Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Секретар скупштине

Секретар скупштине града Крагујевца

  Suzana Pavlović

Сузана Павловић

Сузана Павловић, рођена је 18.05.1971.године у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу, као и Правни факултет.

Ради стручног оспособљавања обавила је приправнички стаж у Општинском суду у Крагујевцу. Правосудни испит положила 2002. године у Београду.

У Градској управи града Крагујевца, засновала радни однос 2003. године и радила на следећим пословима:

  • од 2003.године до 2005.године на пословима Извршиоца за радне односе у Персоналној служби Градске управе,
  • од 2005. године до 2010.године на пословима Организатора послова у облати образовања,
  • од 2010.године до 2012.године на пословима Начелник одељења за образовање, културу, информисање, спорт и омладину,
  • од 2012.године до 2013.године на пословима Начелника одељења за образовање, информисање и културу  
  • од 2013. године до 2015 године на пословима Секретара за образовање, информисање и културу.
  • од 2015.,године и даље на пословима Начелника градске управе за опште и заједничке

Поседује сертификат за менаџера јавне управе, који су издали Универзитет у Арлингтону (Тексас) САД и Универзитет у Крагујевцу.

За секретара Скупштине града Крагујевца постављена је на седници Скупштине града 10.јуна 2016. године.

Контакт:

Канцеларија 201

Контакт телефон 306-124

Mail: spavlovic@kg.org.rs

Заменик Секретара скупштине града Крагујевца

  Nataša Petrović

Наташа Петровић

Наташа Петровић рођена је у Крагујевцу, 11.07.1969. године.

Основну и средњу школу, Прву крагујевачку гимназију, завршила у Крагујевцу, и Правни факулттет - Универзитета у Крагујевцу, где је дипломирала 1995.године.

Приправнички стаж обавила у Основном суду у Крагујевцу, у периоду од 1996.-1999. године.

У периоду од 1999. године - 2003. године запослена у Трговинском предузећу “Србија“ ДП, на радном месту самосталног референта за правне послове, послове заступања и имовинско правне односе.

Од 2003. - 2014. године, запослена у Брокерско дилерском друштву “Шумадија брокер“, до 2011.године као самостални референт за правне и кадровске послове, а од 2011.- 2014. године на позицији Извршног директора Ивестиционог друштва “Шумадија брокер“ ад Крагујевац.

Члан Надзорног одбора “Таково осигурање“ адо, Крагујевац, у периоду од 2005. године - 2014.године.

Удата, мајка једног детета.

За заменика секретара Скупштине града Крагујевца постављена је на седници Скупштине града 10.јуна 2016.године.

Контакт:

канцеларија 203,
контакт тел. 306-126

Email: petrovicnatasa969@gmail.com