Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

У Фонду за заштиту животне средине 27,8 милиона динара
   

Градско веће на седници одржаној 26. јанура донело је програм расподеле средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у укупном износу од 27,8 милиона динара. Највише средстава 21,5 милиона динара намењено је за субвенције јавно - комуналним предузећима “Чистоћа“ и “Зеленило“.

Тако ће за унапређење система управљања отпадом, за чишћење и рекултивацију дивљих депонија, опремање Рециклажног центра и друго “Чистоћа“ имати на располагању 16,5 милиона динара. “Зеленило“ ће за набавку садница, озелењавање и одржавање јавних зелених површина добити пет милиона динара. За смањење загађености опредељено је 3,4 милиона. Та средства биће утрошена за контролу квалитета ваздуха, мониторинг алегрена полена у ваздуху, мерење нивоа комуналне буке, испитивање квалитета површинских и отпадних вода и загађености земљишта у зонама градске депоније, изворишта водоснабдевања, пољопривредној и индустријској зони, поред прометних саобраћајница и зонама индивидуалног становања, паркова и игралишта.

За дотације удружењима за пројекте из области заштите животне средине и одрживог развоја планирано је 1,5 милиона динара.

Градско веће одобрило је и средства за испитивање безбедности пољопривредних производа који се продају на крагујевачким пијацама у укупном износу од 485 300 динара. У сарадњи са Институтом за јавно здравље контрола производа се врши од 2005. године. Предмет контроле на основу уговора, који ће и ове године бити потписан, између града Крагујевца и Института биће пољопривредни производи биљног и животњског порекла. То подразумева микробиолошке анализе и анализе на присуство тешких метала и пестицида. Институт се обавезује да најкасније до 5 - ог у месецу достави извештај са резултатима извршених анализа уз стручно мишљење лекара специјалисте хигијене за претходни месец.

Претходна страна