Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац
   

Текст Јавног конкурса објављен је у дневном листу Вечерње новости 18.септембра 2018.

Република Србија
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

РАСПИСУЈЕ

I

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

Позивају се грађани са територије града Крагујевца да доставе предлоге кандидата за чланство у Локалном антикорупцијском форуму за град Крагујевац (у даљем тексту: ЛАФ).

Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове:

 • Да лице које подноси пријаву има адресу пребивалишта на територији града Крагујевца
 • Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију
 • Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем - функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац неке функције у политичкој странци
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац функција у институцијама или предузећима, организацијама или медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног/републичког буџета
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није запослено у иснтитуцијама и/или предузећима, установама, иснституцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

Подносиоци пријава за чланство у ЛАФ-у за град  Крагујевац треба да доставе Комисији за избор чланова ЛАФ-а:

 • Попуњен формулар пријаве (преузети са интернет презентације града Крагујевца)
 • Биографију подносиоца пријаве
 • Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Крагујевац)
 • Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАФ-у не води кривични поступак - издату од стране Суда у Крагујевцу
 • Уверење о пребивалишту
 • Изјаву оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под пуном кривичном и материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног конкурса наведене под тачкама од 3. до 7. предходног става.
 • Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:
 • Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАФ-у?
 • Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?
 • Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?
 • Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАФ-У ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено на адресу:
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац
Трг Слободе 3
Крагујевац
-канцеларија 118-

II

На јавном конкурсу се бира пет чланова/чланица Локалног антикорупцијског форума за град  Крагујевац.

Јавни конкурс траје 20 дана.

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Претходна страна