Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Крагујевац у пројекту “Шумадијска шљива“
   

Градско веће је на седници одржаној 5. јуна 2018. године утврдило Предлог одлуке о равноправности полова на територији града Крагујевца. Одлуком се уређује начин обезбеђивања равноправности полова и остваривања једнаких могућности у органима града, јавним предузећима, установама, организацијама и другим правним лицима која оснива или финансира град Крагујевац.

На основу предлога Одлуке о равноправности полова на територији града Крагујевца која ће бити упућена Скупштини града на разматрање и одлучивање органи јавне власти развијају активну политику једнаких могућности у свим областима друштвеног живота, обезбеђујући равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца.

Чланови Градског већа дали су и сагласност на закључење Споразума о партнерству између града Крагујевца и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља као носиоца активности и обавеза у реализацији пројекта “Шумадијска шљива“. Реч је о пројекту у коме учествују општине Аранђеловац, Топала, Рача, Кнић, Баточина, Регионална асоцијација произвођача ракије “Шумадијска ракија“ и град Крагујевац, а у циљу успостављања регионалног система за прогнозу и заштиту шљива од болести који ће бити компатибилан и умрежен са националним, побољшања знања произвођача шљива и меких ракија као и повећања капацитета удружења произвођача воћа. Пројектом који се кроз програм подршке Руралном и регионалном развоју Републике Србије, финансира средствима Швајцарске агенције за развој и сарадњу предвиђена је и израда елабората за заштиту географског порекла “Шумадијске шљивовице“, усвајање заједничке рецептуре и технологије за производњу “Шумадијске шљивовице“ и успостављање новог туристичког производа под називом “Ракија туристичка тура“.

На данашњој седници Градског већа донет је и закључак о давању сагласности на закључење Уговора о пружању услуга заштите од пожара стрних усева у току жетве за 2018. годину, са Добровољним ватрогасним друштвом Крагујевац у износу од 198 000 динара.

Ради дефинисања нове трасе Петровачке магистрале и прилагођавања саобраћајне и друге инфраструктуре измењеном решењу а у складу са програмом инвестора и захтевима тржишта, Градско веће утврдило је Предлог Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ - Петровачка магистрала у Крагујевцу.

Чланови Градског већа утврдили су и Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације “Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић и Нацрт одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Насеља Теферич“ - блок између улица Липарске косе и Живојина Мијаиловића.

Градско веће одобрило је и средства субвенција Привредном друштву “Центар за стрна жита“ Д.О.О. Крагујевац за текућу ликвидност у износу од 1 975 664 динара.

Претходна страна