Контактирајте нас за више информација
X





Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуре



Лого

Градско веће усвојило извештај о извршењу буџета
   

Градско веће на седници одржаној 20. октобра разматрало је и усвојило извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године. У том периоду остварени приходи и примања буџета града износе 3 566 779 595 динара, што је 52,07 посто од 6 850 000 000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину. Расходи и издаци буџета града Крагујевца од јануара до спетембра извршени су у износу од 3 537 701 200 динара, што представља извршење годишњег плана од 51,65 посто.

У односу на годишњи план, текући приходи у посматраном периоду остварени су са 52,21 одсто односно у износу од 3 558 362 413 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 78,04 посто, други приходи са учешћем од 12,74 процената, док донације и трансфери учествују са 8,96 одсто. Расходи и издаци буџета града Крагујевца у том периоду извршени су у износу од 3 537 701 200 динара, што представља извршење годишњег плана од 51,65 посто.

Градско веће дало је сагласност на програм пословања Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац за 2017. годину који је Скупштина тог друштва донела почетком октобра. У програмском смислу циљ Радио телевизије Крагујевац је даљи развој информативног, образовног и програма за децу.

Чланови Градског већа прихватили су иницијативу Месне заједнице “Мале Пчелице“ за прибављање непокретности у јавну својину ради проширења гробља. У захтеву житељи су указали на хитност поступања с обзиром на то да наведеном гробљу гравитира 30 000 грађана из месних заједница Мале Пчелице, Станово и Ново насеље, а да су на постојећем гробљу на располагању још само три двогробна места.

Градско веће одобрило је средства субвенција ЈП Предузеће за изградњу града у износу 1 240 159 динара на име текуће ликвидности и измирење текућих трошкова.

Средства у износу 35 600 одобрена су и Градском удружењу пензионера на име суфинансирања трошкова припреме и пута Културно - уметничког друштва Лепеница, ради учешћа на међународном сусрету пензинера у Куманову.

Претходна страна