Контактирајте нас за више информација
X

Djacki_trg_2.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Информације и обавештења

За директора ЈП СЦ Младост пријављен један кандидат

Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевца је после истека рока за подношење пријава кандидата на конкурс за директора ЈП СЦ “Младост“ отворила конкурсну документацију и утврдила да се обављање ове функције пријавио један кадидат Сузана Дољаница, која је иначе до сада обављала функцију вршиоца дужности у овом јавном предузећу.

Комисија је утврдила да је кандидат доставио сву неопходну документацију која је благовремена, потпуна и разумљива и списак ће званично бити објављен на сајту Града у понедељак 7. јула 2014. године.

Објављен конкурс за именовање директора ЈП СЦ «Младост»

Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач град Крагујевац, обавештава све заинтересоване кандидате за директора Јавног предузећа Спортски центар «Младост», да је данас објављен конкурс за именовање директора ЈП СЦ «Младост».

Оглас о јавном конкурсу објављен је на званичној интернет презентацији града Крагујевца на страници Комисије и у Службеном гласнику РС број 62/2014 тако да рок за подношење пријава кандидата почиње да тече од сутра 14. јуна и трајаће до 28. јуна у поноћ.

Пријаве на Јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњавању услова прописаних конкурсом, кандидати достављају Комисији за именовање директора лично у пријемној кацеларији зграде Града или путем поште.
 

За директора ЈП «Дирекција за урбанизам» пријављен један кандидат

Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац, после истека рока за подношење пријаве кандидата на конкурс за директора ЈП «Дирекција за урбанизам», утврдила је да се за обављање ове јавне функције пријавио један кандидат Александар Рудник Милановић, дипломирани инжењер архитектуре из Крагујевца.

С обзиром на то да је кандидат доставио сву неопходну документацију која је благовремена, потпуна и разумљива, а усмена и писана провера знања биће обављена у суботу 31. маја.

После ове провере, Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац, упутиће Скупштини града Крагујевца предлог Одлуке о именовању диоректора ЈП «Дирекција за урбанизам», о којој ће одборници одлучивати на седници заказаној за 6. јун. 2014. године.
 

САОПШТЕЊЕ

Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац, у трећем поновљеном конкурсу за избор директора ЈКП “Нискоградња“, данас је у згради Града обавила писану и усмену проверу кандидата који су конкурисали за ову функцију. На конкурс су се јавили и данас су тестирани Дејан Ђелић и Драган Стојановић, обојица дипломирани економисти.

На седници коју је Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа одржала након завршеног тестирања кандидата донет је Закључак о укупном броју бодова које су кандидати за директора ЈКП “Нискоградња“ освојили. Комисија је раније анализирала и разматрала доставњене предлоге Програма рада ових кандидата. Закључак о укупном броју бодова које су кандидати остварили биће објављен на званичној интернет презентацији града Крагујевца, страници Скупштине града-Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа.

Одржана XVI седница Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа

Чланови Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац на XVI седници усвојили су информацију о објављивању јавног конкурса за именовање директора ЈКП “Нискоградња“ у Службеном гласнику Републике Србије. Истовремено утврђене су и даље активности Комисије. Сходно Закону рокови по расписаном конкурсу почињу да теку данас. Конкурс траје 15 дана односно до 20.марта у поноћ.

Комисија ће радити по већ устаљеном начину, с обзиром да постоје и Одлуке Скупштине града, као и раније одлуке Комисије и да је ово трећи изборни циклус за директоре, јер у ранија два само ово јавно предузеће није добило добило директора јер није било пријављених кандидата.
 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Нискоградња“ Крагујевац

Архива