Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градско правобранилаштво

Градски правобранилац

Branko Petronijević
 
Бранко Петронијевић

 

Бранко Петронијевић је рођен 01.12.1966. године у Крагујевцу, где је завршио основну, средњу школу и Правни факултет. Први радни однос засновао је у “Застави безбедност“ д.о.о. Крагујевац 1987.године, где је обавио приправнички стаж а затим радио на следећим радним местима: координатор за безбедност, начелник службе за контролу и регулисање саобраћаја, референт у бироу за развој и в.д директор.
 
Центра физичко - техничког обезбеђења. Затим 1993.године, заснива радни однос у МУП-у, Секретаријату у Крагујевцу где је радио као инспектор за сузбијање привредног, криминала, руководилац Групе за сузбијање привредног криминала, руководилац Групе за сузбијање малолетничке делинквенције и дисциплински судија. Од јуна 2004.године до јула 2005.године радио је у Министарству финансија РС-Пореској управи, Сектор пореске полиције (порески полицајац).

У периоду од септембра 2005.године до марта 2008.године радио је у Управи царина, Царинарница Крагујевац као Управник а затим као самсамостални стручни сарадник. Од априла 2008.године у Агенцији за приватизацију Владе РС обављао је функцију директора Регионалне канцеларије Крагујевац а затим је обављао послове директора сектора за људске ресурсе и опште послове.

Има положен правосудни испит од 1997.године а такође и положен државни и царински испит. Одлуком Скупштине града Крагујевца на седници 29.фебруара 2016.године изабран је за градског правобраниоца.  

Заменик Градског правобраниоца

Anđelka Đurđević
 
Анђелка Ђурђевић

 

Рођена у Крушевцу, основну и средњу школу завршила у Чачку, а Правни факултет у Крагујевцу.

Приправнички стаж је обавила у Окружном привредном суду у Крагујевцу. Засновала је стални радни однос у Градској управи Града Крагујевца 1998. године. Обављала је послове у Секретаријату за стамбене, комуналне и послове урбанизма и изградње - Служба за надзор, послове у Секретаријату за скупштинске послове - Служба прописа, послове у Секретаријату за урбанизам и изградњу - Служба за урбанизам.

Засновала је радни однос са Градским јавним правобранилаштвом 2002. године, у коме је до 2005. године била самостални стручни сарадник.

Именована је за заменика Градског правобраниоца Града Грагујевца 2005. године.