Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Цена грејања остаје непромењена, начин обрачуна убудуће по квадратном метру
   

На седници Градског већа одржаној у понедељак, 9. октобра, дата је сагласност на Одлуку о ценама топлотне енергије на основу захтева “Енергетике“ д.о.о Крагујевац. Цене грејања су непромењене у односу на прошлу годину, али је начин обрачуна промењен и убудуће ће се обрачунавати по квадратном метру. Захтев је образложен потребом увођења цена топлотне енергије по квадратном метру с обзиром на то да Владина Уредба о одређивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом не познаје као тарифни елемент запремину, већ површину. Начин плаћања топлотне енергије је остао непромењен, тако да корисници стамбеног простора и друштвене делатности и даље плаћају 12 месеци, а остали корисници у периоду грејне сезоне - 6 месеци.

Дата је сагласност да се приступи изради Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2018-2025. године, што представља обавезу локалне самоуправе која проистиче из новог Закона о јавном здрављу. Дата је сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП “Зеленило“ Крагујевац за 2017. годину, измене Плана рада  Завода за стоматологију Крагујевац за 2017. Годину као и измене и допуне Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац. Разлог за измену ове оснивачке одлуке је потреба за усаглашавањем уписаног оснивачког капитала у Регистру АПР-а и корекција броја чланова Скупштине Друштва, која ће убудуће бројати три, уместо пет чланова.

Сагласност за промену правног облика дата је спортским друштвима Крагујевачком ватерполо удружењу “Раднички 2012“ које постаје Спортско привредно друштво “Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ д.о.о  Крагујевац уз преношење оснивачких права на град Крагујевац, као и Рукометном удружењу “Раднички 1964“ за основање Спортског привредног друштва “Рукометни клуб Раднички 1964“ д.о.о. Крагујевац и преношење оснивачких права на град Крагујевац. 

Чланови већа усвојили су Закључак о покретању иницијативе за израду ПДР-а “Дела радне зоне Крагујевац и зоне пословања - Сервис 2“. Дата је сагласност и на извештаје о реализацији програма пословања ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца“ и ЈП “Градска стамбена агенција“ за други квартал 2017. године.  

Градско веће је донело одлуку о учешћу града Крагујевца у поступку продаје, методом јавног надметања, ради куповине и стицања у јавну својину града Крагујевца, пословног простора Новинско издавачког и графичко акционарског друштва “Светлост“, по основу огласа који је стечајни управник овог предузећа објавио у дневним листовима “Политика“ и “Ало“ дана 24.09. 2017. године.

ЈКП “Зеленило“ одобрена су средства субвенција за измирење дела обавеза према добављачима, као и ПД “Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о Крагујевац за текућу ликвидност.

Претходна страна