Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_14.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Локални антикорупцијски форум

Локални антикорупцијски форум-ЛАФ

На иницијативу Бироа за друштвена истраживања Градско веће 3. августа 2010. године, донело Одлуку о приступању изради Локалног плана за борбу против корупције у Крагујевцу и именовало Радна група за израду Локалног плана за борбу против корупције, број 020-139/10-V.

Lokalni antikorupcijski forum-LAF Примарни циљ Радне групе је била израда предлога Локалног плана за борбу против корупције који усвојен од Скупштине града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 11/11). У оквиру израде предлога овог документа чланови Радне групе су прикупљали податке о потребама локалне заједнице у борби против корупције. Методологију прикупљања података и анализу је урадио Биро за друштвена истраживања.

Поред сталних чланова у раду Радне групе учестовали су и представници Бироа за друштвена истраживања, организације која је носилац пројекта и иницијатор идеје израде Локалног плана за борбу против корупције.

Изазов у борби против корупције у Србији представља друштвени, политички, економски и културни амбијент. Корупција и борба против корупције се не могу посматрати као изоловане појаве и процеси. Владавина права, развијеност непосредне демократије и индустријске партиципације, антидискриминација, децентрализација и деконцетрација власти, развијеност цивилног друштва, политички активизам и ниво европских интеграција су процеси и појаве од чијег квалитета и квантитета зависи повољност амбијента за борбу против корупције.

Локално план за борбу против корупције је отвореног и развојног карактера. Наиме, документ је отворен за сваку иницијативу и предлог за његово побољшање. Развојни карактер документа се огледа у намери да се након одређеног временског периода изврши процена испуњености и ефеката који су постигнути, као и да се предложе нова решења.

ПРВИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ ПЛАНОВА 2012.


ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ


Државне институције и регулаторна тела

Агенција за борбу против корупције - www.acas.rs
Државна ревизорска институција - www.dri.rs
Савет за борбу против корупције - www.antikorupcija-savet.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
Заштитник грађана - www.ombudsman.rs
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Портал Чиста политика - www.cistapolitika.rs
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs
Потал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs

Архива