Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градско веће дало сагласност за набавку бесплатних уџбеника првацима
   

Градско веће је на седници одржаној 27. јула 2018. године дало сагласност Градској управи за ванпривредне делатности за покретање отвореног поступка јавне набавке уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији града Крагујевца. Ради унапређења остваривања основних принципа, циљева и стандарда образовања, Градска управа за ванпривредне делатности годишњим планом набавке за 2018. Годинеу планирала је ову набавку, а имајући у виду да се ближи нова школска година и да је Градско веће дало сагласност, створени су услови за отворени поступак. 

Градско веће донело је и Одлуку о одобравању средстава за ублажавање и санирање штете на стамбеним објектима, које су настале услед олујног ветра, кише, града, подземних вода и слегања тла, удара грома и пожара. У претходном периоду један број суграђана обратио се граду Крагујевцу, захтевом за доделу новчане помоћи а ради ублажавања и санирања штете настале на стамбеним објектима услед олујног ветра, кише, града, подземних вода и слегања тла, удара грома и пожара. Поткомисија Централне комисије за утврђивање штете, после изласка на терен констатовала је узроке, утврдила стварну штету и висину накнаде по сваком захтеву, тако да је за ове намене опредељено укупном 602 хиљаде 291 динар, који ће се издвојити из сталне буџетске резерве. 

У складу са стално отвореним конкурсом за пријаву предлога пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите а у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца, чланови Градског већа одобрили су средства у укупном износу 408.400 динара и то за пројекте НВО “После кише“, Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и Српског тиму за изазове.  

Градско веће донело је и решење о образовању Комисије за родну развноправност у чији су рад укључени представници различитих сектора, односно области друштвеног живота, а како би се мере којима се унапређује родна равноправност на локалном нивоу што свеобухватније осмислиле и имплементирале. Формирање ове Комисије значајно је и због обавеза које локалне самоуправе имају према Националној стратегији за родну равноправност. 

Претходна страна