Контактирајте нас за више информација
X





Most_kod_trga_topolivaca_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуре



Удружење крагујевчана

Лого

Јавни увид

СПИСАК ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ У ТОКУ 2016.ГОДИНЕ НА ОСНОВУ СТАЛНО ОТВОРЕНОГ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ОДЛУКА о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину

Градска управа за финансије, на основу члана 59. Одлуке о Градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15-пречишћен текст) у вези члана 42. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/2015 - др. закони и 103/15) дана 16.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о начину упознавања грађана са
Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину

I Са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, грађани града Крагујевца биће упознати, тако што ће се Нацрт наведеног акта истаћи на:

  • огласној табли органа Града;
  • сајту града Крагујевца, адреса : www.kragujevac.rs
  • огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца.

II Сва заинтересована правна и физичка лица могу, своје примедбе и предлоге на Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину доставити лично у писаној форми, најкасније 19.12.2016. године до 8 часова и то:

Одељењу за буџет - начелнику одељења г-ђи Весни Лековић, канцеларија 436 у згради коју користе органи Града - Трг Слободе број 3. Крагујевац, у току радног времена а у суботу 17.12.2016.  и недељу 18.12.2016. у периоду од 9,00 до 11,00 часова, као и на e-mail адресу: kragujevac.rs@gmail.com


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ: 400-/16-XV
ДАТУМ: 16.12.2016. ГОДИНЕ

НАЧЕЛНИК
Јасна Милојевић

 

МАТЕРЈАЛ (ОВДЕ)

Предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Крагујевца

Јавни увид - Стратегија развоја примарне здравствене заштите

Комисија за израду Стратегије развоја примарне здравствене заштите за територију града Крагујевца за период 2011-2014.година, образована Решењем Градског већа број 112-27/10-V од 29.01.2010.године, на основу свог закључка број 060-7/10-1-V од 20.01.2011.године, оглашава

ЈАВНИ УВИД

Стратегије развоја примарне здравствене заштите за територију града Крагујевца за период 2011-2014.година

у периоду 21.01 - 31.01.2011.године

Јавна расправа о Стратегији развоја примарне здравствене заштите за територију града Крагујевца за период 2011-2014. година, одржаће се дана 27.01.2011.године у 10 часова у сали 105 зграде Управе града Крагујевца - Трг Слободе 3, 34 000 Крагујевац.

Увид у текст Стратегије можете извршити ОВДЕ.

Позивају се све заинтересоване установе, институције и организације да узму учешће у јавној расправи о Стратегији развоја примарне здравствене заштите за територију града Крагујевца за период 2011-2014. година, као и да своје примедбе и предлоге у току јавног увида доставе закључно са 31.01.2011.године у писаној форми:

Градској управи за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци, Одељењу за здравствену заштиту, канцеларија 327, трећи спрат, Трг Слободе 3, 34 000 Крагујевац, или на е-маил адресу: djmarija@kg.org.rs
 

Архива