Контактирајте нас за више информација
X





Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуре



Лого

Витлиште - регионална депонија комуналног отпада
   

Реализација пројекта регионалне депоније комуналног отпада “Витлиште“ један је од приоритета имплементације Просторног плана града у области заштите животне средине чиме ће бити решен проблем одлагања отпада на територији града. Због тога је Градско веће на седници одржаној 13. фебруара донело закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне регулације “Витлиште“, оквирне површине око 110 хектара.

Депонија се налази на око девет километара од центра Крагујевца, на тромеђи катастарских општина Корман, Маршић и Горње Комарице. Санитарна депонија комуналног отпада “Витлиште“ планирана је као савремена регионална депонија са рециклажним центром и свим обвезним пратећим објектима, површинама и опремом. Локација за депонију је одабрана у складу са карактеристикама у погледу географског положаја у односу на град, категорије земљишта, климатских карактеристика, визуелних баријера као и важећим Правилником о критеријумима за избор локације и организације депоније чврстог отпада.

Градско веће утврдило је и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу три далековода Кнић, Страгари и Баре чиме ће на том подручју бити обезбеђено квалитетно и сигурно снабдевање потрошача електричном енергијом и упутило Скупштини града на разматрање и одлучивање. Пред одборницима градског парламента наћи ће се и Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу “Градска стамбена агенција“.

Градско веће дало је сагласност на закључење Уговора о обезбеђивању средстава за вршење оснивачких права над Домом здравља Крагујевац, Заводом за хитну медицинску помоћ и Заводом за стоматологију.

Претходна страна