Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“
   

Овај Оглас објављен је 19.02.2016.године

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за  просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1216/15-I-02 од 21.12.2015.године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 19.02.2016. године, закључно са 04.03.2016. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Служба за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 04.03.2016. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 17.03.2016. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Материјал преузмите ОВДЕ

Претходна страна