Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Извештаји о реализацији Јавних набавки за 2017.годину

Јавне набавке и конкурсна документација

ЈН 1.1.5/18 - Набавка рачунарске опреме

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.5/18 - Набавка рачунарске опреме

ЈН 1.3.10/18 - Инвестиционо одржавање ОШ “Јулијана Ћатић“ у Страгарима

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.3.10/18 - Инвестиционо одржавање ОШ “Јулијана Ћатић“ у Страгарима

ЈН 1.3.3/18 - Извођење радова на водоснабдевању у ОШ “Прота Стеван Протић“ у Чумићу

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.3.3/18 - Извођење радова на водоснабдевању у ОШ “Прота Стеван Протић“ у Чумићу

ЈН 1.1.25/18 - Набавка кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за потребе ПУ “Ђурђевдан“

Наручилац - ПУ “Ђурђевдан“ Крагујевац по чијем овлашћењу, а у складу са чланом 50 ЗЈН поступак спроводи Градска управа за јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.25/18 - Набавка кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за потребе ПУ “Ђурђевдан“ (кухиња у вртићу "Колибри")

ЈН 1.1.20/18 - Набавка кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за потребе ПУ “Нада Наумовић“

Наручилац - ПУ “Нада Наумовић“ Крагујевац по чијем овлашћењу, а у складу са чланом 50 ЗЈН поступак спроводи Градска управа за јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.20/18 - Набавка кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за потребе ПУ “Нада Наумовић“ (кухиња у вртићу “Бамби“)

ЈН 1.1.12/18 - Набавка нових тонера

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.12/18 - Набавка нових тонера

ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу - поновљени поступак

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка мале вредности - ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу - поновљени поступак

ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал III - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал III - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал II - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал II - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал I - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - ЈН 1.1.1/18 Грађевински материјал I - испорука грађевинског материјала за интерно расељена лица

ЈН 1.2.8/18 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - ЈН 1.2.8/18 - Угоститељске услуге

ЈН 1.2.8/18 Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу улице у комплексу РЗ “Стара Звезда“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - ЈН 1.2.8/18 Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу улице у комплексу РЗ “Стара Звезда“

ЈН 1.2.9/18 - Услуга осигурања имовине

ЈН 1.2.12/18 - Набавка услуге осигурања нових аутомобила возног парка управе Града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - ЈН 1.2.12/18 - Набавка услуге осигурања нових аутомобила возног парка управе Града Крагујевца

ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу - поновљени поступак

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка мале вредности - ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу - поновљени поступак

ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка мале вредности - ЈН 1.3.16/18 - Извођење радова на уградњи лифта у дворани “Језеро“ у Крагујевцу

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга Физичко-техничког обезбеђења

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга Физичко-техничког обезбеђења

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

ЈН 1.2.11/18 - Испитивање и израда пројекта инвестиционог одржавања пешачког моста “Ћифтина ћуприја“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.11/18 - Испитивање и израда пројекта инвестиционог одржавања пешачког моста “Ћифтина ћуприја“ и услуге пројектног надзора

Јавна набавка - ЈН 1.3.9/18 - Инвестиционо одржавање ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.9/18 - Инвестиционо одржавање ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Јавна набавка - ЈН 1.1.19/18 - Набавка путничких возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.19/18 - Набавка путничких возила

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца на градском и сеоском подручју-трећа партија

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за јавно осветљење града Крагујевца на градском и сеоском подручју-трећа партија

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Енергенти по партијама - Прва партија

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Енергенти по партијама - Прва партија (преговарачки поступак са објављивањем позива за достављање понуда)

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Набавка и уградња опреме - термостатских вентила за јавне зграде

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Набавка и уградња опреме - термостатских вентила за јавне зграде

Јавна набавка - ЈН.1.1.1/18 - Набавка комплета уџбеника за први разред основне школе по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.2/18-Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.1.2/18-Набавка ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.1.7/18 - Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.7/18 - Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.2 - Електрична енергија II Партија

Наручилац - Градска управа за имовину - Јавна набавка - ЈН 1.1.2 - Електрична енергија II Партија

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга физичко техничког обезбеђења

Наручилац - Градска управа за јавне набваке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга израде пројекта конзерваторско рестаураторских радова на санацији фасаде објекта зграде суда у улици Радомира Путника

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга израде пројекта конзерваторско рестаураторских радова на санацији фасаде објекта зграде суда у улици Радомира Путника

Јавна набавка - ЈН 1.3.14/18 - Изградња и опремање објекта црпне станице бунара на подручју Јарушице - Собовица

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.14/18 - Изградња и опремање објекта црпне станице бунара на подручју Јарушице - Собовица

Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга израде пројектно техничке документације за јавну гаражу у улици Кнеза Милоша

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга израде пројектно техничке документације за јавну гаражу у улици Кнеза Милоша

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 - Услуга мобилне телефоније

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 - Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Наручилац - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.10/18 - Набавка ХТЗ опреме по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за ванпривредне делатности - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони - фиксни

Јавна набавка - 1.2.2/18 - Услуга одржавања хигијене

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - 1.2.2/18 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка - ЈН 1.3.7/18-Реконструкција дела фискултурне сале ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.7/18-Реконструкција дела фискултурне сале ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка - ЈН 1.2.1./18 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН бр.1.1.12/18 - Канцеларијски намештај

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18-Набавка опреме - мерно - регулациони сетови

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18-Набавка опреме - мерно - регулациони сетови

Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Услуга мобилне телефоније

Наручилац - Градска управа за јавне набавке, као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка - ЈН 1.1.6/18 - Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга по партијама

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.6/18 - Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 Телефони - фиксни

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18-Набавка и уградња опреме-термостатских вентила за јавне зграде

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18-Набавка и уградња опреме-термостатских вентила за јавне зграде

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.3.13/18 - Израда постамената за две бисте за споменике

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.13/18 - Израда постамената за две бисте за споменике

Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавка канцеларијског материјала

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за потребе органа града и градских управа

Наручилац - Градска управа за финансије - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за потребе органа града и градских управа

Јавна набавка - ЈН 1.3.1/18 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.3.1/18 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка - ЈН1.1.8/18 - Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга

Јавна набавка - ЈН 1.1.5/18 - Књиге за одличне и награђене ученике

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.5/18 - Књиге за одличне и награђене ученике

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Потрошни материјал - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација по партијама

Јавна набавка - ЈН број 1.2.2/18 - Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН број 1.2.2/18 - Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју

Јавна набавка - ЈН 1.3.2/18-Извођење радова на реконструкцији и доградњи јавне расвете у делу улице Драгослава Срејовића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.2/18-Извођење радова на реконструкцији и доградњи јавне расвете у делу улице Драгослава Срејовића

Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга извођења свечаних ватромета

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга извођења свечаних ватромета

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Наручилац - Градска управа за задравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Јавна набавка - ЈН 1.3.4./18-Изградња пешачког пружног прелаза у улици Драгослава Срејовића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.4./18-Изградња пешачког пружног прелаза у улици Драгослава Срејовића

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Нови тонери

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Нови тонери

Јавна набавка - ЈН 1.3.15/18 - Извођење радова на опремању бунара на сеоском подручју у поступку легализације

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.15/18 - Извођење радова на опремању бунара на сеоском подручју у поступку легализације

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18-Услуге замене подлоге на стазама у Креативном парку у Крагујевац

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18-Услуге замене подлоге на стазама у Креативном парку у Крагујевац

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација

Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавке ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавке ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице-камени мост у улици др Јована Ристића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице-камени мост у улици др Јована Ристића

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони фиксни

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони фиксни

Јавна набавка - ЈН 1.3.3/18-Изградња пешачког моста преко Бресничког потока

Јавна набавка - ЈН 1.1.11/18 - Средства за хигијену

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.11/18 - Средства за хигијену

Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Централизована набавка Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Централизована набавка Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старује особе

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старује особе

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Наручилац - Скупштина града Крагујевца - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Јавна набавка - ЈН 1.1.8/18 - Јавна набавка електро и водоводног материјала (по партијама)

ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Јавна набавка ЈН 1.3.17/17 - Израда и постављање ограде око игралишта у ОШ “Живадинка Дивац“ Крагујевцу

Архива