Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo
Nalazite se: NaslovnaNaslovnaJavne nabavke

Portal javnih nabavki

Javne nabavke

Gradska uprava za javne nabavke obavlja stručne, finansijsko – materijalne, upravno - pravne, normativno - pravne, administrativno – tehničke i druge poslove u oblasti javnih nabavki u skladu sa zakonom i drugim aktima, za organe Grada, posebne i stručne službe.

Gradska uprava za javne nabavke, kao telo za centralizovane javne nabavke, obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki i kontrole postupaka javnih nabavki za organe Grada, posebne i stručne službe, ustanove, javna preduzeća, ostala preduzeća i organizacije čiji je osnivač Grad, kao i za Osnovne i Srednje škole u delu u kome se javne nabavke finansiraju iz budžeta grada Kragujevca.

U okviru Gradske uprave obrazovane su dve organizacione jedinice:

  • Odeljenje za normativno – pravne i upravno - pravne poslove u oblasti javnih nabavki
  • Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove, poslove planiranja i kontrole javnih nabavki

Načelnik Gradska uprava za javne nabavke je Danijela Drobnjak.
    
Načelnik Odeljenja za normativno – pravne i upravno - pravne poslove u oblasti javnih nabavki je Nebojša Obradović.

Načelnik Odeljenja za ekonomsko finansijske poslove, poslove planiranja i kontrole javnih nabavki je Saša Marković.

Kontakt: telefon/faks 034/306-287

Adresa: Trg Slobode broj 3 Kragujevac

Radno vreme: 7:30 do 15:30 časova

Javne nabavke i konkursna dokumentacija

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluge osiguranja imovine

Naručilac - Gradska uprava za imovinu - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluge osiguranja imovine

Javna nabavka JN. 1.2.7/17-Usluge zaštite, transporta i ugradnje mosta u Masloševu

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN. 1.2.7/17-Usluge zaštite, transporta i ugradnje mosta u Masloševu

Javna nabavka JN broj 1.3.12/17-Radovi na izradi ograde Narodnog muzeja u Kragujevcu i kapija ograde u kući Miloja Barjaktarevića

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN broj 1.3.12/17-Radovi na izradi ograde Narodnog muzeja u Kragujevcu i kapija ograde u kući Miloja Barjaktarevića

Javna nabavka JN 1.3.216/17 - Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ u Trmbasu

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.216/17 - Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ u Trmbasu

Javna nabavka JN 1.2.18/17 Usluga uređenja nekategorisanih puteva i otresišta na teritoriji grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.18/17 Usluga uređenja nekategorisanih puteva i otresišta na teritoriji grada Kragujevca

Javna nabavka JN 1.2.17/17 Dodatna usluga za partiju III - izrada projekata rekonstrukcije objekata Doma zdravlja

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.17/17 Dodatna usluga za partiju III - izrada projekata rekonstrukcije objekata Doma zdravlja

Javna nabavka JN 1.3.20/17 - Izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju mokrih čvorova u zgradi Uprave grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.20/17 - Izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju mokrih čvorova u zgradi Uprave grada Kragujevca

Javna nabavka JN 1.2.15/17 - Dodatna usluga za partiju I - projektovanje osnovnih i srednjih škola

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.15/17 - Dodatna usluga za partiju I - projektovanje osnovnih i srednjih škola

Javna nabavka 1.2.16/17 - Dodatna usluga za partiju II - izrada projekata rekonstrukcije objekata obdaništa

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka 1.2.16/17 - Dodatna usluga za partiju II - izrada projekata rekonstrukcije objekata obdaništa

Javna nabavka JN 1.3.19/17 - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji fiskulturne sale OŠ

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.19/17 - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji fiskulturne sale OŠ "Živadinka Divac" u Kragujevcu

Javna nabavka JN 1.1.7/17 - Računarska i srodna oprema

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.7/17 - Računarska i srodna oprema

Javna nabavka JN 1.2.13/17 - Usluga ozakonjenja objekta “Gradski dom“ u Kragujevcu

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.13/17 - Usluga ozakonjenja objekta “Gradski dom“ u Kragujevcu

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Naručilac - Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Javna nabavka JN 1.1.5/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.5/17 - Nabavka HTZ opreme druga partija - radna i zaštitna obuća

Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Javna nabavka 1.1.5/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka 1.1.5/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Naručilac - Gradska uprava za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka HTZ opreme - prva partija, radna i zaštitna odeća

Javna nabavka JN 1.1.1/17 Nabavka merno - regulacionih setova za škole

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.1.1/17 Nabavka merno - regulacionih setova za škole

Javna nabavka JN 1.1.6/17 - Nabavka računarske i srodne opreme

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.1.6/17 - Nabavka računarske i srodne opreme

Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Isporuka građevinskog materijala za interno raseljena lica

Naručilac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Isporuka građevinskog materijala za interno raseljena lica

Javna nabavka JN 1.2.4./17 - Usluga obezbeđenja - FTO

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.4./17 - Usluga obezbeđenja - FTO

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga obezbeđenja - FTO

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga obezbeđenja - FTO

Javna nabavka JN 1.1.3/17 - Prebacivanje upravljačkog sistema sa desne na levu stranu 4 vatrogasna vozila i jednog vozila hitne pomoći

Naručilac - Gradska uprava za poslove gradonačelnika i gradskog veća - Javna nabavka JN 1.1.3/17 - Prebacivanje upravljačkog sistema sa desne na levu stranu 4 vatrogasna vozila i jednog vozila hitne pomoći

Javna nabavka JN.1.1.1/17-Nabavka kompleta udžbenika za prvi razred Osnovne škole po partijama

Javna nabavka JN 1.3.8/17 - Izgradnja mokrih čvorova u OŠ “21. oktobar“ - odeljenje u Dobrači

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.8/17 - Izgradnja mokrih čvorova u OŠ “21. oktobar“ - odeljenje u Dobrači

Javna nabavka JN 1.2.12/17 - Usluga održavanja mobilijara u gradskim parkovima

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.12/17 - Usluga održavanja mobilijara u gradskim parkovima

Javna nabavka JN 1.3.16/17-Izvođenje radova na obezbeđenju kompleksa jezero u Šumaricama objekta za socijalno stanovanje Iskra, OŠ Vuk Karadžić u Trmbasu i objekta hitne pomoći

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.16/17-Izvođenje radova na obezbeđenju kompleksa jezero u Šumaricama objekta za socijalno stanovanje Iskra, OŠ Vuk Karadžić u Trmbasu i objekta hitne pomoći

Javna nabavka JN 1.3.14/ - Izvođenje radova na ugradnji stabilnog sistema za dojavu požara u objektu dečijeg odmarališta “Kopaonik“

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.3.14/ - Izvođenje radova na ugradnji stabilnog sistema za dojavu požara u objektu dečijeg odmarališta “Kopaonik“

Javna nabavka JN 1.1.12/17 - Nabavka servera i uređaja za skeniranje za potrebe lokalne poreske administracije

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.12/17 - Nabavka servera i uređaja za skeniranje za potrebe lokalne poreske administracije grada Kragujevca

Javna nabavka JN.1.3.1/17-Izgradnja otvorenog sportskog terena u Velikom parku

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN.1.3.1/17-Izgradnja otvorenog sportskog terena u Velikom parku

Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju “Čaurnice“

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju “Čaurnice“

Javna nabavka JN 1.2.6/17 - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Amidžinog konaka

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.6/17 - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Amidžinog konaka

Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta Šarenog konaka

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta Šarenog konaka

Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Izrada projektne dokumentacije za dogradnju depoa Istorijskog arhiva

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Izrada projektne dokumentacije za dogradnju depoa Istorijskog arhiva

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Izrada projektne dokumentacije za Knjaževsko - srpski teatar

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Izrada projektne dokumentacije za Knjaževsko - srpski teatar

Javna nabavka JN 1.1.10/17 Nabavka HTZ - opreme po partijama

Javna nabavka JN 1.2.1./17 - Kontrola kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca - po partijama za I, II, III i VI partiju

Naručilac - Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine - Javna nabavka JN 1.2.1./17 - Kontrola kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca - po partijama za I, II, III i VI partiju

Javna nabavka JN 1.2.10/17 - Usluga mobilne telefonije

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.10/17 - Usluga mobilne telefonije

Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Kragujevca

Javna nabavka JN.1.1.4/17-Nabavka električne energije za javno osvetljenje

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN.1.1.4/17-Nabavka električne energije za javno osvetljenje

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Električna energija po partijama

Naručilac - Gradska uprava za imovinu - Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Električna energija po partijama

Javna nabavka JN 1.2.8/17-Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta Dečije biblioteke

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN 1.2.8/17-Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta Dečije biblioteke

Javna nabavka JN 1.1.4/17 - Energenti za grejanje po partijama

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Kontrola kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca

Javna nabavka JN JN 1.2.10/17 - Usluga izrade studija

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN JN 1.2.10/17 - Usluga izrade studija

Javna nabavka JN 1.2.11/17 - Usluga zakupa, održavanja i razvoj softvera za Gradsku poresku upravu

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.11/17 - Usluga zakupa, održavanja i razvoj softvera za Gradsku poresku upravu

Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Usluga održavanja higijene

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Usluga održavanja higijene

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga osiguranja vozila

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga osiguranja vozila

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Telefoni - fiksni

Naručilac - Gradska uprava za vanprivredne delatnosti - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Telefoni - fiksni

Javna nabavka JN 1.1.4/17 - Nabavka goriva

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.4/17 - Nabavka goriva

Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Usluga obezbeđenja FTO

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Usluga obezbeđenja FTO

Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Usluga servisiranje štampača i reciklaža tonera

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Usluga servisiranje štampača i reciklaža tonera

Javna nabavka JN.1.2.11/17-Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice u radnoj zoni i zoni poslovanja Kragujevac

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN.1.2.11/17-Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice u radnoj zoni i zoni poslovanja Kragujevac (leva strana Šukine ulice)

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka električne energije za potrebe organa Grada i Gradskih uprava grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za finansije - Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka električne energije za potrebe organa Grada i Gradskih uprava grada Kragujevca

Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Gume za putnička vozila

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Gume za putnička vozila

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluga sanacije trotoara

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluga sanacije trotoara

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - usluga štampanja i kovertiranja rešenja

Naručilac - Gradska poreska uprava - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - usluga štampanja i kovertiranja rešenja

Javna nabavka JN 1.2.9/17 - Telefoni - fiksni

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.9/17 - Telefoni - fiksni

Javna nabavka JN.1.1.8/17-Gume za putnička vozila

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN.1.1.8/17-Gume za putnička vozila

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Javna nabavka JN 1.1.9/17 - Kancelarijski materijal po partijama

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.9/17 - Kancelarijski materijal po partijama

Javna nabavka JN 1.1.1/17-Nabavka električne energije za javno osvetljenje grada Kragujevca sa seoskim područjem

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.1.1/17-Nabavka električne energije za javno osvetljenje grada Kragujevca sa seoskim područjem

Javna nabavka JN 1.1.10/17-Novi toneri

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.1.10/17-Novi toneri

Javna nabavka JN.1.2.8/17 - Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta Dečije biblioteke

Naručilac - Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj - Javna nabavka JN.1.2.8/17 - Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta Dečije biblioteke

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluga održavanja higijene

Javna nabavka JN 1.3.1/17 - Izvođenje radova na čišćenju, uređenju i sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za poslove Gradonačelnika u Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.3.1/17 - Izvođenje radova na čišćenju, uređenju i sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji grada Kragujevca

Javna nabavka JN.1.1.1/17 - Isporuka građevinskog materijala za interno raseljena lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji

Naručilac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Javna nabavka JN.1.1.1/17 - Isporuka građevinskog materijala za interno raseljena lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji

Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Naručilac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Dnevni boravak za odrasle sa smetnjama u razvoju

Naručilac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Dnevni boravak za odrasle sa smetnjama u razvoju

Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Prihvatilište za odrasle i starije osobe

Naručilac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Javna nabavka JN 1.2.4/17 - Prihvatilište za odrasle i starije osobe

Javna nabavka JN 1.1.5/17 - Knjige za odlične i nagrađene učenike Osnovnih i srednjih škola

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.1.5/17 - Knjige za odlične i nagrađene učenike Osnovnih i srednjih škola

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka dobara - materijal za posebne namene (po partijama)

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Održavanje javne rasvete

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Održavanje javne rasvete

Javna nabavka JN 1.2.10/17 - Adaptacija bunarskog šahta, ugradnja vodomera i pvc pijezometrijskih cevi

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.10/17 - Adaptacija bunarskog šahta, ugradnja vodomera i pvc pijezometrijskih cevi

Javna nabavka JN.1.3.2/17 - Radovi na izradi i postavljanju ograde na prostoru oko dečijeg obdaništa “Čuperak“ u Kragujevcu

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN.1.3.2/17 - Radovi na izradi i postavljanju ograde na prostoru oko dečijeg obdaništa “Čuperak“ u Kragujevcu

Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.2.7/17 - Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluge sistematske deratizacije, dezinsekcije komaraca i dezinsekcije krpelja-po partijama

Javna nabavka JN 1.3.1/17 - Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata i ostalih izvršenja rušenja građevinskog inspektorata

Naručilac - Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove - Javna nabavka JN 1.3.1/17 - Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata i ostalih izvršenja rušenja građevinskog inspektorata

Javna nabavka JN 1.2.6/17 - Usluga servisiranja računara

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.2.6/17 - Usluga servisiranja računara

Javna nabavka 1.1.9/17 - Novi toneri

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka 1.1.9/17 - Novi toneri

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Telefoni-fiksni

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Telefoni-fiksni

Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka i isporuka sa ugradnjom bazne protivgradne radio stanice sa ručnim radio stanicama - sistem radio veza

Naručilac - Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.1.2/17 - Nabavka i isporuka sa ugradnjom bazne protivgradne radio stanice sa ručnim radio stanicama - sistem radio veza

Javna nabavka JN 1.1.11/17 - Sredstva za higijenu

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.1.11/17 - Sredstva za higijenu

Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluge izvođenja svečanih vatrometa povodom praznika

Naručilac - Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.2.3/17 - Usluge izvođenja svečanih vatrometa povodom praznika

Javna nabavka JN 1.2.9/17 Usluga isporuke i ugradnja potapajućih bunarskih pumpi

Naručilac - Gradska uprava za investicije - Javna nabavka JN 1.2.9/17 Usluga isporuke i ugradnja potapajućih bunarskih pumpi

Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu za teritoriju grada Kragujevca

Naručilac - Gradska uprava za privredu - Javna nabavka JN 1.1.1/17 - Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu za teritoriju grada Kragujevca

Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Naručilac - Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke - Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluge avio prevoza

Naručilac - Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluge avio prevoza

Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Usluge skladištenja zaliha merkantilne pšenice iz robnih rezervi

Naručilac - Gradska uprava za privredu - Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Usluge skladištenja zaliha merkantilne pšenice iz robnih rezervi

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga štampe promotivnog materijala, pečata i slično

Naručilac - Gradska uprava za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga štampe promotivnog materijala, pečata i slično

Javna nabavka JN 1.2.8/17 - Usluge kopiranja dokumenata, narezivanje ključeva, spiralnog koričenja, izrade pečata i slično

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN 1.2.8/17 - Usluge kopiranja dokumenata, narezivanje ključeva, spiralnog koričenja, izrade pečata i slično

Javna nabavka JN.1.1.6/17 - Nabavka kancelarijskog nameštaja

Naručilac - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javna nabavka JN.1.1.6/17 - Nabavka kancelarijskog nameštaja

Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga štampanja

Naručilac - Skupština grada Kragujevca, Sekretarijat za poslove Skupštine grada Kragujevca - Javna nabavka JN 1.2.1/17 - Usluga štampanja "Službenog lista grada Kragujevca" i koričenje dokumentacije

Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Ugostiteljske usluge

Naručilac - Gradska uprava za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.2.2/17 - Ugostiteljske usluge

Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluge avio prevoza

Naručilac - Gradska uprava za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća - Javna nabavka JN 1.2.5/17 - Usluge avio prevoza

Arhiva