Kontaktirajte nas za više informacija
X

Spomenik_Nikoli_Pasicu.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Virtuelni matičar

Virtuelni matičar, matične knjige, uverenja o državljanstvu

Stranica Virtuelnog matičara je predviđena da omoguće građanima koji su upisani u matične knjige i evidencije državljana koje se vode za matična područja na teritoriji Grada Kragujevca, da putem interneta podnesu zahtev i na kućnu adresu dobiju izvode ili uverenja.

U isto vreme potrebno je svakom fizičkom licu obezbedi zaštitu podataka o ličnosti i ostvarivanje prava na privatnost.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA NAPOMINjEMO DA:

Zahtev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu može podneti isključivo lice na koje se ti podaci odnose, član njegove uže porodice, usvojitelj ili staratelj, a druga lica na na osnovu punomoćja, overenog od strane nadležnog organa.

Sa ovog portala možete direktno popuniti i proslediti obrazac zahteva za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana, koje se vode za matično područje KRAGUJEVAC, PEĆ, ISTOK i KLINA.

Naručene isprave šaljemo na kućnu adresu isključivo na području Republike Srbije i iste plaćate pouzećem pošti prilikom njihovog uručenja, odnosno prijema.
 Za prosleđivanje zahteva, potrebno je izabrati jednu od ponuđenih opcija (Prilikom popunjavanja zahteva, molimo Vas da popunite sva polja na obrascima i unesete potpune podatke kao npr, broj stana, ulaza i sl.):

MATIČNA KNJIGA ROĐENIH

Zahtev za izvod iz matične knjige rođenih

MATIČNA KNJIGA VENČANIH

Zahtev za izvod iz matične knjige venčanih

MATIČNA KNJIGA UMRLIH

Zahtev za izvod iz matične knjige umrlih

DRŽAVLJANSTVO

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
 


Cene:

Za izvode iz matičnih knjiga 420,00 din. Republičke administrativne takse + 192,00 din. ptt troškovi + 40.00 din troškovi obrade.

Za izvode iz matičnih knjiga na internacionalnom obrascu 690,00 din. administrativne takse + 192,00 din. ptt troškovi + 40.00 din troškovi obrade.

Za uverenje o državljanstvu 600,00 din. administrativne takse + 192,00 din. ptt troškovi + 40.00 din troškovi obrade.

NOVA TAKSENA TARIFA - primena od 01.06.  Sl. Glasnik RS, br. 45/2015

Obaveze naručioca:

Plaćanje u momentu uručenja pošiljke. Isporuka tražene dokumentacije vrši se u roku do sedam radnih dana (ne računaju se subota, nedelja i državni praznici).
 Sve informacije o dokumentima i narudžbinama, možete dobiti na telefon 034/306-297

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis činjenica: rođenja, zaključenja braka i smrti, nastalih u inostranstvu, u domaće matične knjige.

Radno vreme matične službe je svakim radnim danom od 7:30 do 15:30

Matična služba za matično područje Kragujevac

  • matična knjiga rođenih tel. 034/306-297
  • matična knjiga venčanih tel. 034/306-294
  • matična knjiga umrlih tel. 034/306-292

Matična služba za matična područja opštine Peć tel. 034/370-179

Matična služba za matična područja opštine Istok tel. 034/370-179

Matična služba za matična područja opštine Klina tel. 034/370-071


LISTA SLUŽBENIH EVIDENCIJA I OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA KOJA MOGU DAVATI I PRIBAVLjATI PODATKE IZ SLUŽBENIH EVIDENCIJA