Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју - четврти део

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Радови и активности у процесу добијања истражног права за водоснабдевање на сеоском подручју - четврти део

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге осигурања имовине

Наручилац - Градска управа за имовину - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге осигурања имовине

Јавна набавка ЈН. 1.2.7/17-Услуге заштите, транспорта и уградње моста у Маслошеву

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН. 1.2.7/17-Услуге заштите, транспорта и уградње моста у Маслошеву

Јавна набавка ЈН број 1.3.12/17-Радови на изради ограде Народног музеја у Крагујевцу и капија ограде у кући Милоја Барјактаревића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН број 1.3.12/17-Радови на изради ограде Народног музеја у Крагујевцу и капија ограде у кући Милоја Барјактаревића

Јавна набавка ЈН 1.3.216/17 - Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији ОШ “Вук Стефановић Караџић“ у Трмбасу

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.216/17 - Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији ОШ “Вук Стефановић Караџић“ у Трмбасу

Јавна набавка ЈН 1.2.18/17 Услуга уређења некатегорисаних путева и отресишта на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.18/17 Услуга уређења некатегорисаних путева и отресишта на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.17/17 Додатна услуга за партију III - израда пројеката реконструкције објеката Дома здравља

Јавна набавка ЈН 1.3.20/17 - Извођење додатних радова на инвестиционом одржавању мокрих чворова у згради Управе града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.20/17 - Извођење додатних радова на инвестиционом одржавању мокрих чворова у згради Управе града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.15/17 - Додатна услуга за партију I - пројектовање основних и средњих школа

Јавна набавка 1.2.16/17 - Додатна услуга за партију II - израда пројеката реконструкције објеката обданишта

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка 1.2.16/17 - Додатна услуга за партију II - израда пројеката реконструкције објеката обданишта

Јавна набавка ЈН 1.3.19/17 - Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале ОШ

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.19/17 - Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале ОШ "Живадинка Дивац" у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.1.7/17 - Рачунарска и сродна опрема

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.7/17 - Рачунарска и сродна опрема

Јавна набавка ЈН 1.2.13/17 - Услуга озакоњења објекта “Градски дом“ у Крагујевцу

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.13/17 - Услуга озакоњења објекта “Градски дом“ у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Набавка ХТЗ опреме друга партија - радна и заштитна обућа

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Јавна набавка 1.1.5/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка 1.1.5/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ХТЗ опреме - прва партија, радна и заштитна одећа

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 Набавка мерно - регулационих сетова за школе

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 Набавка мерно - регулационих сетова за школе

Јавна набавка ЈН 1.1.6/17 - Набавка рачунарске и сродне опреме

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

Јавна набавка ЈН 1.2.4./17 - Услуга обезбеђења - ФТО

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.4./17 - Услуга обезбеђења - ФТО

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга обезбеђења - ФТО

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга обезбеђења - ФТО

Јавна набавка ЈН 1.1.3/17 - Пребацивање управљачког система са десне на леву страну 4 ватрогасна возила и једног возила хитне помоћи

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.3/17 - Пребацивање управљачког система са десне на леву страну 4 ватрогасна возила и једног возила хитне помоћи

Јавна набавка ЈН.1.1.1/17-Набавка комплета уџбеника за први разред Основне школе по партијама

Јавна набавка ЈН 1.3.8/17 - Изградња мокрих чворова у ОШ “21. октобар“ - одељење у Добрачи

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.8/17 - Изградња мокрих чворова у ОШ “21. октобар“ - одељење у Добрачи

Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуга одржавања мобилијара у градским парковима

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуга одржавања мобилијара у градским парковима

Јавна набавка ЈН 1.3.16/17-Извођење радова на обезбеђењу комплекса језеро у Шумарицама објекта за социјално становање Искра, ОШ Вук Караџић у Трмбасу и објекта хитне помоћи

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.16/17-Извођење радова на обезбеђењу комплекса језеро у Шумарицама објекта за социјално становање Искра, ОШ Вук Караџић у Трмбасу и објекта хитне помоћи

Јавна набавка ЈН 1.3.14/ - Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву пожара у објекту дечијег одмаралишта “Копаоник“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.3.14/ - Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву пожара у објекту дечијег одмаралишта “Копаоник“

Јавна набавка ЈН 1.1.12/17 - Набавка сервера и уређаја за скенирање за потребе локалне пореске администрације

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.12/17 - Набавка сервера и уређаја за скенирање за потребе локалне пореске администрације града Крагујевца

Јавна набавка ЈН.1.3.1/17-Изградња отвореног спортског терена у Великом парку

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН.1.3.1/17-Изградња отвореног спортског терена у Великом парку

Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију “Чаурнице“

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију “Чаурнице“

Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију Амиџиног конака

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију Амиџиног конака

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Израда пројектне документације за изградњу објекта Шареног конака

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Израда пројектне документације за изградњу објекта Шареног конака

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Израда пројектне документације за доградњу депоа Историјског архива

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Израда пројектне документације за доградњу депоа Историјског архива

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Израда пројектне документације за Књажевско - српски театар

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Израда пројектне документације за Књажевско - српски театар

Јавна набавка ЈН 1.1.10/17 Набавка ХТЗ - опреме по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.1./17 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама за I, II, III и VI партију

Наручилац - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Јавна набавка ЈН 1.2.1./17 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама за I, II, III и VI партију

Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Услуга мобилне телефоније

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Одржавање јавног осветљења на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Одржавање јавног осветљења на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН.1.1.4/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН.1.1.4/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Електрична енергија по партијама

Наручилац - Градска управа за имовину - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Електрична енергија по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17-Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17-Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Енергенти за грејање по партијама

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН ЈН 1.2.10/17 - Услуга израде студија

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН ЈН 1.2.10/17 - Услуга израде студија

Јавна набавка ЈН 1.2.11/17 - Услуга закупа, одржавања и развој софтвера за Градску пореску управу

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.11/17 - Услуга закупа, одржавања и развој софтвера за Градску пореску управу

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуга одржавања хигијене

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга осигурања возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за ванпривредне делатности - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони - фиксни

Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Набавка горива

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.4/17 - Набавка горива

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Услуга обезбеђења ФТО

Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирање штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирање штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка ЈН.1.2.11/17-Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице у радној зони и зони пословања Крагујевац

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН.1.2.11/17-Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице у радној зони и зони пословања Крагујевац (лева страна Шукине улице)

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка електричне енергије за потребе органа Града и Градских управа града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за финансије - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка електричне енергије за потребе органа Града и Градских управа града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Гуме за путничка возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Гуме за путничка возила

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга санације тротоара

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга санације тротоара

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - услуга штампања и ковертирања решења

Наручилац - Градска пореска управа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - услуга штампања и ковертирања решења

Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 - Телефони - фиксни

Јавна набавка ЈН.1.1.8/17-Гуме за путничка возила

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН.1.1.8/17-Гуме за путничка возила

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка ЈН 1.1.9/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.9/17 - Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца са сеоским подручјем

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17-Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца са сеоским подручјем

Јавна набавка ЈН 1.1.10/17-Нови тонери

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.1.10/17-Нови тонери

Јавна набавка ЈН.1.2.8/17 - Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН.1.2.8/17 - Израда пројектне документације за адаптацију објекта Дечије библиотеке

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника у Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Јавна набавка ЈН.1.1.1/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица и повратнике по основу споразума о реадмисији

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН.1.1.1/17 - Испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица и повратнике по основу споразума о реадмисији

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју

Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка ЈН 1.2.4/17 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Књиге за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.5/17 - Књиге за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Одржавање јавне расвете

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Одржавање јавне расвете

Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Адаптација бунарског шахта, уградња водомера и пвц пијезометријских цеви

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.10/17 - Адаптација бунарског шахта, уградња водомера и пвц пијезометријских цеви

Јавна набавка ЈН.1.3.2/17 - Радови на изради и постављању ограде на простору око дечијег обданишта “Чуперак“ у Крагујевцу

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН.1.3.2/17 - Радови на изради и постављању ограде на простору око дечијег обданишта “Чуперак“ у Крагујевцу

Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.7/17 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуге систематске дератизације, дезинсекције комараца и дезинсекције крпеља-по партијама

Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка ЈН 1.3.1/17 - Извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења рушења грађевинског инспектората

Јавна набавка ЈН 1.2.6/17 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка 1.1.9/17 - Нови тонери

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Телефони-фиксни

Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.1.2/17 - Набавка и испорука са уградњом базне противградне радио станице са ручним радио станицама - систем радио веза

Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.1.11/17 - Средства за хигијену

Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.3/17 - Услуге извођења свечаних ватромета поводом празника

Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка ЈН 1.2.9/17 Услуга испоруке и уградња потапајућих бунарских пумпи

Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.1.1/17 - Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампе промотивног материјала, печата и слично

Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.8/17 - Услуге копирања докумената, нарезивање кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН.1.1.6/17 - Набавка канцеларијског намештаја

Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања

Наручилац - Скупштина града Крагујевца, Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца - Јавна набавка ЈН 1.2.1/17 - Услуга штампања "Службеног листа града Крагујевца" и коричење документације

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Угоститељске услуге

Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка ЈН 1.2.5/17 - Услуге авио превоза

Архива