збрињавање одраслих "Мале Пчелице"
 • Градска организација Црвеног крста

Град Крагујевац, преко Центра за социјални рад, спроводи мере социјалне политике, предвиђене Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца.

Права из Одлуке која се реализују су:

 • једнократна новчана помоћ
 • опрема корисника за смештај у установу или другу породицу
 • народне кухиње
 • путни трошкови и исхрана пролазника
 • накнада трошкова сахране
 • помоћ у кући
 • коришћење услуга саветовалишта
 • дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју
 • дневни боравак старих лица
 • социјално становање у заштићеним условима
 • право на привремено становање деце и омладине без родитељског старања (кућа на пола пута)
 • право на привремени смештај у Прихватилишту и Прихватној станици за децу и омладину
 • право на привремени смештај у Прихватилишту за жртве породичног насиља.

Центар за социјални рад "Солидарност" је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите. Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна заштита. У оквиру Центра функционише и Дечји дом "Младост". На евиденцији Центра налази се преко 14.000 корисника социјалне и породично правне заштите.

Служба за интегрисану негу и помоћ у кући старим лицима функционише у партнерству између града, Центра за социјални рад и Дома здравља. Служба функционише кроз два пункта: Први се налази у здравственој станици број 1 на Вашаришту, а други у Дому здравља "Бресница", улица Чегарска бб. Право на помоћ у кући се обезбеђује старим, инвалидним и хронично оболелим лицима. За пружање услуга помоћи у кући за старе ангажовано је 30 геронтодомаћица.
Информације о коришћењу овог права могу се добити на телефон: 034/501-152 и 501-153 .

Дневни боравак за стара лица се реализује у просторијама Геронтолошког центра радним данима од 8 до 13 часова. Ово право се признаје старим лицима са једним или више хроничних обољења, која се налазе у стању полупокретности или полузависности од неге и помоћи других лица, која могу бити у одређеном степену физички инвалидна и изнемогла, а која су ментално очувана или у почетним фазама деменције по процени Стручног тима Центар за социјални рад. Корисницима права се обезбеђује: превоз, боравак, исхрана, здравствени надзор, окупациона терапија, физиотерапија, културно забавне активности. При центру функционишу саветовалишта за младе, брак и породицу и стара лица. Више информација можете добити путем телефона: 034/501-152 .

У оквиру Саветовалишта за младе, функционише Центар за младе који се налази на две локације у граду, при Дому за децу без родитељског старања, у улици Чика Матиној број 5 и у просторијама МЗ Ждраљица.

Услуге Центра за младе су доступне свим младим особама са територије града и у складу су са интересовањем младих особа. Поред разних радионичарских програма оранизују се и:

 • курс рачунара
 • курсеве страних језика
 • ликовна и музичка радионица
 • израда предмета од глинамола и сл.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ"
Светозара Марковића 43,
телефон: 034/331-677; 333-674
факс:     034/332-627

Pošaljite elektronsko pismo

Клуб младих особа са инвалидитетом (ОСИ) од свог оснивања, 03.12.2007.године, има за циљ подстицање инклузије младих особа са различитим врстама инвалидитета у локалну заједницу. Многе особе са инвалидитетом су још од раног детињства изоловане и крећу се унутар круга блиских рођака и пријатеља. Клуб свакодневно организује низ активности културног, спортског и забавног карактера као што су: радионице шивења, креативне и ликовне радионице, надметање у пикаду, видео пројекције, књижевне вечери, рођенданске журке, интернет клуб, библиотека.

КЛУБ МЛАДИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
Кнеза Михаила 37
телефон: 034/365-380

Pošaljite elektronsko pismo

Дневни центар за боравак умерено и теже ментално недовољно развијених лица старости преко 25 година организован је у социјалној кооперативи "Вивере-Живети" која је почела са радом 01.07.2005.године. Корисницима овог права у Дневном центру се обезбеђује боравак, исхрана, здравствена заштита, радна и окупациона терапија и културно-забавне и рекреативне активности, према способностима и склоностима.
Дневни центар се налази у ул. Копаоничка број 44, тел.317-160.

Геронтолошки центар у Крагујевцу је установа социјалне заштите у надлежности Министарства рада и социјалне политике. Основна делатност ове установе је пружање услуга институционалног збрињавања одраслих и старих особа.

Основне услуге које пружа Геронтолошки центар су:

 • становање
 • исхрана
 • одевање
 • програми социјалног рада (психосоцијална и радно-окупациона терапија)
 • здравствена заштита (превентивна заштита, лечење, нега, општа и лична хигијена, лабораторијске услуге, услуге физиотерапије).

У Геронтолошком центру тренутно је смештено 290 корисника.
Смештајне капацитете чине собе (једнокреветне до четворокреветних) и апартмани.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ,
Краља Милана IV бр.90
телефон: 034/504-301; 504-312; 504-330

Pošaljite elektronsko pismo  
Pošaljite elektronsko pismo

Завод за збрињавање одраслих "Мале Пчелице" је установа у којој бораве корисници који су прошли третман у некој од психијатријских болница, али по завршетку лечења још нису спремни за живот у породици или је немају. Данас, након пуне три деценије свога постојања, на смештају у Заводу се налази укупно 948 корисника.

Услуге које Завод пружа својим корисницима су:

 • услуге смаштаја
 • услуге здравствене заштите и неге
 • услуге социо-терапије
 • услуге окупационе терапије
 • услуге радне терапије.

ЗАВОД ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ОДРАСЛИХ "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ",
Љубомира Јовановића бб,
телефон: 034/328-650; 328-788

Pošaljite elektronsko pismo


ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ “КНЕГИЊА ЉУБИЦА“ КРАГУЈЕВАЦ

Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ Крагујевац је нова установа социјалне заштите, коју је град Крагујевац основао маја месеца 2011.године, у циљу реализовања услуга социјалне заштите за децу, младе, одрасла и стара лица.

У оквиру Центра реализују се следеће услуге:
-Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
-Дневни боравак за децу из породица у ризику,
-Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању,
-Дневни боравак за одрасла и стара лица,
-Клуб младих особа са инвалидитетом,
-Прихватилиште за децу и младе (регионалног типа),
-Прихватилиште за жртве породичног насиља (регионалног типа),
-Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица,
-Центар за младе (едукативне, креативне, спортске и забавне радионице).

Визија Центра је унапређење квалитета услуга социјалне заштите и стварање услова за отклањање или ублажавања ризика неповољних животних околности појединаца, односно угрожених социјалних група на подручју града Крагујевца.

Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ Крагујевац
Краља Александра I Карађорђевића 103., 34000 Крагујевац
Тел:034 355 486 и 355 485, Фах: 034 355 486
Е-маил centarkg@kneginjaljubica.org.rs

Elektronska pošta