Контактирајте нас за више информација
X





Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуре



Лого

Механизми за заштиту права пацијената заживели у пракси
   

Градско веће на седници одржаној 28. фебруара усвојило је извештај о раду Савета за здравље за 2017. годину, који је упућен Министарству здравља и Заштитнику грађана. У том периоду поред шест седница Савета, одржана су и четири састанка радне групе Савета за здравље ради израде Плана јавног здравља за период 2018 - 2025. године, као и нацрта Стратегије здравствене заштите за период 2017 - 2020. године.

У извештајном периоду уочено је побољшање сарадње са здравственим установама како у поступању по приговору , тако и у поступцима медијације. Механизми за заштиту права пацијената постају препознатљиви и у потпуности прихваћени од стране здравствених установа као сарадници и партнери у раду. Свим установама је указано на организационе јединице у којима се понављају приговори пацијената, а као најчешчи проблеми апострофирани су заказивање прегледа код изабраног лекара, лекара специјалисте и заказивање дијагностичких процедура, добијање неопходних информација путем телефона, неиздавање потврде пацијентима да се здравствена услуга не може пружити у прописаном року, формирање тзв. Листе чекања, супротно Закону о правима пацијената.

Чланови Градског већа дали су сагласност на Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ за текућу годину које односе на смештај у прихватилиштима за децу и младе и за жртве насиља у породици, дневне услуге за децу из породица у ризику, као и за децу и младе са проблемом у понашању. Центар пружа и услуге дневног  боравка за старије и услугу помоћ и нега у кући за одрасле и старе особе, као и саветодавно - терапијске услуге у Саветовалишту за брак и породицу.

Градско веће донело је и програм унапређења социјалне заштите за 2018. годину којим су утврђене мере и активности за унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана, унапређење постојећих и увођење нових услуга. Поред родитељског додатка за прво дете и вишеструка рађња и родититељског додатка за незапослене родитеље, посебна пажња биће поклоњена унапређењу материјалног положаја деце кроз новчану помоћ деци палих бораца и РВИ, унапређење положаја деце са сметњама у развоју, заштити деце од злостављања и занемаривања, подршци деце без родитељског старања кроз промоцију хранитељства и подршку старатељским и хранитељсикм породицама.

Чланови Градског већа дали су и сагласност Градској управи за здравствену и социјалну заштиту запокретање поступка јавне набавке мале вредности услуге Прихватилиште за одрасле и старије особе за максимално шест особа од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран.

Претходна страна