Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавна презентација пројеката ТЕКНИА КГ и СОФИР

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), објављује  


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  • Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП бр. 5283, 5284, 5285 и 5319/6 КО Крагујевац 4 у улици Браће Николић у Крагујевцу, инвеститора ТЕКНИА КГ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ул. Драгослава Срејовића бр. 56
     
  • Урбанистичког пројекта за изградњу грађевинског пословно-производног комплекса на КП бр. 4961/8 и 4961/49 КО Крагујевац 4, у оквиру зоне пословања Крагујевац, инвеститора ''СОФИР'' ДОО из Крагујевца, ул. Индустријска бр. 1


Јавна презентација урбанистичких пројеката организује се у трајању од седам дана у периоду од 30.03.2018. године закључно са 09.04.2018. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у времену од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

МАТЕРЈАЛ ТЕКНИА КГ I ДЕО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

МАТЕРЈАЛ ТЕКНИА КГ II ДЕО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

МАТЕРЈАЛ СОФИР ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-производног комплекса на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), објављује  


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  • Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-производног комплекса на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-производног комплекса на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4 у улици Душана Ђорђевића бб у Крагујевцу, инвеститора Предузећа “HELLAS CENTAR“ доо из Крагујевца организује се у трајању од седам дана у периоду од 26.01.2018. године закључно са 02.02.2018. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у времену од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна  помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

МАТЕРЈАЛ (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ)
 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 3772/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 3

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање  и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 3772/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 3
У УЛИЦИ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна презентација се организује у периоду од 15.12.2017. године закључно са 22.12.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

 

Јавна презентација пројеката

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ јавну презентацију


Јавна презентација се организује у периоду од 01.12.2017. године закључно са 07.12.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна  помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП бр. 4126/1 и 4185/2 КО Крагујевац 3

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)


ОБЈАВЉУЈЕ

јавну презентацију

  • Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП бр. 4126/1 и 4185/2 КО Крагујевац 3 у улици Вука Караџића бр. 4 у Крагујевцу


Јавна презентација се организује у периоду од 07.11.2017. године закључно са 13.11.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 10 - 14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

МАТЕРЈАЛ (преузмите ОВДЕ)

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта Комплекс Супернова - Лидл Крагујевац

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ
Јавну презентацију
Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта
на кп.бр. 10939/2 и 10939/3 КО Крагујевац 3 - Комплекс Супернова - Лидл Крагујевац

Јавна презентација се организује у периоду од 16.06.2017. године закључно са 23.06.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат)  у периоду од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна  помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

 

Јавна презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу производно - пословног објекта на кп.бр. 6892 КО Крагујевац 4

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС,132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ
Јавну презентацију
Урбанистичког пројекта за изградњу производно - пословног објекта
на кп.бр. 6892 КО Крагујевац 4 у Улици Илије Киковића у Крагујевцу

Јавна презентација се организује у периоду од 19.05.2017. године закључно са 26.05.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 10 -14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

МАТЕРЈАЛ преузмите ОВДЕ
 

Јавна презентација ПРОЈЕКАТА на кп.бр.5166/3 КО Крагујевац 4 у улици Саве Ковачевића и урбанистичко – архитектонског решења за Партерно уређење дела Великог парка – Креативни Велики парк

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ

Јавну презентацију

Јавна презентација се организује у периоду од 07.06.2016. године закључно са 13.06.2016. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 09 - 14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте потребна стручна помоћ биће пружена у Служби за просторно планирање.

  • Урбанистички пројекат за изградњупроизводно-пословног комплекса на кп.бр.5166/3 КО Крагујевац 4 у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу
     
  • Урбанистички пројекат са урбанистичко - архитектонским решењем за Партерно уређење дела Великог парка - “Креативни Велики парк“ на кп.бр. 895/25 КО Крагујевац 3 уз улицу Краља Милана IV

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта о Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и надградњу породичног стамбеног објекта на КП бр. 5800, КО Крагујевац 1, у улици Истарској бр. 17 у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 -  Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ
Јавну презентацију Урбанистичког пројекта
о Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и надградњу породичног стамбеног објекта на КП бр. 5800, КО Крагујевац 1, у улици Истарској бр. 17 у Крагујевцу

Јавна презентација се организује у периоду од 02.10.2015. до 08.10.2015. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање у периоду од 09-14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат, Мирјана Маринковић Габарић, начелник Одељења за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију пружиће потребне информације и обавештења о садржају јавне презентације.

 

Архива