Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_27.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавне набавке

Градска управа за јавне набавке обавља стручне, финансијско - материјалне, управно - правне, нормативно - правне, административно - техничке и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и другим актима, за органе Града, посебне и стручне службе.

Градска управа за јавне набавке, као тело за централизоване јавне набавке, обавља послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач Град, као и за Основне и Средње школе у делу у коме се јавне набавке финансирају из буџета града Крагујевца.

У оквиру Градске управе образоване су две организационе јединице:

  • Одељење за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки
  • Одељење за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки

Начелник Градска управа за јавне набавке је Данијела Дробњак.
    
Начелник Одељења за нормативно - правне и управно - правне послове у области јавних набавки је Небојша Обрадовић.

Начелник Одељења за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки је Саша Марковић.

Контакт: телефон/факс 034/306-287

Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац

Радно време: 7:30 до 15:30 часова

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Наручилац - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Енергенти по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Енергенти по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.10/18 - Набавка ХТЗ опреме по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.10/18 - Набавка ХТЗ опреме по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за ванпривредне делатности - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони - фиксни

Јавна набавка - 1.2.2/18 - Услуга одржавања хигијене

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - 1.2.2/18 - Услуга одржавања хигијене

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка - ЈН 1.3.7/18-Реконструкција дела фискултурне сале ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.7/18-Реконструкција дела фискултурне сале ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Услуга физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка - ЈН 1.2.1./18 - Контрола квалитета животне средине на територији града Крагујевца - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18-Услуга израде елабората ерозивних подручја на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН бр.1.1.12/18 - Канцеларијски намештај

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН бр.1.1.12/18 - Канцеларијски намештај

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18-Набавка опреме - мерно - регулациони сетови

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18-Набавка опреме - мерно - регулациони сетови

Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Услуга мобилне телефоније

Наручилац - Градска управа за јавне набавке, као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка - ЈН 1.1.6/18 - Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга по партијама

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.6/18 - Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 Телефони - фиксни

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 Телефони - фиксни

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18-Набавка и уградња опреме-термостатских вентила за јавне зграде

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18-Набавка и уградња опреме-термостатских вентила за јавне зграде

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.3.13/18 - Израда постамената за две бисте за споменике

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.13/18 - Израда постамената за две бисте за споменике

Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавка канцеларијског материјала

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.9/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за потребе органа града и градских управа

Наручилац - Градска управа за финансије - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18 - Набавка електричне енергије за потребе органа града и градских управа

Јавна набавка - ЈН 1.3.1/18 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за Градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.3.1/18 - Извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.8/18 - Услуга осигурања возила

Јавна набавка - ЈН1.1.8/18 - Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга

Јавна набавка - ЈН 1.1.5/18 - Књиге за одличне и награђене ученике

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.5/18 - Књиге за одличне и награђене ученике

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Потрошни материјал - по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18 - Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација по партијама

Јавна набавка - ЈН број 1.2.2/18 - Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН број 1.2.2/18 - Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју

Јавна набавка - ЈН 1.3.2/18-Извођење радова на реконструкцији и доградњи јавне расвете у делу улице Драгослава Срејовића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.2/18-Извођење радова на реконструкцији и доградњи јавне расвете у делу улице Драгослава Срејовића

Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга извођења свечаних ватромета

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга извођења свечаних ватромета

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Наручилац - Градска управа за задравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старије особе

Јавна набавка - ЈН 1.3.4./18-Изградња пешачког пружног прелаза у улици Драгослава Срејовића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.4./18-Изградња пешачког пружног прелаза у улици Драгослава Срејовића

Јавна набавка - ЈН 1.1.3/18 - Набавка горива

Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Нови тонери

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.1.4/18 - Нови тонери

Јавна набавка - ЈН 1.3.15/18 - Извођење радова на опремању бунара на сеоском подручју у поступку легализације

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.3.15/18 - Извођење радова на опремању бунара на сеоском подручју у поступку легализације

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18-Услуге замене подлоге на стазама у Креативном парку у Крагујевац

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18-Услуге замене подлоге на стазама у Креативном парку у Крагујевац

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга сузбијања комараца, крпеља и дератизација

Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавке ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.1.1./18 - Набавке ракета за противградну заштиту за територију града Крагујевца

Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице-камени мост у улици др Јована Ристића

Наручилац - Градска управа за инвестиције - Јавна набавка - ЈН 1.2.3/18-Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице-камени мост у улици др Јована Ристића

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 - Услуга обављања привремено повремених послова

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони фиксни

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Телефони фиксни

Јавна набавка - ЈН 1.3.3/18-Изградња пешачког моста преко Бресничког потока

Јавна набавка - ЈН 1.1.11/18 - Средства за хигијену

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.11/18 - Средства за хигијену

Јавна набавка - ЈН 1.2.7/18 - Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Централизована набавка Услуга сервисирања рачунара

Наручилац - Градска управа за ЈН као тело за централизоване јавне набавке - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Централизована набавка Услуга сервисирања рачунара

Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старује особе

Наручилац - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Јавна набавка - ЈН 1.2.4/18 - Прихватилиште за одрасле и старује особе

Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.1/18-Канцеларијски материјал по партијама

Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

Наручилац - Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване набавке - Јавна набавка - ЈН 1.1.9/18-Нови тонери

ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Наручилац - Скупштина града Крагујевца - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуга штампе “Службеног листа града Крагујевца“ и коричење документације

Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.2/18 - Угоститељске услуге

Јавна набавка - ЈН 1.1.8/18 - Јавна набавка електро и водоводног материјала (по партијама)

ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка - ЈН 1.2.10/18 - Услуга копирања докумената, нарезивања кључева, спиралног коричења, израде печата и слично

ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Наручилац - Градска управа за привреду - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 - Услуге складиштења залиха меркантилне пшенице из робних резерви

Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.6/18 - Услуга превоза

Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.1/18 Услуга штампе промотивног материјала

Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Наручилац - Градска управа за послове градоначелника и Градског већа - Јавна набавка - ЈН 1.2.5/18 Услуге авио превоза

Јавна набавка ЈН. 1.2.2/17-Услуге израде пројекта

Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Наручилац - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавна набавка ЈН 1.2.12/17 - Услуге обављања привремено поврених послова

Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Наручилац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - Јавна набавка ЈН 1.2.2/17 - Израда пројектне документације за реконструкцију градске дворане Шумадија

Јавна набавка ЈН 1.3.17/17 - Израда и постављање ограде око игралишта у ОШ “Живадинка Дивац“ Крагујевцу

Архива