Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом
   

Локални акциони план за период 2018 - 2020. године усвојен је на седници Градског већа одржаној 27. новембра. Реч је о краткорочном развојном документу који садржи специфичне циљеве, мере и активности за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Идентификоване су четири области у којима се сусрећу са одређеним проблемима: приступачност, социјална и здравствена заштита и запошљавање.

Локални акциони план је структурисан тако да се њиме у оквиру сваке области и специфичног циља, детаљно уређују мере, активности, индикатори, одговорни реализатори мера и учесници у реализацији мера, рокови и потребни ресурси.

У области приступачности планирана је израда приступних стаза и рампи Центру за социјални рад, Главној пошти, Поштанској штедионици, Народној банци, Полицијској управи, факултетима и другим објектима јавне намене, затим, израда тактилних стаза за слепе особе на фреквентним местима у граду, као и повећање броја звучних семафора. Предвиђено је обарање ивичњака на свим пешачким прелазима у центру града и у одређеним насељима где се налазе удружења особа са инвалидитетом, израда прилазних стаза и рампи за стамбене зграде у којима живе особе са инвалидитетом, као и повећање броја јавних посебних паркиралишта за особе које користе инвалидска колица. Међу плановима је звучна најава станица у аутобусима јавног градског превоза, као и најмање по један нископодни аутобус на свим линијама у граду. У области социјалне заштите планирано је унапређење финансирања програма “Асистент у породици“ за особе са аутизмом, затим, услуге предах смештај, услуге дневног боравка за особе са инвалидитетом старије од 25 година, као и услуге личног пратиоца за децу са инвалидитетом.

У области запошљавања међу мерама планирано је спровођење едукације за особе са инвалидитетом о изради бизнис планова и вођењу послова, реализацијом обуке “Пут до успешног предузетника“, као и повећање степена информисаности послодаваца о субвенцијама Националне службе за запошљавање за трошкове прилагођавања радног места особама са инвалидитетом.
 
Градско веће је донело и закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне регулације просторне културно историјске целине “Комплекс Војно - техничког завода у Крагујевцу“ - зона 1, површине 36 хектара, чији је циљ заштита, урбана обнова, рехабилитација, пренамена и интеграција простора у јавни живот града.
 
Чланови већа дали су сагласност на закључење Уговора о давању на коришћење четири Ватрогасна возила из донације Blaythswood Care Србија из Врњачке бање Министарству унитрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације - Управи у Крагујевцу.

Претходна страна