Kontaktirajte nas za više informacija
X

 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Rani Javni uvid

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “Akumulacije Drezga na reci Uglješnici“

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-399./18-I-01 od 03.4.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“Akumulacije Drezga na reci Uglješnici“

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 13.4.2018. godine zaključno sa 30.4.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 30.4.2018. godine.

MATERJAL I DEO

MATERJAL II DEO
 

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANOVA DETALjNE REGULACIJE

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-129./18-I-01, 350-130./18-I-01, 350-131./18-I-01, 350-132./18-I-01 od 08.02.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID  

U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANOVA  DETALjNE REGULACIJE:

  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1. 1. – KASARNA RADOMIR PUTNIK“
  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOKOVI A.1.8 i A.1.9 – DOM VOJSKE“
  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. – BLOK PIONIR“;
  •  “SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM“

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 23.02.2018. godine zaključno sa 09.03.2018. godine, u prostorijama  Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 09.03.2018. godine.

MATERJAL KASARNA RADOMIR PUTNIK

MATERJAL DOM VOJSKE

MATERJAL BLOK PIONIR

MATERJAL HIPODROM

 

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“ u Kragujevcu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-91./18-I-01 od 26.01.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“ u Kragujevcu

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 09.02.2018. godine zaključno sa 24.02.2018. godine, u prostorijama  Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 24.02.2018. godine.

MATERJAL PREUZMITE OVDE

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-61./18-I-01 od 22.01.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2“ u Kragujevcu

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 02.02.2018. godine zaključno sa 16.02.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 16.02.2018. godine.

MATERJAL (PREUZMITE OVDE)
 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “PROŠIRENjA GRADSKOG GROBLjA BOZMAN“

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “RADNA ZONA SOBOVICA 1“ U KRAGUJEVCU

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za  prostorno planiranje  i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-1156/17-I-02, 350-1157/17-I-02, 350-1153/17-I-02, 350-1154/17-I-02, 350-1155/17-I-02 od 07.09.2017. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU
 

Rani javni uvid obaviće se u periodu od 02.10.2017. godine zaključno sa 16.10.2017. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 16.10.2017. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 17.10.2017. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa radnim materijalom u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “CRVENI KRST“ UZ ULICU SVETOZARA MARKOVIĆA U KRAGUJEVCU

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-910/17-I-02 od 04.07.2017. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “CRVENI KRST“
UZ ULICU SVETOZARA MARKOVIĆA U KRAGUJEVCU

Rani javni uvid obaviće se u periodu od 28.07.2017. godine zaključno sa 11.08.2017. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje  za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 11.08.2017. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 07.09.2017. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa radnim materijalom u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL (preuzmite OVDE)
 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL PLANA DETALjNE REGULACIJE “INSTITUT ZA STRNA ŽITA - RADNA ZONA FENIKS“

Ovaj Oglas objavljen je 19.02.2016.godine

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za  prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje, na osnovu člana 45 a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-1216/15-I-02 od 21.12.2015.godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL PLANA DETALjNE REGULACIJE
“INSTITUT ZA STRNA ŽITA - RADNA ZONA FENIKS“

Rani javni uvid obaviće se u periodu od 19.02.2016. godine, zaključno sa 04.03.2016. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Služba za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 04.03.2016. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 17.03.2016. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa radnim materijalom u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Materijal preuzmite OVDE

Arhiva