Контактирајте нас за више информација
X

Sokolana_Autor_Zoran_Petrovi.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Greenfield

Локација “Колонија“

Површина: 2.4 ха

Намена: Стамбено-пословни комплекс

Спратност: П+6

На самој локацији и у ширем окружењу, постоји грађевинска структура која представља специфичан вид типских зиданих и дрвених барака потпуно неадекватан данашњим стандардима становања. Он се уклања и замењује новим савременим видовима стамбених и пословних објеката чија је реализација започела. У току је изградња пословног комплекса Плаза, као и реализација стамбено-пословних комплекса од стране Градске стамбене агенције и других инвеститора као што су Нелт, Глобал Финанце и други.

Овај део града, са једне стране наслоњен на спортски комплекс и Спомен парк Шумарице а са друге тангиран градском магистралом - Булеваром краљице Марије, прераста у једну од најатрактивнијих и најпривлачнијих локација.

Локације Језеро Бубањ 1 и 2

Локација “Језеро Бубањ 1“

Површина: 22 а

Намена: Пословни комплекс

Спратност: П+1+Пт

Максимална БРГП: 2200 м2

Локација се одликује високом атрактивношћу јер се налази у окружењу са претежном наменом парковске зелене и водене површине, са елементима спорта, рекреације, одмора и забаве коју даје и условљава Језеро “Бубањ“ као специфичност захвата и града у целини.

Локација “Језеро Бубањ 2“

Површина: 18.63 а

Намена: Пословање (угоститељство, туризам)

Спратност: П+1

Максимална БРГП: 2200 м2

Зона изградње: 1100м2 (обједињено, без галерија)

Основна намена локације - подразумева ниво јавних или комерцијалних услуга и садржаја, који је компатибилан парку Језеро тј. делатности, коришћење, уређење и обликовање објекта које треба да подигне укупни ниво простора. Објекат чине три ламеле повезане галеријама. Приземни део галерија слободан за приступ језеру.

Локација “Градска кућа“

Површина: 25 а

Намена: Пословни комплекс

Спратност: П+4

Максимална БРГП: 12 650м2


У циљу повећања интереса за коришћењем расположивог простора централног градског захвата “Продор“ и учвршћивања идентитета и карактера најужег градског језгра као препознатљивог градског амбијента, Град нуди најатрактивнију локацију.

Комерцијални програми вишег квалитета и регионалног нивоа (банке, агенције, представништва,...) које програмски и рентно могу да издрже конкуренцију, наћи ће своје место на најзначајнијој градској локацији.

Brownfield

Локација: Трговина 22
 
Површина земљишта: 50.900 м 2

Површина свих објеката: 11.336 м 2

Намена: пословање

Локалитет се налази између центра и индустријске зоне (2 км од центра). Био је намењен текстилној индустрији, али инфраструктурно је опремљен за било који вид индустријске производње. Састоји се из 5 парцела. Све имају категорију грађевинског земљишта:
  1. 21.100 м 2 са управном зградом и производном халом
  2. 16.100 м 2 са техничким блоком
  3. 7.700 м 2 без објеката (дозвољена градња)
  4. 6.000 м 2 без објеката (дозвољена градња)
  5. 5.500 м 2
Адреса: 19.октобра бр.2, 34000 Крагујевац, Србија
Упитник попунила: Лела Луковић
Контакт телефон: 034/336-048, 034/336-056
Контакт маил: office@22decembar.co.rs
 
mala mala
Локација: ЕЛВОД АЕРОДРОМ
 
Површина земљишта: 43.350 м 2

Површина свих објеката: 5.847 м 2

Намена: индустрија

Локација је са три стране оивичена улицама са већ постојећим улазима и излазима, укупно 2 + један предвидјен планом. Постојећа намена је производња са складиштима и канцеларијским простором. Потенцијалне могућности биле би како нова производња тако и трговина-трговински центри као и центри за забаву у најширем смислу речи. Поред постојећег објекта пролазе улице како за везу са Ауро путем КГ-Баточина-Београд-или Ниш, тако и за Тополу-Младеновац-Београд или Чачак и Краљево. У близини је и Железничка станица.

Објекти:
 
 
Намена
Површина (м 2 )
Година изградње
Висина по једном спрату (м)
Број спратова
1
Производна хала
4294
1963; 1976
6
П
2
Магацин
330
1974
4,5
П
3
Канцеларија технолог.
497
1986
3+3
П+1
4
Канцеларија - управа
318
1986
2,7
П
5
Канцелар-амбуланта
120
1963
2,5
П
6
Магацин запаљивих материја
9
1974
2,5
П
7
Котларница
86
1963
5
П
8
Канцеларија портирница
9
1963
2,1
П
9
Канцеларија портирница
8
1963
2,8
П


Адреса: Београдска 67, 34000 Крагујевац, Србија
Упитник попунио: Плашић Рајица
Контакт телефон: 38163400902
Контакт маил: rajtrans@verat.net
 
mala mala
Локација: 21 ОКТОБАР
 
Површина земљишта: 86.081 м 2
Површина свих објеката: 40.971 м 2

Намена: пословање
 
Локалитет је дефинисан као грађевинско земљиште укупне површине од 86.081 м2, у државној својини, као и од објеката укупне површине 40.971 м2. Објекти су смештени у тзв. Старој индустријској зони, поред градске саобраћајнице на путу ка Илиној води. Земљиште је равно и потпуно инфраструктурно опремљено. Управа ради на плану декомпоновања предузећа и по садашњим проценама могуће је издавање половине укупног простора. Кроз локалитет пролази колосек “21 октобар“ - “Застава“.

На локацији се налази 32 објекта и то:
 
 
Намена
Површина (м 2 )
Година изградње
Висина по једном спрату (м)
Број спратова
1
Управна зграда
1540,2
1957
4,4
1
2
Хала I – IV погона
8950,74
1964; 1980
4,9
1
3
Каустично прање
118,3
1989
6,5
 
4
Куле за хлађење
20
 
 
 
5
Хала III погона
10021,25
1974; 1980
4,8; 7,8
 
6
Царински магацин
424
1990
7
1
7
Складиште зап. материјала
27,5 (293)
1965
2,7
 
8
Резервоар гаса
72
1960; 1989
4
1
9
Радиност
545,34
1958
 
 
10
Механичарска радионица
264,9
1957; 1980
3
 
11
Фабрика алата
2098.6
1957
4,45
1
12
Кућица за хидрофор
12,6
1974
3,4
 
13
Испаривачка станица
45
 
 
 
14
Пуњење виљушкара
40
1982
4,15
 
15
Котларница
180
 
 
 
16
Стражарница
12 
 
 
 
17
Портирница
36,64
1984
2,8
 
18
Централно складиште
2.445,2
1980
8
 
19
Кантина
59,06
1980
2,4
 
20
Депонија за отпад
128,77
1964
1,3
 
21
Депо расходован СР
315,56
1986
5
 
22
контејнерско складиште ЛЗМ
268
1988
 
 
23
Столарница;
286,6
1958
2,85
 
24
Компресорска станица
622,76
1972
5,4
1
25
Станица за пречишћавање
714,77
1972
2,7
1
26
Магацин испр. станице
23,9
1980
 
 
27
Складиште ХиГ
823,5
1972
7
 
28
Надстрешница
62,7
1986
 
 
29
Рекуператор
31,15
1972
5,2
 
30
Хала ХиГ
10.152
1972 (1990)
8
1
31
Мазутара;
113,04 
 
 
 
32
Акумулаторска станица
444,8
1992
5,1
 
 
Осим земљишта у Крагујевцу предузеће поседује још две парцеле: - 15.710м2 у Топоници и 45.989м2 у Гружи
 
Адреса: 21 ОКТОБАР
Упитник попунио: Ивица Пантовић
Контакт телефон: 034/306-187
Контакт маил: ipantovic@kg.org.rs
 
mala mala