Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Рани Јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА ЦРВЕНОГ КРСТА-НАСЕЉЕ БУБАЊ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ – Петровачка магистрала у Крагујевцу

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “Акумулације Дрезга на реци Угљешници“

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-399./18-I-01 од 03.4.2018. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“Акумулације Дрезга на реци Угљешници“

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 13.4.2018. године закључно са 30.4.2018. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе и сугестије на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 30.4.2018. године.

МАТЕРЈАЛ I ДЕО

МАТЕРЈАЛ II ДЕО
 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-129./18-I-01, 350-130./18-I-01, 350-131./18-I-01, 350-132./18-I-01 од 08.02.2018. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД  

У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ :

  • “ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА БЛОК Ф.1. 1. - КАСАРНА РАДОМИР ПУТНИК“
  • “ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА БЛОКОВИ А.1.8 и А.1.9 - ДОМ ВОЈСКЕ“
  • “ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА БЛОКОВИ А.2.1. и А.2.2. - БЛОК ПИОНИР“;
  •  “СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ХИПОДРОМ“

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 23.02.2018. године закључно са 09.03.2018. године, у просторијама  Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе и сугестије на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 09.03.2018. године.

МАТЕРЈАЛ КАСАРНА РАДОМИР ПУТНИК

МАТЕРЈАЛ ДОМ ВОЈСКЕ

МАТЕРЈАЛ БЛОК ПИОНИР

МАТЕРЈАЛ ХИПОДРОМ

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ДЕНИНО БРДО, ПОТЕЗ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОЖИДАРА МАСЛАРИЋА И БЕЛОДРИМСКЕ“ у Крагујевцу

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-91./18-I-01 од 26.01.2018. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ДЕНИНО БРДО, ПОТЕЗ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОЖИДАРА МАСЛАРИЋА И БЕЛОДРИМСКЕ“ у Крагујевцу

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 09.02.2018. године закључно са 24.02.2018. године, у просторијама  Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе и сугестије на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 24.02.2018. године.

МАТЕРЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА-СЕРВИС 2

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-61./18-I-01 од 22.01.2018. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА-СЕРВИС 2“ у Крагујевцу

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 02.02.2018. године закључно са 16.02.2018. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе и сугестије на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 16.02.2018. године.

МАТЕРЈАЛ (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ)
 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА БОЗМАН“

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1“ У КРАГУЈЕВЦУ

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“

Овај Оглас објављен је 19.02.2016.године

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за  просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1216/15-I-02 од 21.12.2015.године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 19.02.2016. године, закључно са 04.03.2016. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Служба за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 04.03.2016. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 17.03.2016. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Материјал преузмите ОВДЕ

Архива