Контактирајте нас за више информација
X





Skuptina_grada_Kragujevca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуре



Удружење крагујевчана

Лого

Седнице скупштине града Крагујевца

13. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 13. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 27.12.2017.године


I Допуна материјала 13.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 27.12.2017.године

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА ПГР "РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1"


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-15/17-I
Дана:  20.12.2017. године
К р а г у ј е в а ц
 
На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 
 
С А З И В А М
XIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 27.12.2017. године (среда) са почетком у 9,00 сати
 
За седницу предлажем следећи:  
 
Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
 
1. Предлози одлука о давању сагласности на акта  установа културе и то: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Давање сагласности на акта правних лица чији је оснивач град Крагујевац и то:
 
 
 
 
 
 
 
7. Одборничка питања

 

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

12. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 20.12.2017.године


I Допуна материјала 12.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 20.12.2017.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-14 /17-I
Дана:  13.12.2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 

С А З И В А М
XII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 20.12.2017. године (среда) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину 

2. Предлог Кадровског плана запослених у Градским управама, стручним службама и посебним   организацијама града Крагујевца за 2018.годину

3.  Предлог одлуке о преузимању оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''Рукометни  клуб Раднички 1964'' д.о.о. Крагујевац

4.  Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према Предузећу за производњу и промет арматура „ППТ Арматуре“ А.Д Александровац

5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању целодневног боравка трећег детета

6.  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2017. годину
 
7. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

8. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

 

7. седница Скупштине града Крагујевца по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Broj: 06- 13/17-I
Дана: 04.12. 2017. године
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 25/15 - пречишћен текст) и члана 141. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст),

 

С А З И В А М 
VII   СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
 ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  
за 05.12.2017. године (уторак) са почетком  у 9,00 часова 

За седницу предлажем следећи:

 
Д Н Е В Н И     Р Е Д 
 
 
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА ПГР "РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА - ЛУЖНИЦЕ"

 

 

 

 

 

11. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 11. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.11.2017.године


I Допуна материјала 11.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.11.2017.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-11/17-I
Дана:  17.11.2017. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (Службни лист града Крагујевца, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца, бр. 24/14 - пречишћен текст), 

 

С А З И В А М
XI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 24.11.2017. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину   

2. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА - СЕРВИС 2" у Крагујевцу

3. Предлог одлуке о усвајању Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 2017-2020.године

4. Предлози одлука и то:

- Предлог одлуке о отпису и конверзији потраживања града Крагујевца према Грађевинском предузећу "Мостоградња" акционарско друштво Београд 

- Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према Привредном друштву А.Д. "Индустрија обуће" Београд 

- Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца према Trayal корпорација АД Крушевац у удео града Крагујевца у капиталу Trayal корпорација АД Крушевац   

5. Предлози одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
     Програма пословања јавних комуналних предузећа  за 2017. годину и то: 

- ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
- ЈКП  "Градске тржнице" Крагујевац   
- ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац 

6.  Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Градске туристичке организације "Крагујевац"

7. Предлози одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора и то: 

- Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Крагујевац
- Јавног предузећа "Предузеће за изградњу града Крагујевца"

8.  Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

9. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат 
за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124

 

 

 

 

 

10. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 10. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 13.10.2017.године


I Допуна материјала 10.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 13.10.2017.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-10 /17-I
Дана:  06.10.2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст)


С А З И В А М
X РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 13.10.2017. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:

- Предлог Плана генералне регулације ''Насеља Палилуле'' 

- Предлог Плана генералне регулације ''Насеља Велико поље - Грошница" у Крагујевцу

- Предлог Измене и допуне дела Плана генералне регулације "Центар-Стара варош" уз улицу Краља Петра I у Крагујевцу 

- Предлог Плана детаљне регулације “Дела градског центра" уз улицу Боре Станковића у Крагујевцу 

- Предлог Плана детаљне регулације “Дела насеља Десимировац - потес Глуваћ "

- Предлог Плана детаљне регулације ''Дела Старе вароши'' уз улицу Српских добровољаца у Крагујевцу

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА   БЛОК Ф.1.1. - КАСАРНА РАДОМИР ПУТНИК'' у Крагујевцу

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА,  БЛОКОВИ  А.2.1. и  А.2.2. - БЛОК ПИОНИР" у Крагујевцу

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА- ТРГОВИ ЦВЕТНИ И НАРОДНОГ ФРОНТА ИЗМЕЂУ БЛОКОВА Ц.2.1. И Ц.2.2.'' у Крагујевцу

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА,  БЛОКОВИ  А.1.8. и  А.1.9. - ДОМ ВОЈСКЕ" у Крагујевцу

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1" у Крагујевцу  

2. Предлози одлука о давању сагласности на акта правних лица чији је оснивач град Крагујевац и то: 

- Предлог одлуке о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног стамбеног  предузећа “Крагујевац" за 2016.годину

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП ''Урбанизам''- Крагујевац за 2017. годину

- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац" остварене у пословној 2016.години

- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац

- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Књажевско српског театра у Крагујевцу о давању у закуп пословног простора

3. Предлози одлука о давању сагласности  на статуте и то:

- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Установе културе ''Кораци'' у Крагујевцу

- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо  Крагујевац

4 .  Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Градске туристичке организације “Крагујевац "

5 . Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац

6 . Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

7 . Одборничка питања

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА:

ПГР "Насеља Велико поље - Грошница"

ПГР "Насеља Палилула"

ПДР "Дела градског центра" уз улицу Боре Станковић

ПГР "Центар-Стара варош" уз улицу краља Петра I

ПДР "Дела насеља Десимировац - потес Глуваћ"

ПДР "Дела Старе вароши" уз улицу Српских добровољаца

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат 
за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124

 

 

 

 

 

9. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 9. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 28.07.2017.године


I Допуна материјала 9.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 28.07.2017.године

 


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06- 9 /17-I
Дана:  21.07.2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 


С А З И В А М
IX  РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 28.07.2017. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи: 


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1. Предлози одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне 
    стратегије и развоја  и то:
- ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац, за период 2017 - 2021 година
- ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' Крагујевац, за период 2017 - 2021 година
- ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац, за период 2017 - 2021 година
- ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац , за период 2017 - 2021 година
- ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац, за период 2017 - 2021 година
- ЈКП 'Градске тржнице'' Крагујевац, за период 2017 - 2022 година

2. Предлози  одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја и то:
- ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац, за период 2017 - 2027 година  
- ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац, за период 2017 - 2027 година  
- ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац, за период 2017 -2027 година  
- ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' Крагујевац, за период 2017 -2027 година  
- ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац, за период 2017 -2027 година  
- ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац, за период 2017 -2026 година

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за 2017.годину  

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске туристичке организације "Крагујевац "

5. Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом ''Радио телевизија Крагујевац'' д.о.о. Крагујевац

6. Предлог одлуке о оснивању Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' д.о.о. Крагујевац

7. Предлог Политике управљања људским ресурсима у јединици локалне самоуправе града Крагујевца

8. Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац за 2016.годину

9. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис Крагујевац''.

10. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

11. Одборничка питања


Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

 

 

6. седница Скупштине града Крагујевца по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Broj: 06-8/17-I
Дана: 27.06. 2017. године
К р а г у ј е в а ц 

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 25/15 - пречишћен текст) и члана 141. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст),

С А З И В А М 

VI  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
 ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
 
за 28.06.2017. године (среда) са почетком  у 8,30 часова 

За седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д  

Захтев за сазивање седнице Скупштине града Крагујевца по хитном поступку

1. Предлог одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом ''Радио телевизија Крагујевац'' д.о.о. Крагујевац

2. Предлози решења о:

-  престанку функције вршиоцу дужности директора  ЈКП ''Чистоћа'' 
   Крагујевац
-  именовању директора  ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац
-  престанку функције  директора ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац 
 - именовању директора ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац
-  разрешењу директора Установе Спомен парк ''Крагујевачки  октобар'' у  
   Крагујевцу
-  именовању  вршиоца дужности директора Установе Спомен парк 
   ''Крагујевачки октобар''  у Крагујевцу
-  разрешењу и именовању  председника и члана Скупштине Спортског 
    привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о.  Крагујевац.
-  разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ''Наталија Нана 
   Недељковић'' Грошница. 

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

5. седница Скупштине града Крагујевца по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Broj: 06-  6 /17-I
Дана: 20.06. 2017. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 25/15 - пречишћен текст) и члана 141. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст),

С А З И В А М 
V  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
 
за 21.06.2017. године (среда) са почетком у 10,00 часова 


За седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Предлог одлуке о преузимању оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''Мушки одбојкашки клуб Раднички'' д.о.о
2. Предлог одлуке о прихватању оснивачког удела односно оснивачких права над Привредним друштвом ''Радио телевизија Крагујевац'' д.о.о.

 
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-145. 

 

 

 

 

 

8. редовна седница Скупштине града Крагујевца

III Допуна материјала 8. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.06.2017.године


II Допуна материјала 8. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.06.2017.године

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА:

ПГР НАСЕЉА СУШИЦА


I Допуна материјала 8. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.06.2017.године

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА:

ПГР НАСЕЉА ШУМАРИЦЕ


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06- 4  /17-I
Дана:  07.06.2017. године
Крагујевац


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст), 

САЗИВАМ
VIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 14.06.2017. године (среда) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи: 

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлози одлука о:
- престанку мандата и потврђивању мандата одборника

2. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:
- Предлог Плана генералне регулације “Насеља Теферич“ 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “БЛОК РЕКА У  
  НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ“ у Крагујевцу
 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “ПРОШИРЕЊА 
  ГРАДСКОГ ГРОБЉА БОЗМАН“ у Крагујевцу
 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “Блок А - Градски 
  стадион“ у Крагујевцу 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “Дела насеља 
  Драгобраћа - потес Слана бара“ 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације “ЦЕНТРАЛНИ 
  ГРАДСКИ ПАРК ШУМАРИЦЕ“
 
- Предлог одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације 
  “ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА“ у Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7  - 
   Црква и Бранко Радичевић)

3. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину  

4. Предлог одлуке о месној самоуправи

5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

6. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању  
   здравствених установа за 2016. годину и то: 

7. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

8. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИК ЗА:

ПГР НАСЕЉА ТЕФЕРИЧ

6. редовна седница Скупштине града Крагујевца

 II Допуна материјала 6. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.02.2017.године


 I  Допуна материјала 6. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.02.2017.године


 

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-1/17-I
Дана:  17.02.2017. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст)


С А З И В А М
VI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 24.02.2017. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1. Предлог одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна  буџета града Крагујевца  за 
    2016. годину 

2. Предлог програма стамбене подршке домаћинствима привремено расељеним у оквиру 
    Програма расељавања насеља „ Стара радничка колонија“ у Крагујевцу 

3. Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за 
     вантелесну оплодњу

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за 
     територију   града Крагујевца
 
5. Предлог одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
    енергијом

6. Предлог одлуке о допуни Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом 
     Народни музеј у Крагујевцу 

7. Предлози одлука о давању сагласности на Програм рада и Годишњи финансијски план за 
    2017. годину и то:
- Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић"  Крагујевац  
-  Историјског архива Шумадије Крагујевац 
-  Установе Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу  
-  Установе Дом омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу  
-  Музичког центра у Крагујевцу  
-  Установе ''Позориште за децу'' Крагујевац 
-  Установе Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу  
-  Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу 
-  Завода за заштиту споменика културе Крагујевац у Крагујевцу  
-  Установе Народни музеј у Крагујевцу  
8. Предлози одлука о давању сагласности на:
-  Програм пословања ЈП ''Урбанизам'' -  Крагујевац за 2017. годину  
-  Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП '' Водовод и канализација'' 
   Крагујевац за 2017.годину
 
9. Предлози закључка о прихватању Плана рада здравствених установа 
     за 2017. годину и то: 
- Апотеке Крагујевац  
- Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац  
- Дома здравља Крагујевац  
- Завода за стоматологију Крагујевац  
10. Предлози одлука о давању сагласности на акта правних лица чији је оснивач град 
      Крагујевац и то: 
- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Јавног 
   комуналног предузећа  ''Чистоћа '' Крагујевац

- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавног стамбеног 
   предузећа ''Крагујевац'
'
- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут  Установе ''Спортско рекреативни 
   центар Младост'' Крагујевац
 
- Предлог  одлуке о давању сагласности на Статут Установе за спорт и физичку културу 
  ''Парк'' Крагујевац

- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о измени Статута Центра за 
  социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу
 
- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о изменама Статута Центра за развој 
   услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац
 
11. Предлог одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја града Крагујевца
12. Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја Градског штаба за ванредне ситуације 
      града Крагујевца о спроведним активностима у 2016. години 

13. Предлог закључка о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града 
      Крагујевца за  2017. годину
 
14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
15. Одборничка питања


Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

 

5. редовна седница Скупштине града Крагујевца

 II Допуна материјала 5. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 30.12.2016.године


 I  Допуна материјала 5. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 30.12.2016.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06- 25 /16-I
Дана: 23.12.2016. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст)


С А З И В А М
V РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 30.12.2016. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:


Д Н Е В Н И   Р Е Д


1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину утврђивања цене за 
   отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

2. Предлог  одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за развој услуга 
   социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
   стамбеног предузећа ''Крагујевац'', Крагујевац  за 2017.годину 

4. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

5. Одборничка питања


Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

4. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II  Допуна материјала 4. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 16.12.2016.године


 I  Допуна материјала 4. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 16.12.2016.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-21/16-I
Дана:  09.12.2016. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишцен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, цлана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишцен текст)


С А З И В А М
IV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 16.12.2016. године (петак) са поцетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА РАДНИЦКА КОЛОНИЈА - БЛОК ПЛАЗА'' у Крагујевцу

2. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца према Trayal корпорација АД Крушевац у удео града Крагујевца у капиталу Trayal корпорација АД Крушевац

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа ''Урбанизам''  - Крагујевац 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2015. годину Јавног предузећа Спортски центар ''Младост'' Крагујевац  

5. Предлози аката правних лица чији је оснивач Град Кагујевац и то:
    - Предлог закључка о прихватању Плана о изменама Плана рада Дома здравља Крагујевац за 2016. годину 

    - Предлог закључка о прихватању Плана о изменама Плана рада Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац за 2016. годину

    - Предлог закључка о прихватању Плана о измени Плана рада Завода за стоматологију Крагујевац за 2016. годину

     - Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду Центра за стручно усавршавање запослених  у образовању Крагујевац за 2015. годину

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду стручне  службе за скупштинске послове 

7. Предлог одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Крагујевац 

8. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац  

9. Предлог решења о промени назива улице 

10. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

11. Одборничка питања

  
Седница це се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у слуцају спрецености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

 

 

 

Саопштење за јавност председника Скупштине града

Не само стручна, новинарска јавност него и најшира јавност града обавештена је да сам донео Правилник са циљем даљег организационог унапређивања јавности рада Скупштине града Крагујевца, што је пословничка обавеза и одговорност председника Скупштине. Обавештавам вас да је Правилник, који ових дана тек ступа на снагу, већ прочитан од стране функционера Независног удружења новинара Србије и да су ми се обратили са предлогом мера којима би он могао бити побољшан и унапређен. Захваљујем се НУНС-у на пажњи и стручним предлозима, с уверењем да ће наша сарадња и у будуће бити развијана у најбољем интересу јавности. Бројне Одлуке о изменама и допунама раније донетих одлука, које Скупштина града континуирано усваја, сведочанство су развојне оријентације града и културе отворености за даља усавршавања, у оквиру које, свакако, треба разумети и овај Правилник.

Интересантно је, међутим, да се незванично и нејасно да наслутити да постоје новинари који су се на овај документ жалили релевантним домаћим и међународним адресама у Београду. Тим поводом недвосмислено поручујем: скупштина је храм демократије и свака седница Скупштине града је, поред конкретних послова које обави, истовремено и свечаност активизма у јавном заступању суграђана. Због тога је моја непоколебива дужност да однос поштовања према највишем представничком телу грађана Крагујевца прописујем и захтевам. Акредитације новинара, за праћење скупштинских заседања, ће бити и на седнице Скупштине града неће се моћи долазити одевен као за плажу. Ма какве стандарде неговали дотични новинари у својим странкама и редакцијама, разлика између демократије и анархије у Скупштини града биће јасна, бар док ја њоме председавам.

12. септембар 2010.
Крагујевац

Саша Миленић
председник Скупштине града Крагујевца

Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности рада на седницама Скупштине града Крагујевца и њених радних тела

- Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности рада на седницама Скупштине града Крагујевца и њених радних тела

- Захтев за акредитацију преузмите ОВДЕ


Ваш попуњен захтев пошаљите на skupstinapress@gmail.com или infosluzbakg@gmail.com Или на фаx 034336197

 


 

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕДИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2016. ГОДИНИ

 • Радио телевизија Крагујевац
 • ТВ Канал 9 Крагујевац
 • Радио телевизија Србије - дописништво Крагујевац
 • Новинска агенција Бета
 • Дневне новине “Блиц“
 • Политика
 • Вечерње новости
 • Недељне новине “Крагујевачке“
 • Радио телевизија Војводине
 • РТВ Б92
 • Портал ИнфоКГ
 • Новинска агенција ПјерМедиа
 • Дневни лист Курир - ADRIA MEDIA GRUPA
 • Радио Браво ФМ
 • Хуманитарни радио - Удружење грађана “ЕКСПРЕС“
 • Радио Слободна Европа
 • Новинска агенција “ФОНЕТ“
 • Ранко Милосављевић слободни новинар
Архива