Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Рани Јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА БОЗМАН“

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1“ У КРАГУЈЕВЦУ

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за  просторно планирање  и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1156/17-I-02, 350-1157/17-I-02, 350-1153/17-I-02, 350-1154/17-I-02, 350-1155/17-I-02 од 07.09.2017. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ
 

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 02.10.2017. године закључно са 16.10.2017. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 16.10.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 17.10.2017. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

МАТЕРЈАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ЛИНКОВИМА

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦРВЕНИ КРСТ“ УЗ УЛИЦУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У КРАГУЈЕВЦУ

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-910/17-I-02 од 04.07.2017. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦРВЕНИ КРСТ“
УЗ УЛИЦУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У КРАГУЈЕВЦУ

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 28.07.2017. године закључно са 11.08.2017. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, ( V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење  за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 11.08.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 07.09.2017. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

МАТЕРЈАЛ (преузмите ОВДЕ)
 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА “КРАГУЈЕВАЦ 2025“

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1661/16-I-02 од 15.12.2016. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА “КРАГУЈЕВАЦ 2025“

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 24.02.2017. године закључно са 24.03.2017. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одељење  за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 24.03.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 30.03.2017. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“

Овај Оглас објављен је 19.02.2016.године

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за  просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца - број: 350-1216/15-I-02 од 21.12.2015.године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА - РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 19.02.2016. године, закључно са 04.03.2016. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање, (V спрат), радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Служба за просторно планирање пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 зграде Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање, легализацију и заштиту животне средине, Служба за просторно планирање Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 04.03.2016. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 17.03.2016. године са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Материјал преузмите ОВДЕ

Архива