Контактирајте нас за више информација
X

Muzej_21_oktobar.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Линкови

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ


ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:
 
Народна канцеларија Председника Републике - www.narodnakancelarija.rs
 
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
 
Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs

Скупштина Аутономне Покрајине Војводина - www.skupstinavojvodine.gov.rs/

Војска Србије - www.vs.rs
 
Народна банка Србије - www.nbs.rs

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
 
Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

Државна ревизорска институција - www.dri.rs

Заштитник грађана Републике Србије - www.ombudsman.rs

 
 
МИНИСТАРСТВА:
 
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs

Министарство привреде - www.privreda.gov.rs

Министарство одбране - www.mod.gov.rs
 
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
 
Министарство финансија  - www.mfin.gov.rs

Министарство правде  - www.mpravde.gov.rs
 
Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs
 
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpt.gov.rs/
 
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања - www.ekoserb.gov.rs
 
Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - www.mtt.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs

Министарство рударства и енергетике - http://mtt.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs
 

ЗАВОДИ:
 
Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs
 
Дирекција за електронску управу - digitalnaagenda.gov.rs
 
Републички завод за заштиту споменика културе - www.heritage.gov.rs
 
Републички завод за здравствено осигурање - www.rzzo.gov.rs
 
Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs
 
Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs
 
Сеизмолошки завод Србије - www.seismo.gov.rs
 
Хидрометеоролошки завод Србије - www.hidmet.gov.rs
 
 
АГЕНЦИЈЕ:
 
Агенција за приватизацију - www.priv.rs
 
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs

Агенција за лиценцирање стечајних управника - www.alsu.gov.rs

Национална Агенција за регионални развој - narr.gov.rs/

Развојна агенција Србије - ras.gov.rs/sr
 
Агенција за енергетику - www.aers.rs
 
Републичка радиодифузна агенција - www.rra.org.rs
 
Републичка агенција за телекомуникације - www.ratel.rs

Агенција за борбу против корупције - www.korupcija.gov.rs
 
Агенција за безбедност саобраћаја - www.abs.gov.rs
 

УПРАВЕ:
 
Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs
 
Управа царина - www.upravacarina.rs
 
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs

Управа за дигиталну агенду - www.mtid.gov.rs

Управа за трезор - www.trezor.gov.rs

Управа за спречавање прања новца - www.apml.gov.rs

Управа за јавни дуг - www.javnidug.gov.rs

Управа за заједничке послове републичких органа - www.uzzpro.gov.rs

Шумадијски управни округ - www.sumadijski.okrug.gov.rs

 
ПРАВОСУЂЕ:
 
Уставни суд Србије - www.ustavni.sud.rs
 
Врховни суд Србије - www.vrh.sud.rs

Високи савет судства - www.vss.sud.rs

Портал судова Србије - www.portal.sud.rs

Основни суд у Крагујевцу - www.osnovnisudkg.net

Привредни апелациони суд - www.pa.sud.rs

Апелациони суд у Крагујевцу - www.kg.ap.sud.rs

Виши суд у Крагујевцу - www.visisudkg.net

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије - www.tuzilastvorz.org.rs

Комора извршитеља - www.komoraizvrsitelja.rs

Управни суд - www.up.sud.rs

 

ЦРКВА:

Београдска надбискупија - www.kc.org.rs

Мешихат Исламске заједнице у Србији - www.islamskazajednica.org

Српска православна црква - www.spc.rs

Савез јеврејских општина Србије - www.savezscg.org

Епархија Шумадијска - www.eparhija-sumadijska.org.rs
 

ОСТАЛО:
 
Архив Србије - www.archives.org.rs
 
Архив Југославије - www.arhivyu.gov.rs

Комесаријат за избеглице - www.kirs.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
 
Републичка изборна комисија - www.rik.parlament.gov.rs
 
Регистар националног Интернет домена Србије - www.rnids.rs
 
Службени гласник Републике Србије - http://slglasnik.com/
 
Фонд за развој Републике Србије - www.fondzarazvoj.gov.rs

Сајт Добра Управа - dobrauprava.rs