Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

«Ефикасно управљање имовином - темељ локалног економског развоја»

Реализација овог пројекта допринеће ефикаснијем и ефективнијем управљању имовином града Крагујевца што је један од главних услова за одрживи локални економски развој. Активност је осмишљена тако да обезбеди услове за ефикасно управљање имовином у граду Крагујевцу и општинама Тополи, Книћу, Баточини и Рековцу, кроз развој људских, техничких и организационих капацитета локалних самоуправа и надлежних институција, као и да обезбеди регистрацију и пренос предмета имовине у јавну својину локалне самоуправе.

Очекивани резултати

Развој људских, техничких и организационих капацитета за ефикасно управљање имовином кроз укључивање најмање 100 представника пет општина и 10 комуналних предузећа, техничка обезбеђеност у виду обезбеђивања 16 компјутера, 11 мултифункционалних машина (за штампање, копирање и скенирање), једне станице за графички рад, ГПС уређај за урбано маркирање (прецизност од 30 цм), пет апликација за auto cad map, Microsoft server 2012 Data Center edition, 12 Microsoft windows 7 апликација, ГПС софтвер, затим успостављање web база података у коју су унети подаци за 18.000 имовинских јединица, геодетска истраживања 20 пројеката парцелизације и предпарцелизације за идентификовање парцела са великим приоритетом и иницирање регистра и пренос предмета имовине у јавну својину локалне самоуправе.

Efikasno upravljanje imovinom – temelj lokalnog ekonomskog razvoja

Општи циљеви

Створити услове за ефективно и ефикасно управљање имовином у граду Крагујевцу и општинама Топола, Кнић, Баточина и Рековац кроз развој људских, техничких и организационих капацитета локалних самоуправа и релевантних институција као и евидентирање непокретности које су предмет преноса у јавну својину локалних самоуправа.

Крајњи корисници

Град Крагујевац, пословни сектор, потенцијални инвеститори, Републичка дирекција за имовину, Републички геодетски завод, Влада Републике Србије, грађани.

Контакт особа

Миња Обрадовић, члан Градског већа за управљање пројектима, међународну и унутрашњу сарадњу и заменик вође Радног тима пројекта.

obradovic.minya@gmail.com
телефон 0602340328