Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18-Услуга штампања и ковертирање решења

Наручилац - Градска пореска управа - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18-Услуга штампања и ковертирање решења

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Наручилац - Скупштина града Крагујевца - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Јавна набавка - ЈН 1.1.8/18 - Јавна набавка електро и водоводног материјала (по партијама)

ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН. 1.2.2/17-Услуге израде пројекта

Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Јавна набавка ЈН 1.3.17/17 - Израда и постављање ограде око игралишта у ОШ “Живадинка Дивац“ Крагујевцу

Архива