Друга допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 10.12.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Icon

Друга допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца
3.71 MB 1 датотека(е) 188 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
druga dopuna materijala 12. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca.zipПреузми

Прва допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 10.12.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Icon

Прва допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца
27.88 MB 1 датотека(е) 235 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Prva dopuna materijala 12. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca.zipПреузми

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-574/21-I
Дана: 03.12.2021. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став, члана 123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 10.12.2021. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину

2. Предлог измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања” – Комунална зона Исток у Крагујевцу

3. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора:
– Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Крагујевац број: XVII/2 од 24.новембра 2021.године
– Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-26477 од 8.11.2021. године

4. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Одлука о вршењу оснивачких права над:
– Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац
– Спортским привредним друштвом “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац

5. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Спортског привредног друштва “ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац

6. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Установе Историјски архив Шумадије Крагујевац на расписивање јавног конкурса за избор директора

7. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама Годишњих програма пословања:
– Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину
– Привредног друштва ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац за 2021. годину
– Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” доо Крагујевац за 2021.годину
– Спортског привредног друштва ”Раднички” доо Крагујевац за 2021. годину

8. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама Финансијских планова установа културе:
– Центра за неговање традиционалне културе ”Абрашевић” за 2021. годину
– Установе „Дом омладине“ Крагујевац за 2021. годину
– Установе Историјски архив Шумадије Крагујевац за 2021. годину
– Установе културе ”Кораци” за 2021. годину
– Музичког центра Крагујевац за 2021. годину
– Установе Народна библиотека ”Вук Караџић” у Крагујевцу за 2021. годину
– Народног музеја у Крагујевцу за 2021. годину
– Установе ”Позориште за децу” Крагујевац за 2021. годину
– Установе Спомен – парк „Крагујевачки октобар“ за 2021.годину
– Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за 2021. годину
– Завода за заштиту споменика културе Крагујевац за 2021. годину

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

10. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.