Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Конкурси, стипендије, позиви

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

Текст Јавног конкурса објављен је у дневном листу Вечерње новости 18.септембра 2018.

Република Србија
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

РАСПИСУЈЕ

I

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац

Позивају се грађани са територије града Крагујевца да доставе предлоге кандидата за чланство у Локалном антикорупцијском форуму за град Крагујевац (у даљем тексту: ЛАФ).

Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове:

 • Да лице које подноси пријаву има адресу пребивалишта на територији града Крагујевца
 • Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију
 • Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем - функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац неке функције у политичкој странци
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није носилац функција у институцијама или предузећима, организацијама или медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног/републичког буџета
 • Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАФ-у није запослено у иснтитуцијама и/или предузећима, установама, иснституцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

Подносиоци пријава за чланство у ЛАФ-у за град  Крагујевац треба да доставе Комисији за избор чланова ЛАФ-а:

 • Попуњен формулар пријаве (преузети са интернет презентације града Крагујевца)
 • Биографију подносиоца пријаве
 • Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Крагујевац)
 • Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАФ-у не води кривични поступак - издату од стране Суда у Крагујевцу
 • Уверење о пребивалишту
 • Изјаву оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под пуном кривичном и материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног конкурса наведене под тачкама од 3. до 7. предходног става.
 • Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:
 • Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАФ-у?
 • Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?
 • Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?
 • Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАФ-У ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено на адресу:
Град Крагујевац
Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за град Крагујевац
Трг Слободе 3
Крагујевац
-канцеларија 118-

II

На јавном конкурсу се бира пет чланова/чланица Локалног антикорупцијског форума за град  Крагујевац.

Јавни конкурс траје 20 дана.

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области омладинске политике

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса/мачке луталице

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса/мачке луталице

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАГУЈЕВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018 години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

СТАЛНО ОТВОРЕН КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019. годину

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градске пореске управе

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Градској управи за опште и заједничке послове

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за инвестиције

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за имовину

Архива