Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Кодекс понашња службеника и намештеника пред одборницима
   

Градско веће на седници одржаној 15. децембра утврдило је предлог Локалног антикорупцијског плана и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и усвајање. Пред одборнцима ће се наћи и предлог Кодекса понашања службеника и намештеника запослених у Градским управама, стручним службама и посебним организацијама који има за циљ да унапреди остваривање и заштиту права и слободу странака, односно, приближи рад органа, служби и организација стварним потребама грађана.

Сврха овог Кодекса је: да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају службеници, да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника, да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт и успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. Кодексом је поред осталог  дефинисана законитост и непристрасност, објективност, забрана дискирминације, забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења, заштита података о личности, приступ информацијама од јавног значаја, пружање информација о поступку и друго.

Одборницима Скупштине града Градско веће упутило је и предлог Одлуке о начину утврђивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, којом се поред осталог утврђују зоне и намене објекта, коефицијенти зоне и намене, посебна умањења за недостајућу комуналну инфраструктуру или за једнократно плаћање као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Утврђен је и предлог Одлуке о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама.

Градско веће утврдило је предлог Одлуке о покретању иницијативе за приватизацију Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац. Уколико одборници дају сагласност на тај предлог, одлука ће бити достављена Министарству привреде Владе Србије на даље поступање.

На седници су утврђени и предлози одлука о давању сагласности на програме пословања ЈКП “Чистоћа“ и Јавно стамбено предузеће за 2018. годину, о чему се такође изјашњавати одборници градског парламента.

Претходна страна