Контактирајте нас за више информација
X

Prirodni_resursi.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Природни ресурси

Природни ресурси

Град Крагујевац је привредни, културно-просветни, здравствени и политички центар Шумадије и Поморавља и суседних региона. Налази се у срцу Шумадије и Србије, јужно од главног града Београда удаљен је 140 км аутопутем Е10. Простире се на површини од 835 км2. Подигнут је на обалама Лепенице у Крагујевачкој котлини, где се дотичу крајни огранци шумадијских оланина: Рудника, Црног Врха и Гледићких планина. За избор места при оснивању насеља били су од утицаја и бројни водотоци. Наиме кроз уже градско подручје тече река Лепеница и налазе се ушћа њених притока. Долинама поменутих водотока и благим развођима између њих, Крагујевац је у прошлости повезивао Гружу, Лепеницу и Рудник са Поморављем, куда пролазе саобраћајнице међународног значаја. Постоје и недовољно искоришћене бање Лужничка и Страгаска бања. Шумадију карактерише брежуљкасто-брдовито замљиште, благо заталасано и питомо. Рудник је највећа планина у Шумадији са највишим врхом 1.123 м. Ово подручје је добило име јер је некада било пребогато шумама, које данас заузимају четвртину укупне површине. Крагујевац је индустријски град, али и Град са значајним пољопривредним ресурсима. Располаже са укупним земљишним фондом од 83.475 ха.

  • Укупне пољопривредне површине 54.090 ха
  • Обрадиве површине 48.249 ха
  • Ораничне површине 34.116 ха
  • Шумско земљиште 23.829 ха
  • Воћњаци 6.933 ха
  • Виногради 507 ха
  • Ливаде 6.693 ха


У укупном земљишном фонду пољопривредне површине учествују са 64,8%, а у укупним пољопривредним површинама обрадиво земљиште учествује са 89.2%.

Два језера на територији града - природно (језеро Бубањ) и вештачка акумулација у Шумарицама