Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Крагујевца

Град Крагујевац посебну пажњу поклања особама са инвалидитетом желећи да створи што боље услове за њихово укључивање у све токове друштвеног живота, као и да развије инклузивни приступ у сагледавању њихових потреба.

У циљу обезбеђивања мултисекторског приступа решавању проблема ОСИ, на територији града Крагујевца је формиран Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом као повремено радно тело Градског већа, са циљем идентификовања кључних проблема и подизања нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом.

У саставу Савета је 16 (шеснаест) чланова, и то:

 1. Милан Стошић, Окружна организација Савеза слепих и слабовидих Србије, Крагујевац -  председник;
 2. Никола Рибарић, Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту - заменик председника;
 3. Снежана Стевановић, Центар за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац, члан;
 4. др Владица Станојевић, Завод за смештај одраслих ''Мале Пчелице'' Крагујевац,члан;
 5. Невенка Лазаревић, Национална служба за запошљавање Крагујевац, члан;
 6. Јаблан Лојаница, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Крагујевац, члан;
 7. Љиљана Ђорђевић, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала Крагујевац - члан;
 8. Милорад Лакетић, Центар за социјални рад '' Солидарност'' у Крагујевцу, члан;        
 9. Сузана Маслаћ-Матовић, Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац, члан;
 10. Милан Грбовић, Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Шумадија'', члан;
 11. Данијела Нешовић, Удружење за помоћ особама са аутизмом, члан;
 12. Наташа Јевтовић, Удружење студената са хендикепом Крагујевац, члан;
 13. Милена Стојановић, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац, члан;
 14. Дејан Петровић, Социјална кооператива ''Вивере-живети'', члан;
 15. Драган Бојић, Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Крагујевац, члан;
 16. Божидарка Антонијевић, Друштво за дечју и церебралну парализу Крагујевац, члан.

Задатак Савета је да:

 • остварује континуирану сарадњу са институцијама и удружењима особа са инвалидитетом у циљу утврђивања приоритетних потреба и решавања актуелних проблема особа са инвалидитетом;
 • међусекторским деловањем допринесе подизању нивоа осетљивости заједнице на проблеме и потребе особа са инвалидитетом;
 • доприноси унапређењу квалитета живота особа са инвалидитетом кроз активно међусекторско деловање у решавању социјалних, здравствених,образовних, културних и др.питања;
 • успостави сарадњу са релевантним институцијама у другим градовима и општинама у циљу формирања упоредне слике о положају особа са инвалидитетом у области социјалне заштите;
 • обавља и друге послове од значаја за укључивање особа са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота у заједници.

Савету за унапређење положаја особа са инвалидитетом се могу обратити институције, удружења и појединци који желе да укажу на проблеме са којима се особе са инвалидитетом свакодневно сусрећу и тиме дају свој допринос проналажењу адекватних решења за побољшање квалитета живота ове популације.

Контакт особа: Наташа Бугачић, секретар Савета,
тел. 306 179, канцеларија 327 у згради Управе Града

На територији града Крагујевца, поред Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом, постоји низ удружења из области социјалне и здравствене заштите која пружају подршку особама са инвалидитетом у остваривању својих права.

1. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Крагујевац
ул.Трг Слободе 1-4/406; тел. 331-794
Председник Драган Бојић

2. Друштво за церебралну и дечју парализу Крагујевац
ул. Епископа Саве 15; тел.370-274
секретар: Божидарка Антонијевић

3. Удружење мултиплесклерозе Шумадије Крагујевац
ул. Епископа Саве 15; тел.371-662;
e-mail: umssumadija@ptt.rs
председник Томо Вукотић

4. Окружна организација савеза слепих Србије Крагујевац
ул. Кнеза Милоша 31; тел.315-930;
e-mail: mosskg@verat.net
секретар Милан Стошић

5. Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац
ул. Јована Петровића Ковача 1; тел. 313-461
председник  Биљана Милановић  
e-mail savezgluvihkg@opentelekom.rs

6. Удружење параплегичара и квадриплегичара “Шумадија“
ул. Сувоборска бб; тел. 300-500 и 370-482;
e-mail: upikkg@sbb.rs
секретар Милан Грбовић

7. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Крагујевац
ул. Саве Ковачевића 2; тел.331-746, председник Војислав Павловић

8. Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних инвалида шумадијског округа
ул. Владимира Роловића 17/бб; тел. 325-062, 063/659673, председник Раде Павловић

9. Удружење параплегичара и квадриплегичара “Крагуј“
ул. Војводе Путника бр.63; тел. 300-502
e-mail: invalpara@ptt.rs
председник Милутин Димитријевић

10. Удружење за помоћ особама са аутизмом
ул. Сувоборска 3-2/23; тел. 318-568
e-mail: sneza@ia.kg.ac.rs <бр> autizamkg@yahoo.com
председник Снежана Марковић-Јошовић

11. Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац
ул. Рудничка 7а-3; тел. 373 - 537;
borkomarinkovic@yahoo.com
председник Борко Маринковић

12. Организација за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом  ''...Из круга Крагујевац''
ул. Војводе Путника 63 тел.358-238
e-mail office.kg@izkruga.org
председник Славица Ђурђевић

13. Удружење дистрофичара Шумадијског округа Крагујевац
ул. Косовска бб; тел. 305-876, e-mail: md_krag@yahoo.com
предеседник Милосав Карајовић

14. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац
ул. Лазе Маринковића бр.4; тел. 322-734, 064/27 26 564
e-mail: cilkragujevac@gmail.com
 председник Милена Стојановић

15. Удружење грађана ''Експрес'', ул. Даринке Павловић бр.3,
председник Славица Лукић

16. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Крагујевца,
председник Саша Трбусић, e-mail: sasatrbusic68@gmail.com

17. Удружење студената са хендикепом Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 7, председник Наташа Јевтовић, e-mail: natasajevtovic@gmail.com

18. Форум младих са инвалидитетом Крагујевац, ул. ул. Светозара Марковића бр. 7, извршни директор Владимир Марковић, e-mail: vladarti@gmail.com

19. Удружење бораца ''Шумадија'', ул. 19. октобра бр. 304, председник Драган Павловић, e-mail: savezboracasumadije@gmail.com

20. Удружење особа са ампутацијама Крагујевац, ул. Милоја Радосављевића бр.40б , председник Снежана Николић, e-mail: snezanikolic67@gmail.com

21. Удружење ''Без глутена'', ул. Рудничка бр. 7а/3, председник Миланка Димитријевић, e-mail: milankadimitrijevic@gmail.com