Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

14. редовна седница Скупштине града Крагујевца
   

II Допуна материјала 14.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.02.2018.године

I Допуна материјала 14.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.02.2018.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06 - 1 /18-I
Дана:  14.02.2018. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 
 
С А З И В А М
XIV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 23.02.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати
 
За седницу предлажем следећи:  
 
Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
 
 
 
 
4. Предлози одлука о вршењу оснивачких права над:
 
5. Предлози  одлука  о давању сагласности на: 
 
 
 
 
9. Предлози закључака о усвајању: 
 
10. Предлози решења о давању сагласности на:
 
11. Предлози решења о давању сагласности на финансијске планове установа културе,  
      чији је оснивач град Крагујевац, за 2018. годину и то: 
 
 
12. Предлози аката о давању сагласности  на програме рада  установа чији је оснивач град Крагујевац за 2018. годину и то на:
 
Решења:
 
Закључак:
 
 
14. Одборничка питања
 
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

 

Претходна страна