Kontaktirajte nas za više informacija
X

Jezero_na_Bubnju_Autor_Zoran_Petrovi.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Klinički centar Kragujevac

Klinički centar Kragujevac

Dom zdravlja Kragujevac

Dom Zdravlja Kragujevac

Apoteka Kragujevac

Zdravstvo

Zdravstvo u Kragujevcu

U gradu kao regionalnom zdravstvenom centru postoje visoko organizovane zdravstvene ustanove koje po svom značaju predstavljaju stub zdravstvene zaštite Šumadijskog okruga i šire.

Nosioci zdravstvene zaštite u gradu su:

Primarna zdravstvena zaštita, koja stanovništvu Kragujevca i okoline, pruža preventivnu zaštitu, lečenje u opštoj praksi i preglede žena i dece organizovana je kroz rad Doma zdravlja, koji u svom sastavu ima razvijenu mrežu zdravstvenih stanica i zdravstvenih ambulanti. Primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Kragujevca i okoline pružaju i Zavod za stomatologiju, Zavod za hitnu pomoć, Institut za javno zdravlje, Apoteka Kragujevac i Zastava-Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.

Od 01.01.2007.godine osnivačka prava nad ustanovama primarne zdravstvene zaštite preuzela je lokalna samouprava.

Na tercijarnom nivou nosilac zdravstvene zaštite, koja je organizovana kako bi pojedincu i društvu u celini pružila zaštitu, unapređenje i očuvanje zdravlja, je Klinički centar. To je jedna od četiri ustanove tog tipa u Srbiji koja pruža konsultativno specijalističke i dijagnostičke procedure, bolničko lečenje za pacijente a obavlja i nastavno-obrazovnu i naučno istraživačku delatnost. Klinički centar u Kragujevcu čini 12 klinika, 7 Centara i 24 medicinske i nemedicinske službe. Ova zdravstvena ustanova ima posteljni fond od 1240 kreveta za hospitalizaciju a istovremeno pacijentima pruža preko 3 000 specijalističkih procedura.