Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

20.редовна седница Скупштине града Крагујевца
   

Допуна материјала XX редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 26.10.2018.године (петак) са почетком у 09.00 сати 


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-13/18-I
Дана: 19.10.2018. године
Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ
XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
За 26.10.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД


1. Предлог одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину

2. Предлог одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама

3. Предлог одлуке о располагању неизграђеним грађевинским земљиштем у јавној својини без накнаде

4. Предлози одлука о:

  • изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
  • допуни Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом

5. Предлози аката о давању сагласности на:

6. Предлог одлуке о давању сагласности на употребу имена града Крагујевца у називу Спортског савеза особа са инвалидитетом

7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места на територији града Крагујевца.

8. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

9. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.

МАТЕРЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

 

Претходна страна