Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда
   

Градско веће на седници одржаној 13. априла утврдило је предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији Крагујевца за воде другог реда и упутило одборницима на разматрање и одлучивање. Реке Крагујевачке котлине припадају кишно - снежном режиму и бујичног су карактера, јер највеће количине воде добијају након обилнијих киша и отапања снега. У већем делу године реке су сиромашне водом, а у време наглог отапања снега или за време летњих пљускова брзо набујају и прете плављењем. Пропусну моћ корита бујичних водотокова умањују још недовољна пропусна моћ уливних објеката, неодоговарајући капацитет регулационих објеката, неизграђена каналска мрежа, као и неуређена речна корита. Оперативним планом дефинисана су критична места на водама другог реда као и неопходне мере за њихово отклањање. 

Чланови већа дали су и сагласност за покретање поступка јавне набавке за извођење радова на чишћењу, уређењу и санацији водотокова другог реда на територији града. 

На данашњој седници донета је и одлука о распореду субвенција за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Половина од укупно 10 милиона динара, распоређена је за набавку нове прикључне механизације, а  2,1 милион намењен је регресу за репродуктивни материјал. По милион динара опредељено је за подизање нових или обнављање постојећих засада воћа, хмеља и винове лозе као и осуигурање усева, плодова и животиња. Средства су опредељена и за набавку нове опреме за пчеларство и за наводњавање усева. 

Такође, Градско веће је дало сагласност да град Крагујевац са Друштвом пчелара закључи анекс уговора о финансирању пројеката из области пољопривреде којим се рок за реализацију пројекта “Набавка и додела селекционисаних матица“ продужава до 30. јуна ове године јер средства у износу од 250 000 динара  нису реализована 2017. због лоших услова за пчеларство.

Градско веће дало је и сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП “Градске тржнице“ о измени Ценовника за наплату пијачних услуга од 20. августа 2015. године. Наведеном одлуком, цене месечног закупа Изложбеног простора на Робној односно Шареној пијаци умањују се са 900 на 600 динара по квадратном метру, за тезге које се у том објекту налазе до зида. Тиме је делимично уважен захтев закупаца, а очекује се и увећање прихода.

Претходна страна