Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_3.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого
Налазите се: Насловна

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ
   

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 19/08) и члана 24. Одлуке о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст) објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

ГОДИШЊА НАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКА НАГРАДА (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у Крагујевцу у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног карактера и другим областима значајним за Град.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште на територији града Крагујевца.

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане награде, појединцу или групи за заједничко дело, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01. јануар  2016. године -  31. децембар  2016. године.

Под достигнућем које је постало доступно јавности  у наведеном периоду подразумева се:  

1. у области уметности:

 • публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
 • изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
 • приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму,
 • изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
 • изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

 2. у области науке:

 • научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу  њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
 • проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар;

3. у области медицине:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине,
 • изузетно дело које представља допринос развоју медицине, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања;

4. у области архитектуре и урбанизма:

 • реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
 • урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

5. у области новинарства:

 • врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Крагујевцу,
 • креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Крагујевца;

6. у области образовања:

 • изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Крагујевца у целини или у појединим његовим областима;

7. у области спорта:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - чланови спортских организација из Крагујевца, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

8. у области привреде или приватног предузетништва:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, односно приватног предузетништва у граду Крагујевцу.

9. у области хуманитарног карактера:

 • исказан изузетно активан однос према људским вредностима, првенствено према животу као највећој вредности, брига према другим људима који нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе, поштовање личности сваке особе и допринос оснаживању њених личних потенцијала,

10. у другим областима значајним за Град

Право предлагања кандидата за доделу Награде имају сва правна и физичка лица.
Предлоге треба доставити у писаној форми, са образложењем.
Предлог треба да садржи податке о аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о Награди не враћа предлагачу.

Листа кандидата предложених у року и на начин утврђен Одлуком о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст), објавиће се у недељним новинама “Крагујевачке“ и дневном листу “Вечерње новости“, најкасније до 25. марта 2017. године.

Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

Скупштина града Крагујевца
Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац
са назнаком:
предлог кандидата за доделу Ђурђевданске награде - не отварај

    
Предлози се могу доставити:

 • путем препоручене пошиљке, при чему ће се дан предаје пошти сматрати као дан предаје органу коме је упућена, или
 • непосредно, предајом у канцеларији 205/ΙI у Скупштини града Крагујевца, радним даном у времену од 8 до 14 сати.

Предлоге треба доставити најкасније до 01. марта 2017. године.  
Ближе информације могу се добити на телефон 034/ 306-129.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

Претходна страна