Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градско правобранилаштво

Градски правобранилац

Branko Petronijević
 
Бранко Петронијевић

 

Бранко Петронијевић је рођен 01.12.1966. године у Крагујевцу, где је завршио основну, средњу школу и Правни факултет. Први радни однос засновао је у “Застави безбедност“ д.о.о. Крагујевац 1987.године, где је обавио приправнички стаж а затим радио на следећим радним местима: координатор за безбедност, начелник службе за контролу и регулисање саобраћаја, референт у бироу за развој и в.д директор.
 
Центра физичко - техничког обезбеђења. Затим 1993.године, заснива радни однос у МУП-у, Секретаријату у Крагујевцу где је радио као инспектор за сузбијање привредног, криминала, руководилац Групе за сузбијање привредног криминала, руководилац Групе за сузбијање малолетничке делинквенције и дисциплински судија. Од јуна 2004.године до јула 2005.године радио је у Министарству финансија РС-Пореској управи, Сектор пореске полиције (порески полицајац).

У периоду од септембра 2005.године до марта 2008.године радио је у Управи царина, Царинарница Крагујевац као Управник а затим као самсамостални стручни сарадник. Од априла 2008.године у Агенцији за приватизацију Владе РС обављао је функцију директора Регионалне канцеларије Крагујевац а затим је обављао послове директора сектора за људске ресурсе и опште послове.

Има положен правосудни испит од 1997.године а такође и положен државни и царински испит. Одлуком Скупштине града Крагујевца на седници 29.фебруара 2016.године изабран је за градског правобраниоца.  

Заменик Градског правобраниоца

Anđelka Đurđević
 
Анђелка Ђурђевић

 

Рођена у Крушевцу, основну и средњу школу завршила у Чачку, а Правни факултет у Крагујевцу.

Приправнички стаж је обавила у Окружном привредном суду у Крагујевцу. Засновала је стални радни однос у Градској управи Града Крагујевца 1998. године. Обављала је послове у Секретаријату за стамбене, комуналне и послове урбанизма и изградње - Служба за надзор, послове у Секретаријату за скупштинске послове - Служба прописа, послове у Секретаријату за урбанизам и изградњу - Служба за урбанизам.

Засновала је радни однос са Градским јавним правобранилаштвом 2002. године, у коме је до 2005. године била самостални стручни сарадник.

Именована је за заменика Градског правобраниоца Града Грагујевца 2005. године.