Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Утврђен предлог одлуке о другом ребалансу буџета
   

Градско веће на седници одржаној 16. октобра утврдило је предлог одлуке о другом ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину којим се утврђују укупни приходи и примања односно расходи и издаци у износу од 7,9 милијарди динара и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.  

На седници је разматран и усвојен Извештај о извршењу буџета од 1. јануара до 30. септембра текуће године. Остварени приходи и примања износе 4 137 346 683 што је 62 посто од 6 655 124 000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града.

Пред одборницима градског парламента наћи ће се и предлог Одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама. Разлог да се изврши допуна Одлуке односи се на право пратиоца ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом, у смислу обезбеђења месечне карте односно накнаде трошкова за долазак и повратак са наставе, уколико не постоје адекватне линије у јавном градском превозу или због здравствених разлога који условљавају другу врсту превоза.

Градско веће упутило је у скупштинску процедуру и Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места. Правилником се ближе уређује, односно дефинише поступак одређивања или промене назива дела улице или трга као и поступак доношења решења Скупштине града о одређивању назива за оне улице чији назив фактички постоји на терену и у употреби је.

Наиме, Влада Републике Србије приступила је реализацији пројекта “Ажурирање Адресног регистра у РС“ . Пројекат укључује сва релевантна министарства и организације и подарзумева синхронизоване активности које воде ка томе да свака улица у Републици Србији добије назив и да сваки објекат добије свој кућни број, односно да се званична база података Адресног регистра у потпуности ажурира и да је након тога преузму и користе све државне институције.

У скупштинску процедуру упућен је и предлог Одлуке  о располагању неизграђеним грађевинским земљиштем у јавној својини. То значи да ће град Крагујевац, уколико одборници дају сагласност, пренети у јавну својину Републике Србије без накнаде парцелу површине 2,9 хектара ради изградње станова за припаднике снага безбедности, која се налази у захвату ПДР - а Денино брдо - потез између улица Божидара Масларића и Белодримске.

Претходна страна