Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага

Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Заједнички програм сузбијања амброзије Града Крагујевца и ИЗЈЗ
   

Чланови Савета за здравље града Крагујевца на 11. редовној седници поред извештаја о раду саветника за заштиту права пацијената и других здравствених институција, иницијативе о континуираној медицинској едукацији у области заштите права пацијента, разматрали су иницијативу о доношењу програма мониторинга и сузбијања амброзије на територији града Крагујевца за 2019. годину.

Један од приоритета јавног здравља су јавно-здравствени проблеми који су уочени на одређеној територији, а проблем амброзије је веома важан у нашој средини, рекао је Никола Рибарић, начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту. Савет за здравље града Крагујевца на данашњој седници донео је одлуку о изради програма за сузбијање амброзије на теритотији града Крагујевца за 2019. годину, који ће заједнички спроводити са Иститутом за јавно здравље Крагујевац. У плану је да програм сузбијања ове коровске биљке буде израђен до краја текуће године како би се од почетка следеће отпочело са њеним систематским уништавањем а за који ће бити предвиђена средства буџетом града за 2019. годину, најавио је Рибарић, начелник ресорне градске управе.

На једанаестој редовној седници Савета за здравље разматран је шестомесечни извештај о раду саветника права пацијената за период од 1. јануара до 30. јуна 2018. године.

У овом извештајном периоду поднета су 43 приговора пацијената од којих је 31 основан. Оно што је карактеристично за овај период је повећан број решених приговора у прописаном року, чак 53 одсто, јер се, како каже Весна Стевановић, саветник за заштиту пацијента здравствене установе труде да га испоштују.

Стратегијом здравствене заштите града Крагујевца за период 2017 - 2020. године дефинисан је пројекат унапређења заштите права пацијената у оквиру којег ће се одржати програм континуиране едукације здравствених радника у овој области.

Програм је акредитован код Здравственог савета Србије, реализатор ће бити Српско лекарско друштво,  Окружна подружница Крагујевац а реализацију и пројекта и програма финансираће Град Крагујевац, рекла је Весна Стевановић, саветник и истакла да је учињен искорак у односу на законом предвиђене мере које се предузимају у заштити права пацијената.

Члановима Савета представљен је предлог финансијских планова здравствених установа чији је оснивач Град Крагујевац за 2019. годину, а упознати су и са активностима Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац након преузимања оснивачких права од стране локалне самоуправе као и кадровском обезбеђеношћу Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 

 

Претходна страна