Контактирајте нас за више информација
X

Most_kod_trga_topolivaca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Инфраструктура

Инфраструктура

Водоводним системом је обухваћено 93% укупне територије и има 55.475 домаћинстава која га користе. Канализационим системом је покривено 78% градског подручја што покрива 46.471 домаћинство.

Градско подручје је обухваћено гасоводном мрежом која покрива 72% укупне површине са 9.000 прикључака, а даљинско грејање обухвата 28% од укупне површине, са 20.219 прикључака.

Три потврђена изворишта термалних вода смештена су у Крагујевцу - Вољавча, Љубичевац и Корман.

Снага електричне енергије у граду је 350 МW. Укупно има 103.116 потрпшача у 7 категорија потрошње.

У граду има 32 поштанске јединице и 67.805 прикључака за фиксне телефоне (61.305 прикључака за физичких лица, 6.500 за правних лица), за 67.719 претплатника. Око 92% територије је покривено мрежом мобилне телефоније (3 мобилна оператера: "Телеком" Србија,  "Теленор" и "Вип Мобиле").

Град Крагујевац поседује локалну депонију на коју се дневно одлаже око 300 т чврстог отпада (потиче из домаћинстава, установа и предузећа комерцијалног и некомерцијалног карактера). Одуком Градског већа, од 05.11.2012. године, покренута је Иницијатива за међуопштинску сарадњу у управљању комуналним отпадом са општинама Аранђеловац, Топола, Кнић, Рековац и Горњи Милановац.

Здравствена заштита становништву се пружа у следећин установама:

  • Дом здравља Крагујевац
  • Завод за стоматологију Крагујевац
  • Апотека Крагујевац (за Град Крагујевац и општине: Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић)
  • Завод за хитну медицинску помоћ
  • Застава Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац
  • Институт за јавно здравље Крагујевац
  • Клинички центар Крагујевац (15 клиника, 10 центара и 14 стручних медицинских и немедицинских служби)