Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

КОНКУРС за доделу стипендија из Фонда Академик Драгослав Срејовић
   

Градско веће, на основу члана 34. Одлуке о Градском већу (“Сл. лист града Крагујевца“ бр. 22/08 и 15/09), члана 3. став 1. Правила о критеријумима, условима и начину додељивања стипендија (“Сл.лист града Крагујевца“ бр. 33/09-пречишћен текст) и Одлуке Градског већа бр. 67-4/10-V од 23.12.2010.године, расписује

 

КОНКУРС
за доделу стипендија из Фонда “Академик Драгослав Срејовић“
најуспешнијим ученицима и студентима са територије града Крагујевца за школску 2010/2011. годину


Право учешћа на конкурсу имају редовни ученици средњих школа (осим ученика првог разреда), студенти академских студија (осим студената прве године) и докторских академских студија који имају континуитет у току школовања и испуњавају следеће услове:

- да ученици средњих школа имају просечну оцену 5,00 и да су током претходне школске године били носиоци прве, друге или треће награде на међународном или републичком (државном) такмичењу из наставних предмета и дисциплина које прописује надлежно Министарство Републике Србије;

- да студенти академских студија (чије се образовање финансира из буџета), који су уписали студијски програм у трајању од најмање десет семестара/ 300 ЕСПБ, имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија, уз услов давања године за годину и без пренетих ЕСПБ/испита из претходне године;

- да студенти докторских академских студија који нису у радном односу, имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током претходних студија, уз услов давања године за годину;

Изузетно, право на стипендију или новчану награду могу остварити ученици и студенти који не испуњавају услов у погледу просечне оцене, али су током претходне школске године постигли изузетан успех у одређеним научним и уметничким дисциплинама.

Уз пријаву учесници конкурса достављају:

- ученици: уверење о редовном школовању, уверење о просечној оцени у претходним школским годинама и доказ о освојеним наградама на такмичењима, уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца (уверење МУПа);
- студенти академских студија: фотокопију дипломе средње школе, уверење да су студенти академских студија (чије се образовање финансира из буџета), уверење о оствареној просечној оцени током студија и да нема пренетих ЕСПБ/испита из претходне године, уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца (уверење МУПа);
- студенти докторских академских студија: фотокопију дипломе средње школе, уверење о просечној оцени током претходних студија; уверење да нису у радном односу и уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца (уверење МУПа);

Рок за пријављивање на конкурс је 21 дан од дана објављивања у дневном листу “ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ и недељном листу Недељне новине “КРАГУЈЕВАЧКЕ“. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или непосредно (канцеларија 219), на адресу:
Градска управа за образовање, културу, информисање, спорт и омладину,
Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Контакт телефон за све информације: 306-151.

КОНКУРС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


 

Претходна страна