Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Увећане субвенције за осигурање усева, плодова и животиња
   

Због повећаног интересовања пољопривредника за меру осигурања усева, плодова и животиња, чланови Градског већа донели су Одлуку о изменама одлуке о распореду субвенција за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Средства за ту намену биће увећана за 180 000 динара и износиће 880 000 динара, док ће субвенције за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе бити умањена за тај износ и износиће 620 000 динара.

Градско веће на седници одржаној 20. августа дало је и сагласност Градској управи за здравствену и социјалну заштиту за покретање поступка јавне набавке мале вредности ради куповине грађевинског материјала за интерно расељена лица. Реч је о обавези коју је град Крагујевац преузео потписивањем уговора о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције у циљу побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом.

На седници је донет Закључак о измени Препоруке јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац да се ради наставка процеса реорганизације и отимизације запослених у јавном сектору рок за исплату стимулативне отпремине продужи до 31. децембра текуће године.

Градско веће донело је закључак о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2018/19 години на основу поднетих захтева родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља у складу са расположивим средствима буџета града и капацитетима верификованих приватних предшколских установа.

Чланови већа дали су сагласност за закључивање Анекса уговора о извођењу радова на одржавању јавних чесми и фонтана са ЈКП “Водовод и канализација“ како би се изашло у сусрет житељима МЗ “21. октобар“ који су се обратили са захтевом за одвајање потрошње воде чесме у близини игралишта у Копаоничкој улици коју користи велики број деце и грађана, а која је повезана на водомер Месне заједнице.

Претходна страна