Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

17. редовна седница Скупштине града Крагујевца
   

II Допуна материјала 17.редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 15. јун 2018. годинеI Допуна материјала 17.редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 15. јун 2018. године

 


 

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-8/18-I
Дана: 08.06.2018. године
Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),


САЗИВАМ
XVII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 15.06.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:  

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину

2. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II ЛЕПЕНИЦА - СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР“
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ - целина Корман поље у Крагујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне дела Плана генералне регулације “Насеља Станово“ - зона укрштања ул. Нате Радуловић и ул. Богољуба Милојевића
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Краујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ - Петровачка магистрала у Крагујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Насеља Теферич“ - блок између улица Липарске косе и Живојина Мијаиловића у Крагујевцу

3. Предлог одлуке о располагању власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде

4. Предлози одлука о давању сагласности на:

- Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа“ Крагујевац.
- Статут о изменама и допуни Статута установе Спомен парк “Крагујевачки октобар“

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа “Ласта“ ад. Београд

6. Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према привредном друштву “Политика“ АД Београд

7. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“.

8. Предлози решења

- о одређивању назива Улица Првослава Раковића
- о промени назива Улице Ђуре Пуцара Старог

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

10. Одборничка питања

 

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

Претходна страна