Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Секретар скупштине

Секретар скупштине града Крагујевца

  Suzana Pavlović

Сузана Павловић

Сузана Павловић, рођена је 18.05.1971.године у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу, као и Правни факултет.

Ради стручног оспособљавања обавила је приправнички стаж у Општинском суду у Крагујевцу. Правосудни испит положила 2002. године у Београду.

У Градској управи града Крагујевца, засновала радни однос 2003. године и радила на следећим пословима:

  • од 2003.године до 2005.године на пословима Извршиоца за радне односе у Персоналној служби Градске управе,
  • од 2005. године до 2010.године на пословима Организатора послова у облати образовања,
  • од 2010.године до 2012.године на пословима Начелник одељења за образовање, културу, информисање, спорт и омладину,
  • од 2012.године до 2013.године на пословима Начелника одељења за образовање, информисање и културу  
  • од 2013. године до 2015 године на пословима Секретара за образовање, информисање и културу.
  • од 2015.,године и даље на пословима Начелника градске управе за опште и заједничке

Поседује сертификат за менаџера јавне управе, који су издали Универзитет у Арлингтону (Тексас) САД и Универзитет у Крагујевцу.

За секретара Скупштине града Крагујевца постављена је на седници Скупштине града 10.јуна 2016. године.

Контакт:

Канцеларија 201

Контакт телефон 306-124

Mail: spavlovic@kg.org.rs

Заменик Секретара скупштине града Крагујевца

  Nataša Petrović

Наташа Петровић

Наташа Петровић рођена је у Крагујевцу, 11.07.1969. године.

Основну и средњу школу, Прву крагујевачку гимназију, завршила у Крагујевцу, и Правни факулттет - Универзитета у Крагујевцу, где је дипломирала 1995.године.

Приправнички стаж обавила у Основном суду у Крагујевцу, у периоду од 1996.-1999. године.

У периоду од 1999. године - 2003. године запослена у Трговинском предузећу “Србија“ ДП, на радном месту самосталног референта за правне послове, послове заступања и имовинско правне односе.

Од 2003. - 2014. године, запослена у Брокерско дилерском друштву “Шумадија брокер“, до 2011.године као самостални референт за правне и кадровске послове, а од 2011.- 2014. године на позицији Извршног директора Ивестиционог друштва “Шумадија брокер“ ад Крагујевац.

Члан Надзорног одбора “Таково осигурање“ адо, Крагујевац, у периоду од 2005. године - 2014.године.

Удата, мајка једног детета.

За заменика секретара Скупштине града Крагујевца постављена је на седници Скупштине града 10.јуна 2016.године.

Контакт:

канцеларија 203,
контакт тел. 306-126

Email: petrovicnatasa969@gmail.com