Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Истиче рок за рационализацију
   

Градско веће на седници одржаној 14. децембра донело је закључак којим препоручује надзорним одборима јавних предузећа и скупштинама привредних друштава, чији је оснивач град Крагујевац, да у циљу рационализације запослених до краја текуће године, донесу одлуку о исплати стимулативних отпремнина у износу од 36.000 динара за сваку навршену годину рада код послодавца код кога остварују право на отпремнину.

Одлуком о  максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђено је да у граду Крагујевцу максималан број запослених на неодређено време у 2017. години треба да износи 3156. Имајући у виду да укупан број запослених у систему локалне самоуправе у моменту доношења те Одлуке износи 3299, а да је испуњење обавезе смањења броја запослених потребно завршити до краја 2017.године донета је таква одлука, како Град не би сносио последице неизвршавања законских обавеза. Јер, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је прописано да уколико јединица локалне самоуправе не изврши рационализацију броја запослених у складу са Одлуком Владе РС, министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате.

Градско веће на данашњој седници дало је сагласност Народном музеју на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга од 27. јануара 2016. године. Наиме, том одлуком нису предвиђене цене за посебна стручна издања, јер је Народни музеј у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије ове године први пут финансирао издавање посебне стручне књиге  аутора Игора Ђуровића, кустоса Музеја, која је издата у јануару 2017. године. Како је у питању научно - истраживачки рад (а не каталог изложбе) за којом постоји велика заинтересованост стручне јавности, било је неопходно утврдити цену  по којој би се продавала посебна стручна издања Народног музеја. С обзиром на то да највиша утврђена цена за обимнија музејска издања од 500 динара не може да покрије стварне трошкове припреме и штампе посебних стручних идања чије се даље штампање планира утврђена цена за посебна стручна издања износи 1000 динара.
 

Претходна страна