Контактирајте нас за више информација
X

Zgrada_suda_4.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Радна зона Крагујевац и зона пословања
   

Градско веће на данас одржаној седници донело је одлуку о покретању поступка преноса права јавне својине Републике Србије у јавну својину града Крагујевца без накнаде за две катастарске парцеле, укупне површине око 4 хектара, за формирање “Радне зоне Крагујевац и зоне пословања“ што ће значајно допринети локалном економском развоју Града.

Чланови већа дали су сагласност Градској управи за здравствену и социјалну заштиту за покретање поступка јавне набавке мале вредности за услуге дератизације и дезинсекције комараца и крпеља. Поступак јавне набавке мале вредности, на основу сагласности, покренуће и Градска управа за комуналне и инспекцијске послове за извођење радова на рушењу бесправно изграђених објеката и осталих извршења решења грађевинског инспектората. Сагласност је дата и за покретање поступка јавне набавке за набавку књига за одличне и награђене ученике свих основних и средњих школа.

Градско веће донело је и одлуку о расподели средстава из буџета града за финансирање и суфинансирање програма односно пројеката  удружења који су од јавног интереса за град у укупном износу од 1.889.494 динара. Како је рекао Проф. др Недељко Манојловић члан већа за образовање, пристигло је 22 предлога. У складу са јавним конкурсом одобрено је 17, од чега осам програма и девет пројеката, док је пет предлога одбијено.

На данашњој седници чланови већа одобрили су коришћење средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.153.000 динара на име проширења финансијског плана за три установе културе:Спомен парку “Крагујевачки октобар“ за завршетак радова у Галерији “Мостови Балкана“ као и Књажевско - српском театру и Центру за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ за исплату отпремнина запсоленима који одлазе у пензију.

Градско веће утврдило је предлоге одлука о одржавању чистоће, условима и начину обављања комуналне делатности, држању и заштити домаћих животиња, јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају, затим о стајалиштима, пијацама као и подизању и одржавању споменика и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.

Разлог за доношење свих ових одлука садржан је у потреби усаглашавања са изменама Закона о прекршају, којим је поред осталог предвиђено да локалне самоуправе могу да прописију казне само у фиксном износу. Према речима Андреје Илића начелника Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, при одређивању предложених фиксних износа казни, имали смо у виду како сврху санкција тако и тежину штетних последица по јавни интерес.

Фиксни износ казни обезбедиће ефикаснији рад, јер нема захтева за покретање прекршајног поступка, нема слободног судијског процењивања и одређивања висине казне, већ ће на лицу места бити издаван прекршајни налог који представља службену исправу и то ће бити много ефикасније у смислу уређивања наведених области.

 

Претходна страна