Друга допуна материјала 16. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

Icon

Друга допуна материјала 16. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати
7.02 MB 1 датотека(е) 154 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Druga dopuna materijala 16. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca.zipПреузми

Прва допуна материјала 16. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

Icon

Прва допуна материјала 16. редовне седнице Скупштине града Крагујевца
13.69 MB 6 датотека(е) 184 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Programi za sprovodjenje javnog zdravlja u oblasti zivotne sredine na teritoriji grada Kragujevca.docПреузми
Program o izmenama i dopunama godisnjeg programa poslovanja PD centar za strna zita i razvoj sela.docПреузми
Predlog resenja o davanju saglasnosti na projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje,izgradnju,upravljanje i odrzavanje javne garaze na teritoriji grada Kragujevca.docПреузми
Predlog resenja o davanje saglasnosti na statut JP Urbanizam-Kragujevac.docПреузми
Odluka o izmeni odluke o pruzanju podrske za unapredjenje i zastitu starih lica sa teritorije grada Kragujevca.docПреузми
Odluka o dopunama odluke o vrsenju osnivackih prava PD centar za strna zita i razvoj sela.docПреузми

 

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-215/22-I
Дана: 12.04.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 59. став 1. алинеја 1, члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ
XVI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлози одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2021. годину:

 • Лазару Ђорђевићу, у области уметности,
 • Ненаду Карамијалковићу, у области науке,
 • Заводу за ургентну медицину Крагујевац, у области медицине,
 • Ксенији Живанић, у области образовања,
 • Крагујевачком ватерполо клубу Раднички, у области спорта,
 • Драгану Ристићу у области спорта,
 • Удружењу за помоћ деци и младима са сметњама у развоју – ”Свети Василије Велики” у области хуманитарног карактера,
 • Ненаду Милановићу – Пеги у области хуманитарног карактера,

2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције

3. Предлог одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у граду Крагујевцу за период 2022-2025. године

4. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Установе Спомен парк ”Крагујевачки октобар” у Крагујевцу за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора

5. Предлог решења о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Крагујевац

6. Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац

7. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац о повећању основног капитала друштва, број 01-1020 од 15. марта 2022. године

8. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања Привредних друштава за 2022. годину

 • Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац
 • ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац

9. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

10. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду за 2021. годину

 • Центра за социјални рад ”Солидарност” у Крагујевцу
 • Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац

11. Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању Центра за образовање Крагујевац за 2021. годину

12. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду и Годишњи финансијски обрачун пословања – Завршни рачун Градске туристичке организације “Крагујевац“ за пословну 2021. годину

13. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању установа културе за 2021. годину

 • Историјског архива Шумадије Крагујевац
 • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 • Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
 • Народнe библиотеке ”Вук Караџић” у Крагујевцу
 • Дома омладине ”Крагујевац” у Крагујевцу
 • Установе културе „Кораци“
 • Музичког центра Крагујевац
 • Народног музеја у Крагујевцу
 • „Позориште за децу“ у Крагујевцу
 • Спомен парка „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу
 • Kњажевско српског театра у Крагујевцу

14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

15. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.

 

 

Icon

16. редовна седница Скупштине града Крагујевца
67.96 MB 1 датотека(е) 160 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
16. redovna sednica Skupštine grada Kragujevca.zipПреузми