Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_14.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Локални антикорупцијски форум

Локални антикорупцијски форум-ЛАФ

На иницијативу Бироа за друштвена истраживања Градско веће 3. августа 2010. године, донело Одлуку о приступању изради Локалног плана за борбу против корупције у Крагујевцу и именовало Радна група за израду Локалног плана за борбу против корупције, број 020-139/10-V.

Lokalni antikorupcijski forum-LAF Примарни циљ Радне групе је била израда предлога Локалног плана за борбу против корупције који усвојен од Скупштине града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 11/11). У оквиру израде предлога овог документа чланови Радне групе су прикупљали податке о потребама локалне заједнице у борби против корупције. Методологију прикупљања података и анализу је урадио Биро за друштвена истраживања.

Поред сталних чланова у раду Радне групе учестовали су и представници Бироа за друштвена истраживања, организације која је носилац пројекта и иницијатор идеје израде Локалног плана за борбу против корупције.

Изазов у борби против корупције у Србији представља друштвени, политички, економски и културни амбијент. Корупција и борба против корупције се не могу посматрати као изоловане појаве и процеси. Владавина права, развијеност непосредне демократије и индустријске партиципације, антидискриминација, децентрализација и деконцетрација власти, развијеност цивилног друштва, политички активизам и ниво европских интеграција су процеси и појаве од чијег квалитета и квантитета зависи повољност амбијента за борбу против корупције.

Локално план за борбу против корупције је отвореног и развојног карактера. Наиме, документ је отворен за сваку иницијативу и предлог за његово побољшање. Развојни карактер документа се огледа у намери да се након одређеног временског периода изврши процена испуњености и ефеката који су постигнути, као и да се предложе нова решења.

ПРВИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ ПЛАНОВА 2012.


ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ


Државне институције и регулаторна тела

Агенција за борбу против корупције - www.acas.rs
Државна ревизорска институција - www.dri.rs
Савет за борбу против корупције - www.antikorupcija-savet.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
Заштитник грађана - www.ombudsman.rs
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Портал Чиста политика - www.cistapolitika.rs
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs
Потал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs

Архива