Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Подршка ЕУ инклузији Рома за израду ПДР – а неформалног насеља Корман
   

Градско веће на седници одржаној 11. јуна утврдило је предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације неформалног насеља “Корман“ и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање. План обухвата површину од око два хектара а циљеви израде ПДР - а поред осталог су дефинисање правила уређења и грађења, развој комуналне инфраструктуре, дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа.

Планско подизање стандарда квалитета изграђене средине и комуналне опремљености неформалног насеља Корман свеукупно ће побољшати услове живота припадника локалне и ромске заједнице. Постојање адекватне планске документације омогућава формирање предуслова за будуће опремање насеља неопходном саобраћајаном и комуналном инфраструктуром. Планска документација омогућава подизање квалитета животне средине и уклањање фактора који негативно утичу на хигијену и здравље становништва. Средства за финансирање израде плана биће обезбеђена из Програма који финансира Европска унија “Подршка ЕУ инклузији Рома“ - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, која је расписала конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената.

У скупштинску процедуру Градско веће упутило је и предлог Плана детаљне регулације “Дела Радне зоне Крагујевац и Зоне пословања - Сервис 2“.

Чланови већа донели су и одлуку о одобравању посебних програма осам спортских организација за чију ће реализацију бити опредељено 2,6 милиона динара.

Претходна страна