Контактирајте нас за више информација
X

Djacki_trg_3.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавни увид

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД нацрта Плана генералне регулације “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за  просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 2, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-92/18-I-01 од 26.01.2018. године, оглашава

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД
нацрта Плана генералне регулације “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“

Поновни јавни увид нацрта Плана генералне регулације “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“ обавиће се у периоду од 02.02.2018. године, закључно са 17.02.2018. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

У току излагања нацрта урбанистичког плана на поновни јавни увид, организоваће се јавна презентација и то:

 • дана 06. фебруара 2018. године (уторак) у времену од 11 до 14 сати у просторијама Месне заједнице “Илићево“

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа. У току јавне презентације у Месној заједници потребне информације и стручну помоћ пружиће представници обрађивача ЈП “Урбанизам“ Крагујевац.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (канцеларија 508) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 17.02.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 20.02.2018. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

МАТЕРЈАЛ I ДЕО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

МАТЕРЈАЛ II ДЕО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

МАТЕРЈАЛ III ДЕО ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Аеродром“ у Крагујевцу

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Аеродром“ у Крагујевцу

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“

ЈАВНИ УВИД у нацрт измене дела Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ у Крагујевцу

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1“ у Крагујевцу

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације “Дела Старе вароши“ уз улицу Српских добровољаца у Крагујевцу

ЈАВНИ УВИД у нацрт Измене и допуне дела Плана генералне регулације “Центар – Стара варош“ уз улицу Краља Петра I у Крагујевцу

ЈАВНИ УВИД у нацрт Планова детаљне регулације “Дела градског центра“ и “Дела насеља Десимировац – потес Глуваћ“

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-621/17-I-02   и 350-610/17-I-02 од и 10.05.2017. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД у нацрт

 • Плана детаљне регулације “Дела градског центра“ уз улицу Боре Станковића у Крагујевцу
 • нацрт Плана детаљне регулације “Дела насеља Десимировац - потес Глуваћ“

Јавни увид обавиће се у периоду од 19.05.2017. закључно са 19.06.2017. године, у просторијама Града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

У току излагања нацрта урбанистичког плана на јавни увид организоваће се јавна презентација нацрта Плана детаљне регулације “Дела градског центра“ уз улицу Боре Станковића у Крагујевцу:

 • дана 07. јуна 2017. године (среда) у времену од 10 до 14 сати у просторијама Месне заједнице “1. мај“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења  за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 17.04.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг Слободе број 3 (сала 105), 04.07.2017. године (уторак) у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта ПГР “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“ и за део нацрта ПГР “Насеља Сушица, Сушички поток – Загорско насеље“

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за  просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 2, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1659/16-I-02 од 22.12.2016. године и број: 350-98/17-I-02 од 26.01.2017. године, оглашава

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

 • за део нацрта Плана генералне регулације “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“ и
 • за део нацрта Плана генералне регулације “Насеља Сушица, Сушички поток - Загорско насеље“

Поновни јавни увид за део нацрта Плана генералне регулације “Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“ и део Нацрта Плана генералне регулације “Насеља Сушица, Сушички поток - Загорско насеље“ обавиће се у периоду од 17.03.2017. године, закључно са 31.03.2017. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

У току излагања делова нацрта урбанистичких планова на јавни увид, организоваће се јавна презентација и то:

 • дана 21. марта 2017. године (уторак) у времену од 10 до 15 сати у просторијама Месне заједнице “Илићево“,
 • дана 20. марта 2017. године (понедељак) у времену од 10 до 15 сати у просторијама Месне заједнице “Сушица“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене планове, стручна служба Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа. У току јавне презентације у Месној заједници потребне информације и стручну помоћ пружиће представници обрађивача ЈП “Урбанизам“ Крагујевац.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (канцеларија 508) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 31.03.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 06.04.2017. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Палилуле“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-1663/16-I-02 од 22.12.2016. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Палилуле“ у Крагујевцу

Јавни увид обавиће се у периоду од 17.03.2017. закључно са 17.04.2017. године, у просторијама Града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

У току излагања нацрта урбанистичког плана на јавни увид организоваће се јавна презентација и то:
- дана 05. априла 2017. године (среда) у времену од 10 до 15 сати у просторијама Месне заједнице “Палилуле“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа. У току јавне презентације у Месној заједници потребне информације и стручну помоћ пружиће представници обрађивача ЈП “Урбанизам“ Крагујевац.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 17.04.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг Слободе број 3 (сала 105), 10.05.2017. године (среда) у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрте ПДР за Насеља Ердеч, Мале Пчелице, Маршић и Станово

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-429/16-I-02 од 22.04.2016.године, број: 350-430/16-I-02 од 22.04.2016.године, број: 350-586/16-I-02 од 09.06.2016.године, број: 350-622/16-I-02 од 16.06.2016.године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У

 • Нацрт Плана генералне регулације “Насеља Ердеч“
 • Нацрт Плана генералне регулације “Насеља Мале Пчелице“
 • Нацрт Плана генералне регулације “Насеља Маршић“
 • Нацрт Плана генералне регулације “Насеља Станово“

Јавни увид обавиће се у периоду од 01.07.2016. године, закључно са 01.08.2016. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, V спрат, радним данима од 10,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Службе за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање (канцеларија 508) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 01.08..2016. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 25.08.2016. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

МАТЕРЈАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

ЈАВНИ УВИД у Нацрт дела ПГР “Насеља Угљешница Авала - Голиш – Липе“ и Нацрт дела ПГР “Насеља Денино брдо“

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 20.05.2016. године

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца број 350-257/16-I-02 од 17.03.2016. године и број 350-258/16-I-02 од 17.03.2016. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД у

 • Нацрт дела Плана генералне регулације “Насеља Угљешница Авала - Голиш - Липе“
   
 • Нацрт дела Плана генералне регулације “Насеља Денино брдо“

Јавни увид обавиће се у периоду од 20.05.2016. закључно са 03.06.2016. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, V спрат, радним данима од 10,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Службе за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити - Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 03.06.2016. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг Слободе број 3 (сала 105), 09.06.2016. године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

НАЦРТ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДЕНИНО БРДО

НАЦРТ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА УГЉЕШНИЦА АВАЛА ГОЛИШ ЛИПЕ

ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца број 350-639/15-I-02 од 25.06.2015. године број 350-640/15-I/02 од 25.06.2015. године, број 350-676/15-I/02 од 02.07.2015. године, број 350-641/15-I-02 од 02.07.2015. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД у

 • Нацрт Плана генералне регулације ''Насеља Виногради''
 • Нацрт Плана генералне регулације ''Насеља Белошевац и Ждраљица'' са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину“
 • Нацрт Плана детаљне регулације ''Дела градског центра, блок Стара топлана - потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића'' у Крагујевцу        
 • Нацрт Плана детаљне регулације Матичне локације стара Застава са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину“

Јавни увид обавиће се у периоду од 17.07.2015. године, закључно са 18.08.2015. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање (канцеларија 508) (V спрат), радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Службе за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити - Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, закључно са 18.08.2015. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг Слободе број 3 (сала 105), 04.09.2015. године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.


Нацрт Плана генералне регулације ''Насеља Виногради''


Нацрт Плана генералне регулације ''Насеља Белошевац и Ждраљица'' са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину“


Нацрт Плана детаљне регулације ''Дела градског центра, блок Стара топлана - потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића''


Нацрт Плана детаљне регулације Матичне локације стара Застава са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину“


 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ«

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-426/14-I/02 од 02.06.2014.године оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ«

Јавни увид обавиће се у периоду од 18.07.2014. године, закључно са 18.08.2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (V спрат), радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 18.08.2014. године до 15,00 сати.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг слободе 3 (сала 105), 20.08.2014.године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ДЕЛА НАСЕЉА АВАЛА ГОЛИШ И ЛИПЕ»

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 и 98/13 - Одлука УС) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-355/14-I-02 од 08. 05.2014. године, оглашава


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ДЕЛА НАСЕЉА АВАЛА ГОЛИШ И ЛИПЕ»


Јавни увид обавиће се у периоду од 06. 06. 2014. године, закључно са 07. 07. 2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе (V спрат), Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа .

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 07. 07.2014. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца биће одржана дана 10. 07. 2014.године са почетком у 11,00 часова у просторијама у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105). У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.
 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13, 98/13-одлука УС) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-223/14-I/02 и 350-220/14-I/02 од 08.04.2014.године оглашава

ЈАВНИ УВИД У

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА«
-НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ«

Јавни увид обавиће се у периоду од 01.05.2014. године, закључно са 30.05.2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (V спрат), радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене планове, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на планска документа у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 30.05.2014. године до 15,00 сати.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг слободе 3 (сала 105), 05.06.2014.године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.


 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОК ВОЈНА БОЛНИЦА И СТАРА ЦИГЛАНА

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 и 98/13 - Одлука УС) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-224/14-I-02 и 350-225/14-I-02 од 27.03.2014. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ДЕЛА НАСЕЉА ПРВИ МАЈ У КРАГУЈЕВЦУ - БЛОК ВОЈНА БОЛНИЦА“

и

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “СТАРА ЦИГЛАНА“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид обавиће се у периоду од 04. 04. 2014. године, закључно са 05. 05. 2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе (V спрат),Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене планове, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планских докумената.

Примедбе на планске документе у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 05. 05.2014. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца биће одржана дана 08. 05. 2014.године са почетком у 11,00 часова у просторијама у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105). У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртима планова у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА ВАРОШ - ПОТЕЗ СТАРИ СРЕЗ»

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 и 98/13 - Одлука УС) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-31/14-I-02 од 28. 01.2014. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА ВАРОШ - ПОТЕЗ СТАРИ СРЕЗ»

Јавни увид обавиће се у периоду од 21.02.2014. године, закључно са 22. 03. 2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе (V спрат), Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 22.03.2014. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца биће одржана дана 27. 03. 2014.године са почетком у 11,00 часова у просторијама у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105).

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.
 

ТЕКСТ ПЛАНА (можете преузети ОВДЕ)

ПДР графички приказ (можете преузети ОВДЕ)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «РАДНЕ ЗОНЕ СТАРА ЗВЕЗДА« У КРАГУЈЕВЦУ

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09 ,81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца- број: 060-566/13-I/02 од 14.11.2013. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У

- НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«РАДНЕ ЗОНЕ СТАРА ЗВЕЗДА« У КРАГУЈЕВЦУ

Јавни увид обавиће се у периоду од 13.01.2014. године, закључно са 11.02.2014. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (V спрат), радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене планове, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на планска документа у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 11.02.2014. године до 15,00 сати.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг слободе 3 (сала 105), 13.02.2014.године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПДР-а “РАДНЕ ЗОНЕ СТАРА ЗВЕЗДА“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАТИЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ ГРУПА ЗАСТАВА « У КРАГУЈЕВЦУ и НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ « РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА» СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца, на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 060-492/13-1/02 од 03.10.2013. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД У

- НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
« МАТИЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ ГРУПА ЗАСТАВА « У КРАГУЈЕВЦУ

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ « РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА» СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Јавни увид обавиће се у периоду од 11.10.2013. године, закључно са 11.11.2013. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (V спрат), радним данима од 8,00 до 15,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене планове, стручна служба Одељења за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа.

Примедбе на планска документа у току јавног увида могу се у писаној форми препорученом пошиљком упутити Градској управи за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство,урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање (канцеларија 515) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 11.11.2013. године до 15,00 сати.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Трг слободе 3 (сала 105), 14.11.2013.године у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

 

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ « РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА» СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Матерјали:

 


НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
« МАТИЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ ГРУПА ЗАСТАВА « У КРАГУЈЕВЦУ - Матерјали:

Архива