Kontaktirajte nas za više informacija
X

 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Salon antiratne karikatureLogo

Rani Javni uvid

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE ULICA CRVENOG KRSTA-NASELJE BUBANJ

MATERIJAL ZA IZRADU izmene i dopune Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ – Petrovačka magistrala u Kragujevcu

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “Akumulacije Drezga na reci Uglješnici“

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-399./18-I-01 od 03.4.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“Akumulacije Drezga na reci Uglješnici“

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 13.4.2018. godine zaključno sa 30.4.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 30.4.2018. godine.

MATERJAL I DEO

MATERJAL II DEO
 

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANOVA DETALjNE REGULACIJE

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-129./18-I-01, 350-130./18-I-01, 350-131./18-I-01, 350-132./18-I-01 od 08.02.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID  

U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANOVA  DETALjNE REGULACIJE:

  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1. 1. – KASARNA RADOMIR PUTNIK“
  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOKOVI A.1.8 i A.1.9 – DOM VOJSKE“
  • “DELA GRADSKOG CENTRA BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. – BLOK PIONIR“;
  •  “SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM“

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 23.02.2018. godine zaključno sa 09.03.2018. godine, u prostorijama  Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 09.03.2018. godine.

MATERJAL KASARNA RADOMIR PUTNIK

MATERJAL DOM VOJSKE

MATERJAL BLOK PIONIR

MATERJAL HIPODROM

 

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“ u Kragujevcu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-91./18-I-01 od 26.01.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“ u Kragujevcu

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 09.02.2018. godine zaključno sa 24.02.2018. godine, u prostorijama  Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 24.02.2018. godine.

MATERJAL PREUZMITE OVDE

 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-61./18-I-01 od 22.01.2018. godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE
“DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2“ u Kragujevcu

Rani javni uvid obaviće se u trajanju od 15 dana, od 02.02.2018. godine zaključno sa 16.02.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe i sugestije na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 16.02.2018. godine.

MATERJAL (PREUZMITE OVDE)
 

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “PROŠIRENjA GRADSKOG GROBLjA BOZMAN“

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE “RADNA ZONA SOBOVICA 1“ U KRAGUJEVCU

RANI JAVNI UVID U RADNI MATERIJAL PLANA DETALjNE REGULACIJE “INSTITUT ZA STRNA ŽITA - RADNA ZONA FENIKS“

Ovaj Oglas objavljen je 19.02.2016.godine

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za  prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje, na osnovu člana 45 a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Mišljenja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-1216/15-I-02 od 21.12.2015.godine, oglašava

RANI JAVNI UVID
U RADNI MATERIJAL PLANA DETALjNE REGULACIJE
“INSTITUT ZA STRNA ŽITA - RADNA ZONA FENIKS“

Rani javni uvid obaviće se u periodu od 19.02.2016. godine, zaključno sa 04.03.2016. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje, (V sprat), radnim danima od 10,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Služba za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć.

Primedbe na radni materijal u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 zgrade Grada Kragujevca ili putem PTT Srbija) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje, legalizaciju i zaštitu životne sredine, Služba za prostorno planiranje Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 04.03.2016. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 17.03.2016. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa radnim materijalom u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Materijal preuzmite OVDE

Arhiva